Phil Stead

Penderfynu pledio’n euog

Phil Stead

“Mi’r oeddwn i yn casáu colli am flynyddoedd.
Phil Stead

Calon fawr Eddie Butler

Phil Stead

Mynyches i rali YesCymru a oedd yn cael ei chynnal ym Merthyr. Ac ar y sgwâr, mi wnes i glywed Eddie Butler yn siarad yn angerddol dros annibyniaeth
Phil Stead

Cael fy ngorfodi i alaru

Phil Stead

“Roedd 87% o bobl – mwy na thebyg o’r gymuned bêl-droed oedd wedi cael ei heffeithio – yn anghytuno efo gohirio’r gemau”
Phil Stead

Y mwyaf diddorol o sêr Cymru i symud clwb yw

Phil Stead

“Yng nghyd-destun Cymru, mae bron i hanner y garfan a chwaraeodd yn erbyn Wcráin ym mis Mehefin wedi newid clybiau”
Phil Stead

Adrodd stori’r ddegawd i’w thrysori

Phil Stead

“Rydym ni wedi trawsnewid o wlad oedd yn chwarae ‘God Save The Queen’ cyn ein gemau i un sydd yn chwarae ‘Yma o Hyd’”
Phil Stead

Pontŵn Olympaidd Llanberis… a Dug Caeredin

Phil Stead

“Fe gafodd y pontŵn ei adeiladu yn Ffrainc ar gyfer y gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012”
Phil Stead

Cam gwag gan y BBC

Phil Stead

“Fyswn i byth yn cymryd yr amser i ymchwilio canlyniad Burton Albion, ond mae’n ddifyr clywed eu bod nhw wedi colli 8-0”
Phil Stead

Ffashiwn sarhad ger y ffin

Phil Stead

“Ges i gyfle ar y penwythnos i ymweld â Phenarlâg”
Phil Stead

Camgymeriad mawr Undeb Rygbi Cymru

Phil Stead

“Bydd Cymru yn colli ei thîm saith-bob-ochr rygbi yn y gystadleuaeth World Series ac yn chwarae fel rhan o dîm Prydain Fawr”
Phil Stead

Geraint Thomas yn haeddu ei le ymhlith y cewri

Phil Stead

“Yn 36 oed, dydy hi ddim yn sicr a wnawn ni weld y Cymro yn y Tour de France eto”