Maes B ar y teledu

Gwilym Dwyfor

Maes B yn adnodd amhrisiadwy wrth feithrin a chynnal diddordeb disgyblion hŷn yn y Gymraeg a’r diwylliant Cymreig

Radio Cymru yn taro rhech

Gwilym Dwyfor

“Bydd colled fawr ar ôl rhaglen ‘Penwythnos Geth a Ger’”

Y Gymraeg ar raglenni Saesneg

Gwilym Dwyfor

“Chwa o awyr iach oedd y defnydd naturiol o’r iaith ar y bennod ddiweddaraf o ‘Our Lives’, cyfres BCC One sydd yn dathlu …

Gwledda ar nostalja’r Nawdegau

Gwilym Dwyfor

“Ond o ran fy atgofion cyntaf a fy mlynyddoedd ffurfiannol dw i’n ystyried fy hun yn blentyn y 90au”

Cyfres amserol ond ar ei hôl hi

Gwilym Dwyfor

“Os yw’r amseru’n dda o ran yr hinsawdd economaidd, efallai eu bod nhw ychydig wythnosau ar ei hôl hi o ran ysbrydoli pobl i drefnu eu …

Ai enghraifft gynnar o gamp-olchi yw Gemau’r Gymanwlad?

Gwilym Dwyfor

“Mae Gemau’r Gymanwlad wastad yn brofiad chwerw felys”

S4C wedi colli cyfle?

Gwilym Dwyfor

“Y rhyfel oedd ffocws rhaglen S4C wrth gwrs ond efallai iddynt golli cyfle i gyfleu’r cyd-destun ehangach fan hyn”

Sioe i bawb – nid jest i josgins

Gwilym Dwyfor

“Yr her i’r darlledwyr yw adlewyrchu’r ddwy elfen a bodloni a diwallu’r ddwy garfan”

Dathlu Hywel Gwynfryn

Gwilym Dwyfor

“Mae ei gyfraniad o’n pontio degawdau o ddarlledu yng Nghymru ar radio a theledu.

Dod i adnabod y merched dewr

Gwilym Dwyfor

“Mae hon yn gamp anodd – mae angen sgil, dyfeisgarwch, cryfder ac yn bennaf oll, dewrder”