Straeon am ddial ar ŵr anffyddlon, y Llen Haearn a ffrae yn Llandudno

Non Tudur

Mae deg awdur newydd wrth eu bodd yn cyhoeddi eu gwaith yn eu hail iaith, y Gymraeg, am y tro cyntaf

Rhoi blas hwyliog o’r byd opera i blant

Cadi Dafydd

Fis yma mae’r opera gyntaf erioed i blant a theuluoedd yn yr iaith Gymraeg ar daith o amgylch y wlad

Siarad sens am ryw

Non Tudur

Mae yna lot o snogio a secs mewn llyfr carlamus gan awdur newydd o Ben Llŷn, ond mae yna ddigon o sens ynddo hefyd

Dod â hanes Cymru yn fyw yn y cestyll

Cadi Dafydd

Bydd gŵyl arbennig yn cychwyn ddydd Llun nesaf, sy’n para mis a mwy ac yn cynnwys perfformiadau dramatig o’r Mabinogi

‘Fel poni’ a ‘Synnen i fochyn’ – golwg ar gyfoeth tafodieithol Ceredigion

Cadi Dafydd

“Roedd yn bleser clywed pobl o bob cwr o Gymru yn eu trafod ac yn cymharu’r gair cyfystyr o’u hardal nhw”

Khamira yn camu ’mlaen

Non Tudur

Ar ôl dod at ei gilydd yn 2015, mae cywaith jazz unigryw rhwng cerddorion o Gaerdydd a Delhi yn India yn dal i ddwyn ffrwyth

Lleisiau mawr llenyddol ar dapiau coll athro John Lennon

Non Tudur

Eurof Williams sy’n disgrifio hynodrwydd Berian Williams fu yn recordio llenorion megis Waldo a Kate Roberts yn siarad nôl yn y 1960au

‘Dathlwch y capeli, nid y cestyll!’

Non Tudur

“Does dim byd rhamantus ambwyti castell,” yn ôl Dr Elin Jones

Addo teithio i bob twll a chornel o Gymru

Non Tudur

“Mae eisio i ni agor ein drysau yn fwy o ran y ffordd ry’n ni’n comisiynu a chreu gwaith”

“Teimlo fel fy mod i wedi dŵad adre”

Non Tudur

Mae Marie Jones o Ynys Môn yn falch o gael dangos ei gwaith gwau trawiadol a chrafog ym mro ei chynefin