A Killing in Tiger Bay – rhaglen bwysig

“Cyfres gwir drosedd dair rhan yn dogfennu llofruddiaeth Lynette White a’r camweinyddiad cyfiawnder a ddilynodd yw hon”

Clod i’r cyfresi covid

“Mae Sgwrs Dan y Lloer wedi ei enwebu yng nghategori rhaglen adloniant orau BAFTAs Cymru ac Elin Fflur yng nghategori’r cyflwynydd gorau”
Grav, Gareth John Bale

Teyrnged deilwng i unigolyn arbennig

“Yr uchafbwynt oedd y “rhyfel twtsio cyrtens ganol nos” gyda Delme Thomas”

Stori Jimmy Murphy – rhagorol

“I’r rhai ohonoch sydd ddim yn gyfarwydd â’r yrfa honno, gwyliwch y rhaglen!”

Pop sydd ei angen!

“Mae dydd Gwener yn ddiwrnod Radio Cymru yn ein tŷ ni”

Ble mae’r comedïau panel Cymraeg?

“Mae’n anodd meddwl am lawer ac yn sicr nid oes un wedi bod ar S4C ers tro byd”

Codi Pac yn codi blas

“Chwarae teg i Codi Pac, maent yn llwyddo i roi sylw i lefydd fel Rhuthun a’r Fenni a Chastell Nedd yn ogystal â’r cyrchfannau …

Seremoni heb fawr o seremoni

“Er peth syndod i mi, fe wnaeth pethau wella wrth i’r Orsedd ymuno yn yr hwyl yn ail hanner yr wythnos”

Lle Chi: rhaglen ddifyr oriau’n unig wedi cyhoeddiad UNESCO

“Dw i yn mwynhau Ifor ap Glyn a dydi o ddim ar ein sgriniau ni ddigon”

Bryan Habana – pluen yn het S4C

“A ddylai S4C ddangos uchafbwyntiau Taith y Llewod?”