Y teimlad sy’n cael ei alw’n gariad

“Mae cariad rhamantus yn wahanol iawn i’r cariad rydych chi’n ei gael tuag at wlad, neu gariad at ffrind”

Dagrau hallt wrth siglo’r crud

Roedd yr actores Bethan Ellis Owen “yn gwybod yn syth bin” ar ôl gweld y sgript ei bod hi eisiau chwarae’r prif gymeriad yn y ddrama Anfamol

Llond bol o chwerthin ger y lli

“Mi ddaeth un fenyw o’r Almaen ata i ar y diwedd y tro diwethaf, a dweud cymaint yr oedd hi wedi mwynhau, a chymaint roedd hi wedi dysgu am y …

Yr artist sy’n osgoi lluniau “tlws”

“Dw i’n fwyfwy ymwybodol o’r ffin denau yna sydd rhwng pethau fel y pandemig a’r pwnc anferth arall yna y mae’r byd yn ei wynebu, …

Canfod eu lle yn y lluwch

“Mae’r ddrama yn trafod newidiadau rhwng tair cenhedlaeth, fel mae’r byd wedi newid”

Llais un o gewri’r byd crefyddol i’w glywed eto

Dyma’r casgliad gorau o weddïau a fu erioed, yn ôl cyhoeddwr cyfrol newydd

Rhoi newydd wedd i Blodeuwedd & Co

Mewn cyfrol newydd, mae saith awdur – yn cynnwys nifer o lenorion mwyaf ein hoes – wedi sgrifennu fersiynau newydd o straeon merched y Mabinogi

Blas o’r Bröydd

Roedd hi’n benwythnos mawr ym myd y treialon cŵn defaid ar gaeau Tanycastell, ger Aberystwyth

Pererindod y Swnt

Mae yna sŵn yn y môr o gwmpas Enlli ar ôl i artistiaid fod yn trafod y syniad o bererindota gyda’r bobol leol

“Brwydr brydferth” brodorion Colombia

Mae llyfr sy’n adrodd stori ddirdynnol dynes gafodd ei llofruddio am sefyll fyny dros ei phobol, ar gael yn yr iaith Gymraeg