The Way: Jason yn haeddu peint

Ffilm am fywyd yw ‘The Way’. A’r ffilm wedi ei gosod yn erbyn cefndir gogoneddus y Camino de Santiago

BBC Wales Leaders’ Debate: mae angen plaid newydd

Pleser, felly, yw lansio Plaid Llafurwyr Ceidwadol Rhyddfrydig Cymru Ddemocrataidd

Fy Stori i : Nerth, dewrder ac agwedd bositif

Mae’n annhebyg bod cyllid swmpus ar gyfer y rhaglen fach hon

Y Byd yn ei Le: Etholiad 2021

Dim sôn am dreth incwm corfforaethol, ond lle yn y maniffesto i sôn am Gymru’n cystadlu yn yr Eurovisions

Mercy Muroki yn trafod hiliaeth ar Radio 4: mae’n gymhleth

Rwy’n gweithio fel Ynad Heddwch ar Fainc Caerdydd.

Parks and Recreation: eli i’r enaid

Mae’n wirion – ond mae’n dda.

Welsh Whisperer: Ni’n Teithio Nawr! Ummm… na ni ddim

Nid yw home-movie o rhyw ardal wledig yn ddigon da

Ffilmiau Ddoe: Cneifio Defaid (Lefel 5)

Yn ystod cyfnodau clo’r pla rwyf wedi darllen am fywyd Stalin a Pol Pot; streic fawr y glöwyr, Putin; datblygiad China

Oprah with Meghan and Harry: chwydfa

Ar hyn o bryd, mae pob un o’r Windsoriaid (heblaw am y Cwîn a Phillip a eithriwyd gan Harry yn ôl Oprah) efo stink hiliaeth o’u hamgylch

Prif Weinidog Mewn Pandemig: Braidd yn random

Clip doniol o Boris yn ymweld â’r Bae – ac yn mwynhau’r olygfa o swyddfa Mark