Tegwen Bruce-Deans yn cyflawni’r dwbl yn yr Urdd

Non Tudur

“Dyna sy’n braf am weld tair merch yn dod i’r brig yn y cystadlaethau llenyddol. Dw i’n teimlo yn falch iawn, bod yn un o’r tair”

Y dyn sy’n caru clai

Bethan Lloyd

“Dw i mor lwcus – dw i methu disgrifio pa mor lwcus dw i’n teimlo. A hynny ar ben lle dw i’n byw hefyd – mae’n anghredadwy”

Awdur mawr yn ailgydio ynddi yn ei 90au

Non Tudur

“Tydan ni ddim yn dallt y chwyldro sydd yn yr ymennydd pan mae dementia yn gafael ac yn mynd yn waeth o ddydd i ddydd. Ac mae yna chwyldro”

“Dros 220 o flynyddoedd o gefnogaeth i’r mudiad”

Non Tudur

“I blant a phobl ifanc Maldwyn a thu hwnt, yn Gymry ac yn ddysgwyr, y saith yma fu wynebau’r Urdd i bob pwrpas am ddegawdau”

Parti i’w gofio – drama wedi newid bywydau

Non Tudur

Un o uchafbwyntiau’r daith i Mark Henry Davies oedd ei pherfformio yng Ngŵyl Gomedi Machynlleth

Aelwydydd newydd ar y ffordd i’r Steddfod

Non Tudur

Diolch i diwtor Cymraeg sy’n anfon ei phlant i’r Adran, mae’r rhieni yn cael cynnig gwersi Cymraeg tra bod eu plant yn mwynhau

Cadair a Choron yr Urdd 2024 yn dathlu byd amaeth

Non Tudur

Fe fydd Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024 yn cael ei chynnal ym Meifod rhwng 27 Mai a 1 Mehefin

Canaletto yng Nghymru unwaith eto

Non Tudur

“Mae hwn yn enghraifft hyfryd gan Clara Knight o Gastell Harlech, ac mae’n anferth o beth”

Llyfr sy’n troelli drwy hanes recordiau Cymru

Non Tudur

“Ffocws y llyfr ydi’r cloriau. Fy hoff glawr yn weledol ydi Hogia’r Wyddfa, ‘Safwn yn y Bwlch’. Mae’r cynllun yn odidog”

Enillydd Cân i Gymru yn llygadu’r Eurovision

Non Tudur

“Mae gen i gymaint o ganeuon mae Taid wedi sgrifennu’r geiriau ar eu cyfer, dw i jyst eisio eu cael nhw allan yna”