Ar y Soffa

Troi’r Tir: Etholiad Cyffredinol arall…

Rwy’n cadw’n dawel am fy ffermydd – un ger Llanidloes a’r llall wrth droed yr Wyddfa, ar gyrion Wrecsam
Ar y Soffa

Dau Gi Bach: bow wow

Er iddo wneud ei orau i lyncu’r bwndel bach o hwyl, fe’i rhwystrwyd gan Lois, cyn iddi fynd ati i olchi Mabli yn sinc y gegin
Ar y Soffa

Rybish: Croeso i Chernobyl

Gwych o beth yw fod S4C yn rhoi sylw i gomedi
Ar y Soffa

Radio Cymru: newyddion da – ond angen mwy!

A beth am Radio Cymru 2? Disaster llwyr! Rydan ni dal yn gorfod gwrando ar mam a dad yn ‘chwarae pop’
Ar y Soffa

Later…with Jools Holland: hen ffrind

Mae Jools, erbyn hyn, yn un o aristocrats y byd cerddorol
Ar y Soffa

Zombie War Killer Mutants

Etholiad America, Brexit, covid, y culture wars, Islamist yn dibenio athro yn Ffrainc – a’r cyfan tra bod Llywodraeth Cymru yn ein …
Ar y Soffa

Hiraethu am becyn o Cheesy Wotsits

Peth braf oedd gweld bod ein hoff orsaf radio genedlaethol wedi darlledu rhaglen am hiraeth
Ar y Soffa

Am Dro: ddim yn ddelfrydol i hipsters ifanc Caerdydd

Roedd ein colofnydd arferol yn westai ar y rhaglen deledu sy’n cael ei hadolygu’r wythnos hon.

Ar y Soffa

Good Morning Britain: cyfle i daflu’ch sliperi at y teledu

Os am chwerthin, crio, sgwrs fywiog, taflu eich sliperi at y teledu – a chlywed barn onest am y byd, trïwch GMB
Ar y Soffa

Seiclo: Tour de France

“Gwarthus o beth oedd gweld fod ein prif sianel deledu Gymraeg wedi penderfynu darlledu’r Tour de France!”