Phil Stead

Dawnsio i’r anthem, a choesau blewog Yws Gwynedd

“Chwaraeodd fy mab dros Gymru ar y penwythnos. Wel, i fod yn hollol gywir, chwaraeodd dros dîm Cefnogwyr Cymru Dros Annibyniaeth”
Phil Stead

Cymry wedi dylanwadu ar bêl-droed America

“Mae’r berthynas rhwng pêl-droed Cymru a’r Unol Daleithiau yn un hir”
Phil Stead

Penaltis – y pleser a’r poen

“Ar ôl canrif o ddigwyddiadau anffodus, roedd arna’r hen smotyn yna ffafr neu ddau i ni”
Phil Stead

Yr ateb i anafiadau Aaron?

“Mae’n teimlo fel bod hwn yn dymor hollbwysig i Woodburn…”
Phil Stead

Melyn drafod

‘Dydy Caerdydd heb gynnwys melyn ar eu cit ers 2010 ond mae’r brand yna – y glas-gwyn-melyn – dal yn gryf gyda’r cefnogwyr.
Phil Stead

Ffwtbol ar y ffin

“Mae gan y clybiau ar y ffin hunaniaeth arbennig”
Phil Stead

Enillwyr amlwg y cynghreiriau mawr

“Mae ’na lot i hoffi am bêl-droed yn yr oes gyfoes. Ond yn y cynghreiriau mawr, mae’n debyg bod yr enillwyr yn amlwg yn barod”
Phil Stead

Disgwyl gwelliannau ar ôl penodi Prif Weithredwr

“Noel Mooney yw’r Prif Weithredwr newydd… Mae angen gwaed newydd yn y gymdeithas, ond beth ydyn ni’n gwybod am Mooney?”
Phil Stead

Pêl-droed lleol yn denu cannoedd

“Roedd criw amrywiol wedi dod o Fanceinion, Northampton, Wolverhapmpton, Birmingham a Llundain. I wylio Felinheli!”
Phil Stead

Ap arloesol yn plesio

Mae’r ap yma yn dangos dyddiad, amser a lleoliad bob gêm yng Nghymru. Ac mae hynny’n werthfawr iawn