Phil Stead
Colofn Phil Stead

Dim plastai pêl-droedwyr erstalwm

Billy Meredith oedd un o’r enwau mwyaf yn y byd pêl-droed o gwmpas troad yr ugeinfed ganrif… byddech yn meddwl bod ganddo dŷ crand
Colofn Phil Stead

Rheolau llym yn llethu

Mae’r Gymdeithas Bêl-droed wedi cyhoeddi enwau’r clybiau sydd wedi bod yn llwyddiannus gyda’u ceisiadau i chwarae ar y trydydd lefel o bêl-droed yng …
Phil Stead
Colofn Phil Stead

Dywediadau doniol pêl-droed lleol

Mae’r pêl-droed byw yn ôl ar ein sgriniau, ac er nad oes torfeydd, rydw i wedi mwynhau gallu clywed y chwaraewyr yn cyfathrebu ar y cae.
Phil Stead
Colofn Phil Stead

Cofio’r chwaraewr croenddu cyntaf i gynrychioli Cymru

Hanes Eddie Parris, y chwaraewr croenddu cyntaf i gynrychioli Cymru
Colofn Phil Stead

Breuddwydio am gerflun o Joey Jones yn codi ei ddwrn

Mae cerfluniau wedi bod yn y newyddion yr wythnos hon ar ôl i brotestwyr daflu’r hen Edward …
Colofn Phil Stead

Cofio Brasil yn ’91… a Phil yn perfformio Concerto

Daeth llawer o atgofion yn llifo yn ôl wrth wylio’r gêm glasur ddiweddaraf i gael ei darlledu gan …
Colofn Phil Stead

Diweddglo dadleuol i’r tymor pêl-droed

Mae’r Gymdeithas Bêl-droed wedi cyhoeddi bod y tymor drosodd yng Nghymru – ac mae’r penderfyniad yn ddadleuol.
Colofn Phil Stead

Newid strwythur pêl-droed y merched

Yn y blynyddoedd diwethaf bu problemau mawr yn yr Uwch Gynghrair gyda thimau o’r gogledd yn straffaglu i gystadlu…
Rabbi Matondo
Colofn Phil Stead

Teg edrych tua’r Almaen

Mae Schalke 04 wedi dod yn hoff dîm i lawer yn y wlad yma ers iddyn nhw dalu sylw i’n diwylliant a’n hiaith hefyd.
Phil Stead
Colofn Phil Stead

Cofio’r Cymry yn trechu’r Saeson

Mae’n anodd osgoi hen gemau sy’n glasuron ar y teledu’r dyddiau yma.