Dyfalbarhau gyda Y Golau

Gwilym Dwyfor

“Mymryn yn araf oedd y ddwy bennod gyntaf ond roedd digon ynddynt i gadw diddordeb”

Wy ac iâr… mewn leicra

Gwilym Dwyfor

Does dim dwywaith fod seiclo wedi tyfu mewn poblogrwydd yng Nghymru dros y degawd diwethaf

Oci Oci Oci – rhaglen wirioneddol ofnadwy!

Gwilym Dwyfor

“Mi heria’i unrhyw un i beidio â mwynhau’r shambyls yma ar ryw lefel. Y cwis ble mae pedwar enillydd yn rhannu gwobr o £60!”

Y daith sydd yn bwysig

Gwilym Dwyfor

“Rydw i wedi rhyfeddu mewn cyfresi blaenorol at allu Saeson fel y naturiaethwr Steve Backshall a’r cyflwynydd Adrian Chiles i ddysgu’r …

Y tŷ drytaf ar werth yng Nghymru

Gwilym Dwyfor

“Oni bai eich bod wedi bod yn byw o dan garreg am y ddwy flynedd ddiwethaf fe fyddwch chi’n ymwybodol o’r argyfwng tai mewn …

FFIT Cymru yma i aros

Gwilym Dwyfor

“Tra bydd Cymru’n parhau’n un o wledydd lleiaf iach Ewrop, dw i’n tybio y bydd FFIT Cymru yma i aros”

Rybish – ffresh a gwahanol

Gwilym Dwyfor

“Meddyliwch The Office, ond mewn dymp”

Gwylio pobl yn rhedeg

Gwilym Dwyfor

“Dw i’n eithaf licio Mike Bubbins er ei fod o’n hoff iawn o’i lais ei hun, mae o’n rantiwr heb ei ail”

Gweinidog Iechyd Mewn Pandemig

Gwilym Dwyfor

“Dw i heb benderfynu’n iawn sut dw i’n teimlo am raglenni o’r fath”

Coginio ar y radio

Gwilym Dwyfor

“Dw i erioed wedi cuddio fy obsesiwn gyda bwyd. Dw i ar fy hapusaf yn bwyta”