Phil Stead

Stadiwm Bananabeu!

“Byse trydar am berfformiad gwarthus Caerdydd yn Abertawe wedi bod yn llai dadleuol”
Phil Stead

Cymru yn well heb Bale?

“Rydw i’n teimlo bod Bale mor dda, mor bwysig i ni, ein bod ni wedi bod yn dewis tactegau sydd yn cyd-fynd gyda’i dalent o”
Phil Stead

Y ffenestr drosglwyddo yn niweidio’r gêm yng Nghymru

“Rôl y Gymdeithas Bêl-droed yw annog chwaraewyr, nid creu rhwystrau afresymol i’w cadw nhw rhag cicio pêl”
Phil Stead

Sêr seiclo ar y Gogarth

“Uchafbwynt y dydd i fi oedd cyfarfod fy arwr seiclo cyntaf ar ôl i’r ras orffen”
Phil Stead

Dawnsio i’r anthem, a choesau blewog Yws Gwynedd

“Chwaraeodd fy mab dros Gymru ar y penwythnos. Wel, i fod yn hollol gywir, chwaraeodd dros dîm Cefnogwyr Cymru Dros Annibyniaeth”
Phil Stead

Cymry wedi dylanwadu ar bêl-droed America

“Mae’r berthynas rhwng pêl-droed Cymru a’r Unol Daleithiau yn un hir”
Phil Stead

Penaltis – y pleser a’r poen

“Ar ôl canrif o ddigwyddiadau anffodus, roedd arna’r hen smotyn yna ffafr neu ddau i ni”
Phil Stead

Yr ateb i anafiadau Aaron?

“Mae’n teimlo fel bod hwn yn dymor hollbwysig i Woodburn…”
Phil Stead

Melyn drafod

‘Dydy Caerdydd heb gynnwys melyn ar eu cit ers 2010 ond mae’r brand yna – y glas-gwyn-melyn – dal yn gryf gyda’r cefnogwyr.
Phil Stead

Ffwtbol ar y ffin

“Mae gan y clybiau ar y ffin hunaniaeth arbennig”