Rhaglenni busnesu S4C

“Dw i wedi bod yn ceisio deall beth yn union yw’r gwahaniaeth rhwng Adre a Dan Do”

John Hartson a’r Plismyn Iaith

“Beth wnaeth y Wal Goch o fewn eiliadau i gamgymeriad costus Danny Ward nos Wener? Canu ei enw. Efallai fod gwers yna”

Gochelwch rhag godro’r jôc yn sych

“Yn ddiweddar mae mwy a mwy o gyfresi ffeithiol ac adloniant S4C wedi ymddangos ar sianeli eraill”

A Killing in Tiger Bay – rhaglen bwysig

“Cyfres gwir drosedd dair rhan yn dogfennu llofruddiaeth Lynette White a’r camweinyddiad cyfiawnder a ddilynodd yw hon”

Clod i’r cyfresi covid

“Mae Sgwrs Dan y Lloer wedi ei enwebu yng nghategori rhaglen adloniant orau BAFTAs Cymru ac Elin Fflur yng nghategori’r cyflwynydd gorau”
Grav, Gareth John Bale

Teyrnged deilwng i unigolyn arbennig

“Yr uchafbwynt oedd y “rhyfel twtsio cyrtens ganol nos” gyda Delme Thomas”

Stori Jimmy Murphy – rhagorol

“I’r rhai ohonoch sydd ddim yn gyfarwydd â’r yrfa honno, gwyliwch y rhaglen!”

Pop sydd ei angen!

“Mae dydd Gwener yn ddiwrnod Radio Cymru yn ein tŷ ni”

Ble mae’r comedïau panel Cymraeg?

“Mae’n anodd meddwl am lawer ac yn sicr nid oes un wedi bod ar S4C ers tro byd”

Codi Pac yn codi blas

“Chwarae teg i Codi Pac, maent yn llwyddo i roi sylw i lefydd fel Rhuthun a’r Fenni a Chastell Nedd yn ogystal â’r cyrchfannau …