Hogyn o Rachub

Llawdriniaeth fach gas… ond cyfeillion yn codi calon

“Mae rhai merched yn cymharu’r boen â rhoi genedigaeth,” ydi, o bosib, y peth gwaethaf all rhywun ei ddweud wrth ddyn
Hogyn o Rachub

Dwy garfan gydradd ddiflas

Maent ill dwy’n niweidio’r iaith mewn ffyrdd unigryw, a does gen i ronyn o amynedd â’r un ohonynt
Hogyn o Rachub

Arian trethdalwyr, nid arian elusennol, ddylai dalu am y Gwasanaeth Iechyd

Mae’r Gwasanaeth Iechyd yn ddibynnol i raddau ar haelioni amser ac arian gwirfoddolwyr
Hogyn o Rachub

Mae fy lasanias yn erchyll

Dwi ddim hapusach na phan ydw i’n traethu’n ffroenuchel wrth bobl eraill bod yna ddim actiwal tomatos mewn bolognese ôthentig
Hogyn o Rachub

Pris peint Paul Davies

Doedd hi fawr o syndod i unrhyw un na pharai lawer hirach yn ei rôl
Hogyn o Rachub

Dylem fod yn gweld gwir argyfwng yr ysbytai

Mae naw o’i chleifion wedi marw cyn cyrraedd yr ysbyty – rhai yn y maes parcio’n aros mynediad at wely
Hogyn o Rachub

Cydymdeimlo gyda’r llanast drewllyd cywilyddus

Mae mae ’nghalon i’n gwaedu braidd dros fyfyrwyr ein prifysgolion eleni
Hogyn o Rachub

Y Brexiteers sydd wedi ennill

Bydd y ddadl hon a’r babis greodd hi’n parhau, ond wedi pum mlynedd cyson o ddicter a chasineb, mae gen i ryw dawelwch ynof
Hogyn o Rachub

Chwarter Eidalwr lot mwy secsi na chwarter Sais

Mae llwyth o Saeson yng Nghymru sy’n rhan o Gymru, ond mae yna lawer iawn sydd ddim
Hogyn o Rachub

Y dafarn ydi calon y gymuned

Os taw’r rheswm dros gadw campfeydd ar agor ydi i gynnal iechyd meddwl pobl, yn sicr, dylai’r dafarn leol gael yr un ystyriaeth