Cymru yn teimlo’n wahanol i weddill y deyrnas

Jason Morgan

“Gyda’r prif firi ar ben, efallai bod hi’n haws rŵan edrych yn ôl ar y cyfnod diweddaraf yma wedi marwolaeth y Frenhines”

Pam ddim y Brenin Siarl?

Jason Morgan

Gwnaed penderfyniad yn rhywle bod yn rhaid i ni alw ein brenhinoedd bellach wrth eu henwau Saesneg: achos, hyd yn oed yn 2022, Saesneg ydi iaith grym

Gadewch iddyn nhw alaru – fe ddaw tro ar fyd

Jason Morgan

“I genedlaetholwyr, bydd yn adeg anodd a rhwystredig, ac efallai digalon. Ein hunig ddewis yw disgwyl i’r llanw droi”

Gwersi o Ganada i Nicola Sturgeon

Jason Morgan

“Mae’r wobr i Sturgeon a’r SNP mewn ail refferendwm yn fawr. Ond byddai colli yn 2023 yn disodli annibyniaeth o’r agenda am ddegawdau”

Cwmni Prydeinig byth am gefnogi gwasanaeth newyddion i Gymru

Jason Morgan

“Sefydlwyd The National dan adain Newsquest, cwmni newyddion Prydeinig sy’n berchen ar nifer o gyhoeddiadau ac sydd werth degau o filiynau o …

Masterchef – y bwyd, nid y bobl, ydi seren y sioe

Jason Morgan

“Dydw i erioed wedi bod yn un mawr iawn am deledu realiti, dim ers ychydig gyfresi cyntaf Big Brother yn oes yr arth a’r blaidd”

Plaid Cymru’n cael sdincar

Jason Morgan

“Gwnaeth yr arweinydd Adam Price ei dric arferol o guddio pan fo pethau’n mynd yn ffradach”

Symud o Gaerdydd i’r Gogs

Jason Morgan

“Dyma fi yma heddiw wedi gwneud un o benderfyniadau mawr bywyd: derbyn cynnig ar fy nhŷ yng Nghaerdydd”

Dw i wedi ymuno gydag undeb lafur

Jason Morgan

“Go brin y bu yna gyfnod mwy pryderus i weithwyr cyffredin yn y Deyrnas Unedig ers degawdau”

Defnyddio hil fel tarian i geisio osgoi beirniadaeth

Jason Morgan

“Roedd ychwanegu “Bangladeshi”, a hynny’n ddiangen, at ei sylwadau’n graff (ym marn Mark Drakeford, o leiaf)”