Disgyblaeth haearnaidd Llafur Cymru yn gwegian

Jason Morgan

Mae hi wedi bod yn rhyfeddod gweld beirniadaeth wedi beirniadaeth gan aelodau Llafur o’r Senedd yn rhoi’r gyllell yn eu harweinydd newydd

Dechrau ymlacio wedi’r misoedd du

Jason Morgan

Wythnos yma, braidd yn hwyr, dwi wedi mwynhau gweld y wennol a chlywed y gog ill dwy’n dychwelyd i Ddyffryn Ogwen

Croesawu cŵn, ond dim plant!

Jason Morgan

Wn i ddim sawl peint, sawl paned neu sawl pryd rydyn ni oll wedi eu profi lle mae’r pleser wedi cael ei sugno ohono gan blant

Achos Alun Bwncath yn sobor o drist

Jason Morgan

Da ydi gweld bod Alun Jones Williams wedi cael llawer iawn o gefnogaeth yn dilyn penderfyniad y llys
Milwr a gwn gyda masg

Gwario ar arfau yn angenrheidiol

Jason Morgan

Mae hyn oll er gwaetha’r ffaith bod y Ffrancwyr yn gwario tua £43bn ar eu byddin, o gymharu â £55bn y Deyrnas Unedig

Smonach yn Sgotland

Jason Morgan

dwi yn credu bod rhyddid mynegiant a barn yn rhy bwysig i gael ei sathru gan ddeddfu trwsgl, ymwthiol a dehongliadau’r heddlu

Pobl wan sydd ddim yn bwyta pwdin gwaed

Jason Morgan

Ddeuddydd wedi’r golled dorcalonnus honno’n erbyn Gwlad Pwyl, mi ffeindiais fy hun yn bwrw ati gydag un o’m hoff weithgareddau

Llywodraethu diog Llafur

Jason Morgan

Mae’n dor-calon dweud bod democratiaeth Gymreig yn 2024 yn sylweddol futrach a mwy llwgr nag y dylai fod

Cyfle euraid i Rhun ap Iorwerth

Jason Morgan

“Go brin na fydd y gwrthbleidiau’n dathlu ac yn gwneud eu gorau glas i droi’r ddwy flynedd nesaf yn refferendwm ar Vaughan Gething”

Brolio araith Biden

Jason Morgan

Mae’n hollol bosib y bydd Biden yn dweud y peth anghywir eto mewn rhai diwrnodau, ond mae’n bosib hefyd y bydd araith Cyflwr yr Undeb yn drobwynt