Phil Stead

Taflu ceiniogau siocled ar gaeau pêl-droed

Phil Stead

“Roedd cefnogwyr Almaenaidd wedi protestio’r mis yma yn erbyn cynllun y Bundesliga i werthu cyfranddaliadau i gwmni ecwiti preifat”
Phil Stead

Uchelgais i’r Uwch Gynghrair?

Phil Stead

“Rydw i’n disgwyl newid mawr i’r strwythur y Gynghrair.
Phil Stead

Euog o sgorio cais, Eich Mawrhydi!

Phil Stead

“Yn groes i’r dywediad, mae yn bosib i’r camera ddweud celwydd wedi’r cwbl”
Phil Stead

Mae gan y Seintiau gefnogwyr!

Phil Stead

“Roedd un canlyniad pêl-droed yng Nghymru yn sefyll allan y penwythnos diwethaf a hwnnw oedd buddugoliaeth y Seintiau Newydd oddi cartref yn …
Phil Stead

A fo ben bid Klopp

Phil Stead

“Mewn oes pan mae pres yn rheoli’r gêm a phêl-droed proffesiynol yn fwy o fusnes na chwaraeon, mae Jurgen yn atgoffa fi o’r hen reolwyr …
Phil Stead

Fel gofyn i chwaraewr sy’n alcoholig hyrwyddo fodca

Phil Stead

“Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru mae yna 18,000 o bobl sydd efo problem gamblo yng Nghymru”

Y ffermwr sy’n sgorio’r gôls i Gasnewydd

Phil Stead

“Mae Will Evans wedi sgorio 15 gôl mewn 22 gêm i Gasnewydd eleni. Dim ond 18 mis yn ôl, roedd yn gweithio ar fferm ei Dad yn Llangedwyn”
Kieffer Moore yn dathlu gôl yn erbyn Latfia

Cymru am yr Almaen?

Phil Stead

Ym myd y seiclo, byswn i’n hoffi gweld Geraint Thomas yn ennill un ras arall ar ddiwedd ei yrfa
Phil Stead

Rygbi Cymru – beth aeth o’i le?

Phil Stead

Anodd yw cyfaddef hyn: o safbwynt chwaraeon, bydde rygbi Cymru wedi elwa o Gynghrair Eingl-Gymreig o’r cychwyn
Phil Stead

Dwy siwrne seithug i’r Barri

Phil Stead

“Roedd yna rew ar y gwair yn y bore, ond yn ôl yr hanes, roedd y ddau dîm yn fodlon iawn i chwarae”