Un dyn a’i gi

“Dw i wastad wedi rhyfeddu at yr awydd dynol i fod eisiau gofalu am anifeiliaid”

Cyngor Caerdydd yn gwbl ymroddedig i Brydaineiddio’r brifddinas

“Dw i’n cytuno y dylai Jac yr Undeb gael ei gosod yn y rhannau hynny o Gymru lle mae’r wladwriaeth Brydeinig wedi gwneud gwahaniaeth …

Cyhoeddiad Tai Ha’r Llywodraeth mor siomedig

“Byddai’n braf cael llywodraeth fyddai’r un mor benderfynol o weithredu ag ydi hi o dindroi”

“Dydi llenyddiaeth Gymraeg ddim hanner cystal ag yr ydan ni’n wneud allan ei bod hi”

“…rydyn ni’n gwbl amharod i leisio barn negyddol rhag ennyn pile-on.”

Hancock heb ronyn o hunan-barch

Allai Johnson ddim rhoi’r sac i Hancock, wrth gwrs, ar unrhyw lefel

Peidiwch â gwylio GB News

Dw i wastad wedi ei chael hi’n anodd gwybod pryd mae anwybyddu rhywbeth a phryd mae ei alw allan

Llafur – plaid y Pot Noodle

Mae lefel bresennol y grymoedd sydd gan Gymru’n siwtio Llafur gormod i sortio’r annigonolrwydd

Perthynas od â chwaraeon

Dwi’n cofio Roberto Baggio yn methu ei gic o’r smotyn yn ffeinal Cwpan y Byd ’94 yn fwy nag un aflwyddiannus Paul Bodin

Pwy wyt ti ydi’r unig ffon fesur

O labelu pawb, i labelu neb, rydyn ni wedi troi’n ôl yn gyflym iawn at label i bawb o bobl y byd

Dw i’n caru Marchnad Caerdydd

Mae Grangetown yn fy atgoffa o bentref fy magu, Rachub