Marwolaeth bachgen pump oed: tri o bobol wedi’u harestio

Dyn 39 oed, dynes 30 oed a bachgen 13 oed yn cael eu holi ar amheuaeth o lofruddio

Ty Mawr

Parc gwyliau Tŷ Mawr: heddlu’n cadarnhau marwolaeth merch 15 oed

Mae dyn 19 oed wedi cael ei arestio ac yn cael ei holi yn y ddalfa

Ty Mawr

“Digwyddiad trasig” a “difrifol” mewn parc gwyliau yn Abergele

Heddlu wedi’u galw i barc Tŷ Mawr brynhawn ddoe (dydd Sadwrn, Gorffennaf 31)

Marwolaeth bachgen pump oed: heddlu’n cadw “meddwl agored”

Cafodd yr heddlu eu galw i ardal Sarn ger Pen-y-bont ar Ogwr fore ddoe (dydd Sadwrn, Gorffennaf 31)

Darganfod corff bachgen ifanc mewn afon ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 5.45 y bore yma (dydd Sadwrn) yn dilyn adroddiadau fod plentyn ar goll yn ardal Sarn

Prif Gwnstabl newydd “am sicrhau bod pob cymuned yn gallu derbyn gwasanaeth gan y llu trwy gyfrwng y Gymraeg”

“Nid oes yn rhaid i bawb fedru’r iaith yn rhugl, ond mae’n flaenoriaeth i fi allu cynnig y gwasanaeth yn y famiaith i’r …

Deiseb sy’n mynnu fod gan pob darlun o Ddraig Goch Cymru bidyn, i’w hystyried gan bwyllgor y Senedd

Dros 200 o bobl wedi llofnodi cynnig anarferol fydd yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Deisebau

Cyhuddo Cyngor Conwy o “esgeuluso ei ddyletswyddau” drwy beidio ymchwilio i Air BnBs

Nifer yr Air BnBs yn y sir wedi tyfu o 135 yn 2016 i 1,627 yn 2019

Y cyhoeddwr llyfrau Roger Boore wedi marw yn 82 oed

Sefydlodd Wasg y Dref Wen yn 1969 i gyhoeddi llyfrau Cymraeg i blant ac roedd yn awdur