Ar y Soffa

Y Brifwyl

Pe byddech wedi edrych ar eich set deledu’r wythnos ddiwethaf, gellir maddau i chi am feddwl mai dim ond un peth o bwys oedd yn digwydd yn yr …
Ar y Soffa

Natur a Ni – rhaglen fach ddifyr iawn

Da o beth yw gweld fod S4C yn darlledu Natur a Ni, sef rhaglen ddigon hamddenol am fyd natur.
Ar y Soffa

Inside Monaco: Digon i wylltio darllenwyr Golwg

Rwy’n tueddu i feddwl am ddarllenwyr Golwg fel cynulleidfa weddol ddosbarth canol, gyda …
Ar y Soffa

Sgwrs Dan y Lloer: colli Daniel Craig

Mae’r byd wedi crebachu. Mae’r profiadau sydd ar gael i ni yn llai niferus ac amrywiol.
Ar y Soffa

Mark Drakeford ar S4C: yn edrych fel is-reolwr siop ddillad

Gwelaf fod Llywodraeth Cymru yn parhau i orfodi ein Prif Weinidog i annerch y genedl tra’n …
Ar y Soffa

Dim i’w Wisgo: o’r Bala i’r Bae ac i’r Bar

Yn dilyn canmoliaeth helaeth i f’adolygiad yr wythnos ddiwethaf (Caru Siopa) lle bûm yn rhannu fy nealltwriaeth eang o fyd ffasiwn, fe …
Ar y Soffa

Caru Siopa: neges bwysig – a digon o hwyl

Nid wyf yn caru siopa – ond roeddwn yn caru neges y rhaglen fach hon – sef ei bod yn beth da i chwilio am ddillad ail law – a’i fod yn …
Ar y Soffa

Boris Johnson: Blunderbuss

Coronafeirws yw rhyfel Boris, ond nid yw ei frwydr yn mynd yn wych iawn ar hyn o bryd.
Ar y Soffa

Gwely a Brecwast Maggi Noggi: Fflwff

Rwy’n teimlo fy hun yn newid.
Ar y Soffa

Mynd o Flaen Cofid: Angen bod yn greadigol

Rwy’n ceisio osgoi gwylio, gwrando neu ddarllen unrhyw beth am y coronafeirws.