Phil Stead

Angen sefydlu Cymdeithas Cefnogwyr Pêl-droed Cymru

Efallai byse grŵp o’r fath wedi gallu gwrthwynebu’r penderfyniad dadleuol i wahardd cefnogwyr o’n stadia tra bod siopau a thafarndai yn …
Phil Stead

Canmol clwb Cei Conna

Mae yna gynllun clir i’r tîm menywod ddatblygu gyda tharged o chwarae mewn cystadlaethau Ewropeaidd yn y blynyddoedd nesaf
Phil Stead

Miliynau yn ysu i wylio gemau Uwchgynghrair Ewropeaidd

Mae’r cynllun yma wedi bod ar y cardiau ers blynyddoedd
Phil Stead

Hen stejars gwych Uwchgynghrair Cymru

Roedd hi’n fraint i weld, ar yr hen gae, un o gyn-chwaraewyr rhyngwladol Cymru
Phil Stead

Torri’r gwair yn tawelu’r hiraeth

Dydw i ddim yn hoffi torri’r gwair… rydych chi’n torri’r gwair ac mae yn tyfu yn ei ôl
Phil Stead

Chris Gunter – chwedl, arwr, Mr Dibynadwy Cymru

Mae prif dalentau Gunter yn anweledig – maen nhw yn ei feddwl.
Phil Stead

Abertawe v Caerdydd? Dim diolch!

Rydw i’n ffeindio’r holl ‘gasineb’ yn ddiflas iawn erbyn hyn
Phil Stead

Sgandal gyffuriau tîm seiclo Sky

Roeddwn i yn disgwyl y byddai Team Sky yn defnyddio rhywbeth lot mwy modern a soffistigedig
Phil Stead

Laura ar ei ffordd i FIFA?

Rydw i’n cofio gyrru i’r Fflint un prynhawn i’w gweld hi yn cynrychioli Cymru ac yn gapten y tîm.
Phil Stead

Sgrechian i gael sylw’r dyfarnwr

Un o’r ychydig iawn o bethau da am wylio gemau heb gefnogwyr yw’r cyfle i glywed y chwaraewyr yn cyfathrebu gyda’i gilydd ar y cae