Ymdrech i roi Twitter ar y teledu

Gwilym Dwyfor

Y nofelydd Julian Ruck a siaradodd ar ôl sgwrs ‘Pam na allwn ni i gyd yng Nghymru siarad Cymraeg?’. Nid oes ganddo ef unrhyw arbenigedd ar y Gymraeg

Creisis – ddim cweit yn gweithio

Gwilym Dwyfor

Fedra’ i ddim dweud i mi fwynhau cyfres ddrama ddiweddaraf S4C… ond nid yw hynny o angenrheidrwydd yn golygu nad oeddwn i’n gwerthfawrogi

Rhywbeth i bawb ar Y Sîn

Gwilym Dwyfor

Nid rhyw raglen sych am gelf gain sydd yma, ond rhywbeth llawer mwy hygyrch ac eang ei hapêl

Cyfuniad cymharol annisgwyl yn gweithio’n reit dda

Gwilym Dwyfor

Alun, er gwell neu er gwaeth, sydd yn ’dwyn y sioe’ fel petai. Mae o’n… gymeriad, does dim dwywaith am hynny!

Cysgu o Gwmpas – enw ofnadwy ar gyfres fach hyfryd!

Gwilym Dwyfor

Nid crwydro’r byd yn chwalu cyllideb brin ein sianel genedlaethol sydd yma ond dathliad o’r hyn sydd gan ein gwlad i’w gynnig

Swyddogion Prawf ar S4C

Gwilym Dwyfor

Yr hyn oedd yn ddiddorol, a’r hyn mae’r rhaglen yn llwyddo i’w ddangos yn effeithiol, yw bod ystod eang o bobl yn troseddu

Ar bererindod i Bardsey Island

Gwilym Dwyfor

Dw i ddim yn ystyried fy hun yn berson crefyddol iawn ond mae trafodaethau am grefydd, a ffydd ac athroniaeth wastad yn ddifyr

Straeon go-iawn pobl Port Talbot

Gwilym Dwyfor

“Odd wastad gwaith ’na, a ’na’r peth pwysig mewn unrhyw gymuned, bod gwaith ’da chi.

Sioe banel yn dathlu’r iaith Gymraeg

Gwilym Dwyfor

Mae Priya Hall yn gomediwraig grefftus tu hwnt ac roedd ei hiwmor unigryw hi’n gweddu’n dda i’r fformat hwn

Tymor y gwobrau

Gwilym Dwyfor

“Mae hi’n dymor gwobrau mewn sawl maes ar hyn o bryd, gyda’r BAFTAs a’r Oscars wedi bod dros yr wythnosau diwethaf”