Pawb yn hoffi Euron

Phil Stead

Dydw i ddim yn cofio Euron yn edrych yn flin, hyd yn oed ar ôl colled
Phil Stead

Uwch Gynghrair Cymru wedi dod yn bell iawn

Phil Stead

Mae’n ddifyr i gofio bod rhai o’r clybiau trydedd a phedwaredd haen yn 2024 yn aelodau o’r Uwch Gynghrair ar un adeg
Phil Stead

Gwatwar y Gymdeithas Bêl-droed

Phil Stead

Pan dwi’n dweud fod pobl yn flin, beth dwi’n feddwl yw fod pobl ar y cyfryngau cymdeithasol yn flin
Phil Stead

Hanner stori yn corddi

Phil Stead

Mae’n drist felly i ddarllen bod cyfnod y ddau gyda’r clwb wedi dod i ben fel hyn

Wrecsam – clwb y gogledd

Phil Stead

Rydw i wedi mwynhau dilyn taith Ryan a Rob o bell ac yn enwedig wedi edmygu eu gwaith hael dros y ddinas a’i phobl
Phil Stead

Y gell gosb!

Phil Stead

Roedd yna sôn am ddyfarnwyr yn dangos cerdyn glas i nodi trosedd sydd yn haeddu deng munud oddi ar y cae
Phil Stead

Rhy ddrud i ddiswyddo Page

Phil Stead

Yn y dyddiau cyn VAR, pan roedd ymosodwr yn sefyll yn lefel gydag amddiffynnwr ddim  yn cael ei ystyried yn camsefyll, byse gôl Ben Davies wedi cyfri

Crysau yn cythruddo a phlesio

Phil Stead

Byswn i ddim yn cwyno o gwbl i weld lliwiau enfys ar grys Cymru, ond mae’n rhaid i fi gyfaddef fy mod i’n falch i weld yr hen liw cennin pedr yn ôl
Phil Stead

Ffoli ar Ffrainc

Phil Stead

“Cymuned oedd y peth pwysicaf yma – doedd y rygbi ddim ond yn rhoi rheswm i gael pawb at ei gilydd”

Problem “dda” Page

Phil Stead

Diolch i’r newidiadau yn eu sefyllfaoedd dros y Gaeaf, mae bob un o chwaraewr ymosodol Cymru yn gwneud yn dda iawn