Cymru

Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ymddiheuro ynghylch ‘camgymeriad’ am arian ‘ychwanegol’

“Mae’n ddrwg gen i os cafodd unrhyw un yr argraff mai arian newydd ydoedd”

Cymru

Cyhuddo Darren Millar o ddweud celwydd

“Stopia ddweud celwydd a chefnoga ein Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Darren” meddai Vaughan Gething

Cymru

Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn beio system iechyd Cymru am oedi o ran brechu

“Rhywle yn y system yng Nghymru mae nifer sylweddol o frechlynnau wedi’u darparu nad ydynt wedi’u rhoi i feddygfeydd neu leoliadau …

Cymru

Swyddi yn y fantol: Llyfrgell Genedlaethol i lansio ymgynghoriad

Golwg360 yn deall bod y sefydliad gam yn nes at waredu 30 o swyddi llawn amser

Arian a Busnes

Pysgotwr o Ben Llyn yn dweud nad yw wedi cael ei dalu ers mis Tachwedd

Y diwydiant wedi cael “dim help” gan y Llywodraeth, meddai, wrth i’r gwleidyddion ddadlau

Cymru

Yr Urdd yn addasu ac arallgyfeirio i oroesi

Wrth i un o wersylloedd yr Urdd baratoi i ofalu am gleifion Covid, Siân Lewis sydd yn edrych yn ôl ar gyfnod ‘mwyaf heriol’ yn hanes y mudiad
Cymru

“Rhaid ar ail-luniad radical o’r Deyrnas Unedig,” medd Mark Drakeford

Ond “syniadau ddoe, gan blaid ddoe,” medd Plaid Cymru

Cymru

Brexit: galw ar Lywodraeth San Steffan i fuddsoddi ym mhorthladdoedd Cymru

Hywel Williams yn dweud ei fod yn “amlwg” bod traffig yn cael ei golli i lwybrau eraill

Cymru

Ceiswyr lloches: galw am ymchwiliad annibynnol i safle Penalun

Mae’r gwersyll yn “hollol anaddas”, meddai Liz Saville Roberts

Arian a Busnes

Buddsoddiad gwerth £14.4m yn Hufenfa De Arfon

Y bwriad yw cynyddu’r cynhyrchiant o 15,000 tunnell o gaws y flwyddyn i 23,000 tunnell