Artist yn talu teyrnged i arwyr y gloddfa

Non Tudur

“Mae hi bob amser yn anodd ei roi mewn geiriau. Ond mae yna emosiwn ynghlwm wrth y cyfan”

Branwen: Dadeni – “gwaith hyderus” sydd yn “herio cynulleidfa”

Non Tudur

“Dw i bron iawn heb eiriau i ddisgrifio pa mor wych oedd o… y gerddoriaeth wrth gwrs yn hollol annisgwyl, y rap a phethau fel yna”

Oriel yr arcêd yn rhoi lle i artistiaid cynhyrfus y de

Non Tudur

“Y Frenhines – sydd yn edrych fel na weloch chi hi erioed o’r blaen, gyda thyllau yn ei thrwyn, tatŵs ar ei hwyneb, a chlogyn Gucci”

“Y straeon am y bobol ydi’r seren”

Non Tudur

“Fy ffefrynnau fi ydi straeon y bobol yn y bythynnod. Dydyn nhw ddim yn straeon o bwys, ond yn straeon personol dydd i ddydd rhywun”

Tri oedd yn gallu ‘peri i eiriau dasgu a dawnsio’

Non Tudur

“Roedd Tegwyn yn arfer dweud mai hen ‘Softie’ oedd Hywel, ond Hywel y ‘clatsiwr’ dw i’n ei gofio”

Corwynt Cerdd Dant i daro’r brifddinas

Non Tudur

“Bydd pobol yn cael sioc… mae yna gannoedd yn mynd i fod yma, ac mae yna lawer ohonyn nhw am fynd i fod o’r ddinas yn cystadlu”

Golwg ar Ddramâu – Tri ar y tro – Rhinoseros

“Dw i’n meddwl bod neges Rhinoseros yn berthnasol y dyddiau yma. Mae’n bwysig i feddwl am gymuned, yn enwedig mewn amseroedd o argyfwng”

Siân Phillips: alarch gosgeiddig mewn byd o hwyaid

Non Tudur

“Mae hi’n cyfieithu rhai pethe i’r Gymraeg, o’r Saesneg, fel techneg o gael yr angerdd sydd ei angen yn y Saesneg”

Y darlithydd sy’n cael ei ddenu at wrachod

Non Tudur

“Roedd yna dipyn go-lew o bobol wedi cael eu gyrru i ysbyty meddwl am eu bod nhw’n dweud eu bod nhw’n wrachod”

Gwaith celf ‘cerddorol’ cyn-ddrymiwr y Gorky’s

Non Tudur

“Dw i’n edrych ’nôl ar y cyfnod gyda Gorky’s gyda llawer o falchder dros y gerddoriaeth cafodd ei greu”