Phil Stead

Pêl-droed lleol yn denu cannoedd

“Roedd criw amrywiol wedi dod o Fanceinion, Northampton, Wolverhapmpton, Birmingham a Llundain. I wylio Felinheli!”
Phil Stead

Ap arloesol yn plesio

Mae’r ap yma yn dangos dyddiad, amser a lleoliad bob gêm yng Nghymru. Ac mae hynny’n werthfawr iawn
Phil Stead

Merched deallus ein cyfryngau pêl-droed

“Mae Megan Feringa wedi ymddangos ar blatfformau amrywiol fel chwa o awyr iach”
Phil Stead

Cyfyngiadau parhaol ar bêl-droed yn wirion bost

Mi wnes i feicio i Fetws-y-Coed yng nghanol Eryri i wylio eu gêm yn erbyn Abergele
Phil Stead

Twrnament llwyddiannus i Gymru, ag ystyried popeth

Ffordd annifyr ac annheg i orffen twrnamaint llwyddiannus i Gymru, ond doedd yna ddim rheswm i gwyno
Phil Stead

Oes Aur pêl-droed Cymru

Mae ein tîm rhyngwladol yn golygu pethau amrywiol iawn i bobl yng Nghymru
Phil Stead

Braf iawn cael anghofio am y Cymdogion

Roedden ni’r Cymry yn teimlo ein bod ni’n cael ein gorfodi i gefnogi Lloegr
Phil Stead

Cymru llawer mwy bygythiol gyda Kieffer Moore

Dylen ni chwarae gyda’n tîm gorau ar y cae yn erbyn y Swistir a pheidio poeni gymaint am ein gwrthwynebwyr
Phil Stead

Dw i ddim yn mynd i’r Ewros

Mae’n gofyn lot i Ramsey ac Allen, ar ôl tymor o anafiadau, i chwarae cyfres o gemau mewn cyfnod byr
Phil Stead

“Cynghreiriau’r Ffermwyr”

Roedd yna ddiweddglo cyffrous iawn yn Sbaen gydag Atlético Madrid yn cipio’r teitl yn awr olaf gêm olaf y tymor