Priodas Pum Mil – cyfres i’w thrysori

Gwilym Dwyfor

“Dychwelodd cyfres chwedlonol i’n sgriniau nos Sul. Dyna ydi Priodas Pum Mil bellach ynde?”

S4C yn neidio ar y trên tacluso

Gwilym Dwyfor

“Ar bapur, mae 25 munud o ddidol, plygu a hongian dillad yn swnio’n ddiflas yn dydi?”

Seren newydd S4C

Gwilym Dwyfor

“Cymeriad hoffus a synnwyr digrifiwch drygionus Colleen sydd yn gwneud y rhaglen, mae ei phersonoliaeth yn disgleirio ar y sgrîn”

Nadolig Tudur Owen-aidd iawn ar S4C

Gwilym Dwyfor

“Roedd ambell beth da ar O’r Diwedd ond dw i wedi gweld blynyddoedd gwell”

Da gweld wynebau newydd ar S4C

Gwilym Dwyfor

“Fy nghwestiwn cyntaf i, a sawl un arall dw i’n siŵr, pan glywais am gyfres S4C, Radio Fa’ma, oedd beth mae rhaglen radio yn ei wneud ar y …

“Un o’r pethau gorau ar S4C ers oes”

Gwilym Dwyfor

Mae angerdd Chris at fwyd yn hollol heintus ac yn y gyfres hon mae o wedi llwyddo i amgylchynu ei hun gyda phobl o’r un anian

Beth yw pwrpas Noson Lawen?

Gwilym Dwyfor

“Mae yna le i adloniant ysgafn fel hyn ar ein sgrîn wrth gwrs, mae’r dalent yno a chynulleidfa ar ei gyfer”
owain tudur jones

Podlediad pêl-droed yn plesio

Gwilym Dwyfor

“Rwyf yn wrandäwr cyson o bodlediad pêl-droed Owain Tudur Jones a Malcolm Allen, ble mae’r ddau gyn-chwaraewr yn trin a thrafod”

Rhoi Gogglebocs yn y glorian

Gwilym Dwyfor

“Un peth dw i wedi ei ddysgu o wylio’r rhaglen Channel 4 yw y gall hi gymryd sbel i godi stêm”

Cost Cwpan Y Byd Qatar

Gwilym Dwyfor

“Roedd ôl ymchwil a pharatoi trylwyr ar y rhaglen, gyda chyfweliadau â chyfranwyr amrywiol yma yng Nghymru ac yn Qatar”