Cân i Gymru

Casgliad newydd enillydd Cân i Gymru 2022

Non Tudur

Mae cyfansoddwr a ffermwr o Fachynlleth yn ddiolchgar i gystadleuaeth gyfansoddi S4C am roi hwb i’w yrfa
Mari Emlyn

Y cythraul sgrifennu a misojini

Non Tudur

Mae teitl nofel newydd Mari Emlyn yn drawiadol ar y naw

Y Geminidau – cerdd newydd Nadoligaidd Llŷr Gwyn Lewis

Llyr Gwyn Lewis

Cerdd newydd gan enillydd Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol eleni
Erin Hughes

Canu’n iach – ysgrif arbennig gan Sioned Erin Hughes

Dyma ysgrif gan Sioned Erin Hughes, enillydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion eleni

Pigion celfyddydol 2022

Non Tudur

Beth wnaethoch chi fwynhau eleni, o ran gig neu gân? Neu beth am hoff lyfr neu ddrama?

Panto Cymraeg – ‘mor braf bod yn rhan o’r holl beth’

Non Tudur

Fe fydd un o actorion y panto Cymraeg yn camu i esgidiau mawr Dafydd Hywel yn 2023

Gyrfa ddisglair yn dod i ben

Non Tudur

“Dylen ni geisio hyrwyddo’r celfyddydau yn fwy yn Sir Benfro… Dylai gael ei feithrin gan awduron lleol a Chyngor y Celfyddydau”

Lliwio’r gorffennol

Non Tudur

Mae llyfr newydd o hen luniau o Oes Fictoria sydd wedi eu diweddaru yn drawiadol

Y ferch sy’n datrys y dirgelwch

Non Tudur

“Mae meini hirion yn rhan o’r stori, ac mae yna sôn bod y rheiny’n medru sianelu maes magnetig y ddaear”

Canu a chyfarch gwlad

Non Tudur

“Hemo ein gilydd yn ddudrigaredd hefyd! Mae sawl un wedi synnu o glywed fod anian y paffiwr ynof. Ond mae’n wir”