Mick Antoniw yn fodlon ei fyd yn dilyn cynhadledd y Blaid Lafur

Huw Bebb

“Rydyn ni’n dechrau gweld y Blaid Lafur yn dechrau cyflwyno polisïau eithaf radical”
Annibyniaeth

Ymchwil yn gwrthbrofi’r honiad fod Cymru’n rhy dlawd i fod yn annibynnol

Mae’r ymchwil yn hwb i’r ymgyrch tros annibyniaeth, yn ôl Adam Price, arweinydd Plaid Cymru

Un ym mhob wyth swydd nyrsio yn wag ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

“Pobol gogledd Cymru yw’r rhai sy’n dioddef o ganlyniad i ddiffyg gweithredu gan y Llywodraeth a’r bwrdd iechyd,” meddai Llyr Gruffydd

Plaid Cymru’n cyhuddo Liz Truss o ddweud celwydd ynghylch biliau ynni

Amcangyfrif y bydd 44.1% o aelwydydd Cymru’n talu dros £2,500 er bod Prif Weinidog y Deyrnas Unedig yn mynnu na fydd “neb” yn talu …

Y cyhoedd am ysgrifennu llythyrau dyddiol at y Prif Weinidog yn galw am fynd i’r afael â newid hinsawdd

Daw’r ymgyrch wrth i ymchwil ganfod mai dim ond 19% o bobol Cymru sy’n credu bod Llywodraeth San Steffan yn gwneud digon i fynd …

Cymorth ariannol gydol oes i oroeswyr thalidomide yng Nghymru

Mae oddeutu 30 o oroeswyr thalidomide yng Nghymru yn cael y Grant Iechyd, gyda llawer ohonyn nhw bellach yn 60 oed neu’n hŷn

Myfyrwyr du yn ei chael hi’n anodd dod o hyd i lety oherwydd hiliaeth, yn ôl elusen

“Yn anffodus, pan ddaw i dai mae pobol ddu yn dueddol o ddioddef,” meddai cadeirydd Cymdeithas Affrica Gogledd Cymru

Cynnydd mewn tai gwyliau yn cael “effaith ddramatig” ar rentwyr

Nifer yr eiddo sy’n cael eu rhestru ar blatfform AirBnb yng Nghymru wedi cynyddu o 13,800 yn 2018 i 21,718 ym mis Mai eleni, yn ôl dadansoddiad newydd

“Polisïau economaidd ffantasïol” Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn peryglu economi’r Deyrnas Unedig

Huw Bebb

“Rydan ni’n symud o’r byd ffantasi i’r byd go iawn ac mae pobol yn mynd i ddioddef oherwydd bod y bobol yma wedi cael rhoi ei ffantasïau ar …

Virginia Crosbie ‘wrth ei bodd’ yn croesawu William a Kate i Ynys Môn

“Rwy’n gwybod fod gan y Tywysog a’r Dywysoges hoffter mawr o Ynys Môn”