Galw ar yr Ysgrifennydd Addysg i wyrdroi’r penderfyniad i gau tair ysgol

Fe bleidleisiodd cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot yr wythnos ddiwethaf i gau ysgolion Alltwen, Godre’r Graig a Llangiwg

“Mae gallu siarad Cymraeg wedi golygu bod lle arall i mi yn y byd ar wahân i fy ngwlad fy hun”

Mae arlunydd o wlad Pwyl yn dysgu Cymraeg ac yn creu bywyd newydd yng Nghymru

Cyn-filwr yn wynebu carchar am stelcian cyflwynydd y BBC

Roedd Carl Davies wedi postio sylwadau ar gyfrifon Instagram Louise Minchin a’i merch oedd wedi codi ofn

Disgwyl i bont newydd gwerth £1.2m gael ei hadeiladu ym Mhen Llŷn

Bydd hi’n cymryd lle Pont Bodfel o’r 19eg Ganrif ar afon Rhyd-hir ar yr A497 rhwng Efailnewydd a Boduan

Llywodraeth Cymru yn datgelu sut y byddan nhw’n ceisio annog pobol i brynu cerbydau trydan

Un nod yw darparu pwynt gwefru cyhoeddus ar gyfer pob 20 milltir o’r rhwydwaith ffyrdd erbyn 2025

Galw am fwy o arian i ddiogelu tomenni glo yng Nghymru

Data yn dangos fod 327 tomen lo mewn categori risg uwch, sy’n golygu bod rhaid iddyn nhw gael eu harchwilio’n fwy aml

Croesawu cyllid gwerth £130m i fusnesau bach a chanolig yn y Gyllideb

Fe ddaw fel rhan o gyhoeddiad y Canghellor Rishi Sunak yr wythnos hon

Rheithgor yn y cwest i farwolaeth cyn-filwr yn methu dod i ddyfarniad

Cafodd Spencer Beynon ei saethu â gwn Taser cyn iddo farw

Rhybudd y gallai mesurau mwy “draconaidd” gael eu hailgyflwyno yng Nghymru

Mae cyfraddau Covid-19 Cymru ar eu huchaf ers dechrau’r pandemig

Abertawe a Chaerdydd yn dioddef waethaf yn sgil cynnydd mewn trethi

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn galw am ostyngiad ar gyfer busnesau bach