Cymru

‘Mae delio â Llywodraeth San Steffan yn brofiad shambolig’

Mark Drakeford yn ei dweud-hi mewn cynhadledd i’r wasg
Afon Gwy
Cefn Gwlad

Dyn gyda “bol mawr a het wellt” wedi dinoethi yn gyhoeddus

Heddlu’n apelio am dystion i’r weithred

Cymru

Beirniadu Rownd a Rownd am stori trawsblaniad

Ddim yn cyfleu delwedd realistig o’r sefyllfa

Cymru

Cwestiynu’r Blaid am bleidleisio yn erbyn arian ychwanegol i gyrsiau dysgu Cymraeg

Y Blaid yn addo deddfu er mwyn rhoi’r cyfle i “[d]dinasyddion feithrin a datblygu sgiliau yn y Gymraeg”

Cymru

Cyhoeddi Llywyddion y Dydd Gŵyl AmGen

Cyfle am “drafodaeth gyhoeddus am hunaniaeth, hil, Cymreictod a chymdeithas”

Cymru

Archwilydd Cyffredinol yn codi pryderon am orwario byrddau iechyd

Mwyafrif y cyrff wedi methu a chyflawni eu dyletswydd ariannol

Cymru

Ailagor ffatri 2 Sisters Ynys Môn

Mae’r safle wedi bod yn ganolbwynt covid-19

Cymru

Dileu cyfyngiadau teithio: disgwyl cadarnhad gan Lywodraeth Cymru

Bydd modd teithio’n rhydd o gwmpas y wlad o ddydd Llun ymlaen

Cymru

Cadarnhad y bydd ffatri papur tŷ bach ym Mhenygroes yn cau erbyn yr Hydref

94 o bobol yn colli eu swyddi wrth i gwmni Northwood Hygine Products symud y gwaith cynhyrchu o ffatri Penygroes i ffatrïoedd eraill y cwmni yn …