Darganfod yr achos cyntaf o frech mwncïod yng Nghymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn “monitro’r sefyllfa”, yn ôl yr Ysgrifennydd Iechyd Eluned Morgan

Mistar Urdd yn dod yn fyw rhwng cloriau llyfr i ddathlu canmlwyddiant yr Urdd

Elin Owen

“Mae o bron fel eu bod ni’n cyflwyno Mistar Urdd eto i genhedlaeth newydd o blant,” meddai’r awdur
Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Plant yn cael eu trin “fel dinasyddion eilradd” am geisio derbyn addysg uniaith Saesneg

Yn ôl y Daily Mail, deheuad Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 sydd ar fai

Teyrngedau i “ffrind annwyl”, Dyfrig Evans

“Roedd o’n rhoi coflaid pan oeddwn i angen ac roeddwn i yno i ddal ei law e,” meddai’r DJ Gareth Potter
James Gibson-Watt

Y Democratiaid Rhyddfrydol a Llafur am reoli Cyngor Powys

Mae James Gibson-Watt wedi’i ethol yn arweinydd heddiw (dydd Iau, Mai 26)

Dechrau trafodaeth am osod cerflun o athrawes fordwyo yng Nghaernarfon

Cadi Dafydd

Mae lle i gredu bod Ellen Edwards wedi dysgu dros 1,000 o ddynion yn ei hysgol forwrol yn y dref yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg
Darren Price

Enwi Darren Price yn arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin

Mae’r Aelod Plaid Cymru wedi gwasanaethu Cyngor Sir Caerfyrddin fel cynghorydd ar gyfer ward Gors-las ers 2012

Llywodraeth Cymru “ddim yn barod am her” yr argyfwng costau byw, medd Simon Hart

Huw Bebb

“Yn y bôn, does dim y fath beth ag arian Llywodraeth Cymru”

Cau canolfannau brechu yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda dros benwythnos y Jiwbilî

Mae holl ganolfannau brechu’r bwrdd iechyd yn cau dros y penwythnos

Galw am “weithredu brys” i gryfhau hawliau plant ag anableddau

“Mae’n wahaniaethol ac yn warthus nad yw rhieni’n fwy gwybodus am unrhyw gymorth sydd ar gael iddynt,” medd Sioned Williams