20mya – pam yr holl ffraeo angerddol?

Jason Morgan

“Yn feicrocosm fwyaf pathetig bosib o’n disgwrs wleidyddol bresennol, mae’n helpu neb ac yn cyfrannu llai”

Andrew RT i ddilyn Drakey drwy’r drws

Jason Morgan

“Hwyrach fod etholiadau nesa’r Senedd dipyn i ffwrdd, ond mae yna rywbeth dwi’n sicr yn ei gylch”

Trump – mwy yn y tanc na Biden

Jason Morgan

“Mae popeth yn ei fywyd wedi dangos i ni fod Donald Trump yn medru llwyddo – neu o leiaf gyflawni ei amcanion – dan bwysau”

Colli’r Goriad

Jason Morgan

“Heb amheuaeth, yn y tŷ hwnnw hefyd aeddfedais a dod i ddeall y byd yn well, a hynny ben fy hun”

Wiwar Wârs!

Jason Morgan

Mae gan y wlad hon hanes od gyda chig – roedd moch daear yn eitem fwyd ddigon cyffredin cyn yr Ail Ryfel Byd

Dim gobaith i’r Blaid yn Aberconwy

Jason Morgan

Mae Rhun ap Iorwerth yn dod drosodd fel gwleidydd gonest, ac roedd ei asesiad o gyfleoedd Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol nesaf yn realistig

Dwyieithiogi S4C yn amlwg ers blynyddoedd

Jason Morgan

“Y cyfan maen nhw yn ei wneud yw tanseilio gwerth a chyfraniad y Sianel Gymraeg: a hynny i bwynt sy’n dinistrio’i chenhadaeth wreiddiol”

Ronaldo, Hendo ag arian Arabia

Jason Morgan

“Beth am Cristiano Ronaldo, sy’n Gatholig?

Prif ŵyl Cymru – ond dim canu Cymraeg

Jason Morgan

“2023 fydd y flwyddyn gyntaf ers cyn cof na fydd canu Cymraeg yn y Pentref Ieuenctid yn y Sioe Frenhinol”

Rhoi’r gorau i’r ddefod o gyri i ginio Sul

Jason Morgan

“Dw i’n hoff iawn, iawn o gyri – wna’ i ddim hyd yn oed gwrthod korma (“cyri genod” chwedl Dad..)”