Ar y Soffa

Yr Oedfa: Agenda Gwleidyddol Radical

Pe byddem oll yn byw fel Dewi Sant fe fyddai ein gwlad yn brasgamu yn ôl i fywyd caled a chreulon y Canol Oesoedd
Ar y Soffa

Blwyddyn y Bugail: yr enw yw Doyle… Ioan Doyle

Rhaglen wych – ond rwyf eisoes wedi gwahodd S4C i fy ffilmio’n dringo’r grisiau serth a pheryglus sy’n gorwedd rhyngof â fy …
Ar y Soffa

Penben i Dîmau: Campwaith Boris

Rwyf wrth fy modd mewn noson gwis
Ar y Soffa

Ski Sunday: colli’r Alpau

Mwynheais bum munud gorau fy mywyd wrth wylio fy nhad-yng-nghyfraith yn methu rheoli ei sgîs wrth droi ar ben llethr serth
Ar y Soffa

Gwneud Bywyd yn Haws: newid bach o’r gerddoriaeth ysgafn ddiddiwedd

Hoffwn glywed mwy gan Hanna Hopwood Griffiths
Ar y Soffa

Brechlyn Cymru: Pwyll Pia Hi

Fy marn i (fel awdurdod byd-eang ar y pandemig) yw y dylid mynd ati ffwl pelt i wthio’r brechlyn i mewn i fraich pwy bynnag hen sy’n pasio
Ar y Soffa

Spectator TV: Rhaglen Ddelfrydol i Ddarllenwyr Golwg!

Dychmygwch y cwmni’n penderfynu fod dadleuon Plaid Cymru am annibyniaeth yn amheus – ac yn diffodd cyfrif Adam Price
Ar y Soffa

Hewlfa Drysor: Camsillafu Gwarthus

Roedd gwylio hwn yn lot o hwyl. Rhaglen fach ddifyr ar gyfer awr fach dawel yng nghanol y pla
Ar y Soffa

Beti a’i Phobol: Primus Minister

Y tro hwn, Arweinydd y Genedl sydd o dan sylw
Ar y Soffa

Cardiff City TV: Galar

Cofiwch chwilio am eich darlledwyr meicro-lleol