Phil Stead

Wrecsam yn Uwch Gynghrair Lloegr?

Phil Stead

“Nid pobl yn mynychu gemau sydd yn codi’r pres i glybiau’r dyddiau yma, ond incwm o deledu, gwerthiant crysau a thanysgrifwyr …
Phil Stead

Da bod y dynion a’r merched yn cael cyflog cyfartal

Phil Stead

“Mae’r cyhoeddiad yma am ddangos i ferched ifainc eu bod nhw yn werth gymaint â’r bechgyn”
Phil Stead

Oes aur y tîm cenedlaethol drosodd

Phil Stead

“Efallai fy mod i’n gor-ymateb, efallai bydd ein chwaraewyr ifainc yn camu fyny a fydd yr oes aur yn parhau”
Phil Stead

Hen hanes rhwng Caerdydd a Leeds

Phil Stead

“Roedd bob un o’r tair gêm yn cael eu chwarae yn Elland Road, ac roedd y canlyniad yr un peth bob tro”
Phil Stead

Y Cwpan y Byd orau erioed

Phil Stead

Dros y mis diwethaf, rydym ni wedi gweld grym chwaraeon a pham bod gwledydd mor awyddus i dalu ffortiwn i gael cysylltiad gyda phêl-droed
Phil Stead

Dylanwad y Cymro ar Foroco

Phil Stead

“Aeth Neil ymlaen i gymryd lle Aizelwood fel Pennaeth yr Ymddiriedolaeth ei hun am fwy na degawd cyn ymuno â Ffederasiwn Brenhinol Pêl-droed …
Phil Stead

Drannoeth y ffair…

Phil Stead

“Mae’r twrnament yma wedi dod yn rhy hwyr i’n chwaraewyr pwysicach… doedd Gareth Bale, Aaron Ramsey a Joe Allen ddim yn ddigon ffit”
Phil Stead

Yr awyrgylch yn wych yn Qatar

Phil Stead

“Dydy hi ddim wedi teimlo fel bod yn Qatar, mae wedi teimlo fel bod yn rhan o Gwpan y Byd”
Phil Stead

Dw i yn Qatar

Phil Stead

“Pum munud wedyn, heb ofyn, dychwelodd o gyda chwe pheint o Stella i ni, a oedd wedi costio dros £100”
Phil Stead

Aros bron i hanner canrif am hyn

Phil Stead

“Wrth gwrs, byse well gyda fi bod y twrnament yn cael ei chwarae yn rhywle gwahanol i Qatar”