Wrecsam – clwb y gogledd

Phil Stead

Rydw i wedi mwynhau dilyn taith Ryan a Rob o bell ac yn enwedig wedi edmygu eu gwaith hael dros y ddinas a’i phobl
Phil Stead

Y gell gosb!

Phil Stead

Roedd yna sôn am ddyfarnwyr yn dangos cerdyn glas i nodi trosedd sydd yn haeddu deng munud oddi ar y cae
Phil Stead

Rhy ddrud i ddiswyddo Page

Phil Stead

Yn y dyddiau cyn VAR, pan roedd ymosodwr yn sefyll yn lefel gydag amddiffynnwr ddim  yn cael ei ystyried yn camsefyll, byse gôl Ben Davies wedi cyfri

Crysau yn cythruddo a phlesio

Phil Stead

Byswn i ddim yn cwyno o gwbl i weld lliwiau enfys ar grys Cymru, ond mae’n rhaid i fi gyfaddef fy mod i’n falch i weld yr hen liw cennin pedr yn ôl
Phil Stead

Ffoli ar Ffrainc

Phil Stead

“Cymuned oedd y peth pwysicaf yma – doedd y rygbi ddim ond yn rhoi rheswm i gael pawb at ei gilydd”

Problem “dda” Page

Phil Stead

Diolch i’r newidiadau yn eu sefyllfaoedd dros y Gaeaf, mae bob un o chwaraewr ymosodol Cymru yn gwneud yn dda iawn
Phil Stead

Gwalia United

Phil Stead

“Dydw i ddim yn hoff iawn o glybiau yn ail-frandio, ond yn yr achos yma, mae’n gwneud synnwyr”
Phil Stead

Taflu ceiniogau siocled ar gaeau pêl-droed

Phil Stead

“Roedd cefnogwyr Almaenaidd wedi protestio’r mis yma yn erbyn cynllun y Bundesliga i werthu cyfranddaliadau i gwmni ecwiti preifat”
Phil Stead

Uchelgais i’r Uwch Gynghrair?

Phil Stead

“Rydw i’n disgwyl newid mawr i’r strwythur y Gynghrair.
Phil Stead

Euog o sgorio cais, Eich Mawrhydi!

Phil Stead

“Yn groes i’r dywediad, mae yn bosib i’r camera ddweud celwydd wedi’r cwbl”