Melltith Seisnigo ein henwau cynhenid

Iaith estron, ddi-wraidd a gorfodol ydi’r Saesneg o hyd yng ngogledd-orllewin ein gwlad

Y gri sy’n crafu arna i

Ro’n i’n sâl yn clywed eu hachwyn, fel petai’n hunanaberth o’r mwyaf

Chawn nhw mo fy arian i eto, Peroni ai peidio

Gyda fy mhen-blwydd i’r wythnos yma, a’r tafarndai’n dechrau ail-agor, fe fyddech chi’n meddwl fy mod i’n gobeithio mynd am beint ryw ben

Y broblem efo cenedlaetholwyr yn glafoerio dros Drakeford…

Y gwir plaen ydi, dan arweiniad Llafur, mae cyfraddau marwolaeth Cymru ymhlith y gwaethaf yn y byd

Arbrofi efo ffilings toasties wnes i

Mi ges i fy hun yn myfyrio am locdown wythnos yma, wrth i ryw ddiwedd deimlo o fewn gafael, a sut brofiad oedd y cyfan i mi

Cwmni theatr Frân Wen yn yfed gwenwyn Brexit

Gydag Ail Act Brexit arnom, mae gennym hawl i ddisgwyl gwell gan sefydliadau diwylliannol Cymru

Uchafbwynt ein pensaernïaeth frodorol

O bocedi a thrwy waith dwylo garw pobl gyffredin Cymru y cafodd y capeli eu codi

Priti Patel – y person peryclaf ym Mhrydain

Mae’n arswydus. Bydd yn rhoi i’r heddlu rymoedd fydd, i bob pwrpas, yn eu galluogi i ddod â gwrthdystio heddychlon i ben

Cytuno gydag Eddie Hitler

Mae llinellau na ddylid eu croesi, ond ar y cyfan mae gennym yr hawl i offendio eraill

Cymru ar werth… am £5

Mae mwy nag un yn y Bae’n fodlon iawn ei fyd ar fachlud gorllewin Cymru