Diwylliant

Bowie, Bon Jovi a’r Cyfarwyddwr Teledu

Fe gafodd Claire Winyard ei haddysg yn Nolgellau, cyn mynd yn ei blaen i weithio gyda rhai o sêr mwya’r byd adloniant
Diwylliant

Marwolaethau Dedwyddol… a llyfrau eraill i blant

Roedd y llyfrau cyntaf Cymraeg i blant yn eu rhybuddio rhag gwag-symera a gwrando ar gân yr adar
Diwylliant

Nofel newydd cynhyrchydd Casualty

Dw i’n meddwl mod i’n un o’r ychydig rai a fwynhaodd y cyfnod clo cyntaf
Diwylliant

Yr arlunydd sy’n cofleidio’r genedl

Mae Sioned Medi Evans wedi gweld cynnydd yn y galw am ei gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf wrth i bobol chwilio am gysur mewn gwaith celf weledol
Diwylliant

Cyfrol gynta’ Fflur Dafydd ers degawd

Mae sgriptwraig Parch a 35 Diwrnod wedi troi nôl at lenydda
Cyfoes

“Argyfwng” y Llyfrgell Gen – galw am help y beirdd

Mae un o weithwyr y Llyfrgell yn Aberystwyth wedi galw ar feirdd Cymru i gefnogi ymgyrch y staff i frwydro yn erbyn cynlluniau i dorri swyddi yno
Diwylliant

Dysgu’r byd am lechi Cymru

Mae cyn-Geidwad yr Amgueddfa Lechi yn meddwl ein bod wedi canolbwyntio gormod ar y dynion wrth adrodd hanes y diwydiant
Diwylliant

Adidas yn tanio awen yr athro

Mae awdur llyfrau plant yn defnyddio un o frandiau enwoca’r byd chwaraeon i ddenu a diddori darllenwyr ifanc
Diwylliant

Symud gyda’r oes

Mae artist o Ddyffryn Conwy eisiau cael gwared â delwedd hen ffasiwn un o brif ganolfannau Celf y gogledd
Diwylliant

Taflu’r Mabinogi mewn i’r pair

Mae cartwnydd amlwg yn hapus o fod yn perthyn i draddodiad anrhydeddus darlunwyr chwedlau Cymru