Mae galar yn hela pawb

Jason Morgan

“Fis diwethaf, collais fy nhad. Daeth y neges gan Mam tra fy mod i ar ail ddiwrnod stag dŵ”

Y gwersi i Blaid Cymru

Jason Morgan

“Mae’n amhosib anwybyddu’r ffaith fod llu o gynghorau lle nad oes yr un cynghorydd Plaid Cymru, nid lleiaf yn ail ddinas fwyaf Cymru, …

Putineiddio Prydain

Jason Morgan

“Dw i’n casáu’r Ceidwadwyr am ein harwain ar hyd y trywydd hwn”

Peryglon democratiaeth gyfforddus, blastig

Jason Morgan

“Gyda’r etholiadau lleol ar ddod, tynnwyd sylw wythnos ddiwethaf at y ffaith bod diffyg ymgeiswyr o gefndiroedd ethnig amrywiol yn sefyll …

Llofruddwyr sydd gennym mewn grym

Jason Morgan

“Bron bob mis ers ymhell dros ddegawd bellach, mae’r llywodraeth Geidwadol yn San Steffan yn fy synnu, fy rhyfeddu, fy arswydo fwyfwy”

Saesneg ydi fy iaith gyntaf

Jason Morgan

“Rhyfedd sut all ychydig eiriau di-nod o enau plentyn sy’n gwybod dim gwell droi un arall yn genedlaetholwr oes!”

Dim heddwch yn Wcráin nac Ewrop nes i Putin gael ei roi o’r neilltu

Jason Morgan

“Wrth i luoedd Wcráin adennill y tir a gollwyd yng nghyffiniau’r brifddinas, mae’r lluniau o’r ddinistr a achoswyd yn ein cyrraedd”

Awgrym o Gymru allai fod

Jason Morgan

“Do’n i ddim i fod yng Nghaerdydd, heb sôn am y gêm. Ond nefoedd, ro’n i’n falch imi gael mynd”

Ydw i yr un person mewn iaith arall?

Jason Morgan

“Dwi ddim yn foi mor hyderus wrth siarad Saesneg (er taw honno’n dechnegol ydi fy iaith gyntaf). Dwi’n fwy ffwndrus, llai cellweirus”

Y Deyrnas Unedig – gwlad bitw, annifyr

Jason Morgan

“Priti Patel ydi pensaer yn hyn oll. Ac mae hi’n adlewyrchu’r ochr dywyllaf i’r natur ddynol yma”