Trafnidiaeth Cymru’n lansio ap dwyieithog i deithwyr

Bydd yn cael ei lansio fory (dydd Mawrth, Rhagfyr 7) yn y gobaith o wella profiadau teithwyr

Bragdy di-alcohol yn Abertawe’n derbyn statws amgylcheddol arbennig

Drop Bear Beer Co. yw’r bragdy cyntaf yng Nghymru i dderbyn statws B Corporation

Nid Yw Cymru Ar Werth

Cynghorydd yn cyflwyno cynnig i ddyblu treth y cyngor i berchnogion ail dai yng Nghaerffili

Gellid gwario’r arian sy’n cael ei godi drwy’r dreth ychwanegol ar brosiectau cymunedol bach mewn wardiau ar draws y fwrdeistref, medd John …

#MaeGenIHawl: diwrnod hawliau yn dathlu’r ‘newid byd’ i siaradwyr Cymraeg

Ar Ragfyr 7, bydd sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru yn cynnal un ymgyrch fawr i godi ymwybyddiaeth o hawliau’r cyhoedd i ddefnyddio’r Gymraeg

Adnoddau’n “normaleiddio’r Gymraeg ac yn paratoi gweithlu sy’n ddwyieithog”

Cyhoeddi 150 o adnoddau Cymraeg a dwyieithog i gefnogi dysgwyr addysg uwch a phrentisiaid

Peidio rhannu brechlynnau â gwledydd incwm isel yn “foesol anghywir”

Brechu cymaint o’r boblogaeth fyd-eang â phosib yw’r ffordd orau o baratoi ar gyfer “amrywiolion sy’n achosi pryder”, meddai Heledd Fychan

Dr Carl Clowes

Dr. Carl Clowes: “Cymro i’r carn” a’r “prif weinidog gorau na chafodd Cymru erioed”

Mudiadau gwrth-niwclear yn talu teyrnged i’r ymgyrchydd

Lansio ymgyrch i dorri trosglwyddiad y feirws

Bydd hysbysebion yn rhedeg am bum wythnos ar y radio a’r teledu, yn y wasg ac ar lwyfannau digidol a’r cyfryngau cymdeithasol

Cymru’n rhoi Nigeria ar y rhestr deithio goch

Daw hyn yn sgil yr amrywiolyn Omicron ar ôl i Lywodraeth y Deyrnas Unedig gymryd camau tebyg

Dylai hanes Antur Aelhaearn fod yn rhan o’r cwricwlwm, medd Mabon ap Gwynfor

Aelod Plaid Cymru o’r Senedd yn talu teyrnged i Dr. Carl Clowes