i Dave Datblygu, 3.7.21

Dyrchafol, nid dinistriol oedd d’onestrwydd Aberteifi

Corn, Pistol a chwip o ffordd dda i helpu gydag adferiad strôc

Os ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi cael strôc, fe allai elusen o Lundain eu helpu nhw drwy gynnig sesiynau darllen, a hynny yn Gymraeg

Golwg ar Restr Fer Llyfr y Flwyddyn

Mae gan leisiau newydd yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn “fantais fach” yn ôl un sydd ar y rhestr fer eleni

Blas ar y Brodorion

Yn ei nofel ddiweddaraf mae awdur o Wynedd yn taclo perthynas ryfedd y Cymry â’r syniad o wladychu

Oriel sy’n agor y clo

“…mae hi’n gyffrous gweld gwaith pobol sy’ ddim yn artistiaid proffesiynol. Dyna sy’n ei wneud mor ddifyr.”

Blas o’r bröydd

Dyma flas o’r fideos, blogs ac erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi ar rwydwaith Bro360 yn yr wythnos ddiwethaf

Cyhoeddi nofel y Gymraes fu’n gyfeilles Piaf a Picasso

Mae Eluned Phillips wedi ennyn chwilfrydedd erioed, ac o bosib wedi mynd â sawl cyfrinach i’r bedd

Gwaed ar y sgrin

Mae’r gydweithfa awduron trosedd, Crime Cymru, wedi cyhoeddi ‘Gwobr Nofel Gyntaf’ Cymraeg a Saesneg i ddarpar nofelwyr

TRI AR Y TRO – Faust + Greta

“Y ddeialog chwareus rhwng ffrindiau Greta yn cyfeirio at Instagram ag ati oedd yn dod a’r stori i’r presennol”

Troi dicter yn farddoniaeth fawr

 Mae athro o Gwmbrân wedi ennill gwobr bwysig gyda’i gerdd am y profiad o fod yn ddyn du sy’n magu ei blant yng Nghymru