Fawr o GOP

“Mae hi’n ymddangos y gallai’r gaea’ nesa’ yma fod yr un mor anodd – os nad gwaeth – na’r un aeth heibio”

Colli credyd …

“Oherwydd prinder gyrwyr lorïau a gweithwyr, mae prisiau eisoes yn codi’n gyflym yn y siopau – gan gynnwys siopau bwyd angenrheidiol”

Arian, arian, arian

“Tric arwynebol hefyd ydi cysylltu’r cyfan efo’r pandemig”

Cywilydd dyfnach Affganistan

“Y peth hawdd ydi condemnio’r chwalfa yn Affganistan”

Tristwch dwfn yr ‘adroddiad hiliaeth’ a’r Gymraeg

“Mae yna sawl peth trist am yr adroddiad ynglŷn â hiliaeth honedig yng Nghyngor y Celfyddydau ac Amgueddfa Cymru…”

Pam fod neb angen gwn?

“A oes yna reswm teg tros ganiatáu 2 filiwn o arfau marwol yng Nghymru a Lloegr?”

Roedd rhaid cael yr adroddiad

“Neges go-iawn yr adroddiad ydi nad oes gynnon ni ddewis bellach”

Y ddau oedd yn fwy na band

“Er gwaetha’r tristwch mawr, efo llawenydd y dylen ni gofio am Richard a Wyn Ail Symudiad”

Argyfwng y mudiad hanfodol

“Mudiad sy’n dibynnu ar gwrdd wyneb yn wyneb ydi’r CffI”

Pan fydd Boris yn dweud ffarwél

Yn union fel y gwnaeth David Cameron yn achos Brexit, mi fydd yn mynd a gadael i’r caca bentyrru cyn i rywun danio’r ffan