Diwylliant

Taro sawl tant

‘Huw Jones Dŵr’, ‘Huw Jones Sain’, ‘Huw Jones Tir Glas’, ‘Huw Jones S4C’… Dyma ragflas o hunangofiant newydd Huw Jones, ‘Dwi isio bod …
Diwylliant

Colli’r nofelydd Emyr Humphreys – “un o feibion Saunders”

Un o gewri’r byd llên ac awdur ‘y nofel bwysicaf am Gymru yn yr iaith Saesneg’
Diwylliant

Dylanwad y sêr ar Seran

Mae enillydd gwobr sgrifennu nofel wedi siarad am ddylanwad ei hewythr enwog ar ei gwaith
Diwylliant

Sioeau ar y We am hanes Cymru – am ddim!

Mae cwmni ‘Mewn Cymeriad’ wedi penderfynu mynd â’r mynydd at Muhammad, a chynnal ei ŵyl hanes flynyddol i blant yn ddigidol
Diwylliant

Rhoi gwedd fodern i ferched y Mabinogi

Nid yr hen ddelwedd draddodiadol o enethod main, croenwyn sydd i’w gweld yn y darluniau diweddaraf o ferched y Mabinogi
Diwylliant

“Peidiwch â gwrando ar y genhedlaeth hŷn”

Mae’r Urdd wedi tanio trafodaeth hanfodol am anabledd yn y celfyddydau
Diwylliant

Talu ar ei ganfed

Gyda’r newyddion fod Emyr Humphreys, y bardd a’r nofelydd o fri, wedi marw yn 101 oed, dyma ailgyhoeddi erthygl o 2019 yn dathlu ei gyfraniad
Diwylliant

Y llun sy’n crisialu’r cyfnod clo

Mae postmon sy’n peintio wedi bod yn darlunio ei deulu yn ystod y locdown
Diwylliant

Llygod yn dysgu plant i “barchu pawb”

Mae Caryl Parry Jones wedi cyhoeddi ei phedwerydd llyfr yng nghyfres ‘Tomos – Llygoden y Theatr’
Diwylliant

Sgwrio’r llechan yn lân

Mae yna ddau olygydd llengar a blaengar sy’n rhoi eu stamp go-iawn ar fyd llên