Opera sebon – cyfle i drafod pynciau tabŵ

Gwilym Dwyfor

Hawdd meddwl am opera sebon fel rhywbeth i ffwrdd â hi, ond gall wneud gwaith pwysig iawn yn gymdeithasol, yn braenaru’r tir

Pren ar y Bryn – comedi?

Gwilym Dwyfor

“Dyma’r enghraifft ddiweddaraf o “ddrama gefn wrth gefn” ar S4C. Cafodd ei ffilmio yn Gymraeg ac yn Saesneg”

Nid Iaith ar Daith yw diwedd y daith

Gwilym Dwyfor

Ychydig o hwyl ydi o… ac o ystyried cymeriad hoffus llawn hiwmor Scott, fe fyddai unrhyw beth arall wedi bod yn od.Y r ysgafnaf o adloniant …

“Cerddoriaeth a chelfyddyd yn fwy pwerus na gwleidyddiaeth”

Gwilym Dwyfor

Siaradodd Sage gydag artistiaid eraill o Gymru hefyd; Dom a Lloyd, a Juice Menace. Ond efallai fod yna ddiffyg cydnabyddiaeth o hanes hip-hop Cymraeg

Tair ddigrif ar daith

Gwilym Dwyfor

“Cafodd pob un adolygiadau gwych ac mae eu ffans yn cynnwys mawrion y byd comedi fel Nish Kumar”

Dathlu Clwb Ifor yn Llydaw – pam?

Gwilym Dwyfor

“Os am ddathliad mwy teilwng o’r clwb nos chwedlonol yng Nghaerdydd, byddwn yn awgrymu rhaglen ddiweddar Dylan Jenkins ar Radio Cymru”

Cwis Bob Dydd yn denu miloedd

Gwilym Dwyfor

“Er nad ydw i’n troedio top y tabl, dw i, fel miloedd eraill, yn mwynhau fy hun yn iawn. Felly beth amdani S4C, fersiwn deledu nesaf?”

Rhegi ganol bora yn nrama Radio Cymru

Gwilym Dwyfor

Mae gennym draddodiad cryf o ddramâu radio yma yng Nghymru ac mae’n dda gweld hynny’n parhau
Mari Lovegreen Ifan Jones Evans Sioe Frenhinol

Cynhyrchu mêl ar sgêl!

Gwilym Dwyfor

“Wel wir, doedd gen i ddim syniad. Dim syniad fod yna gymaint i’w ddysgu am wenyn ac am fêl, am wenyna ac am fela!”

Cymuned, cyfeillgarwch, chwaeroliaeth

Gwilym Dwyfor

“Tymor digon anodd a gafodd Caernarfon yn y gynghrair yn erbyn goreuon de Cymru ond roedd hi’n stori wahanol yng Nghwpan Gogledd Cymru”