Gwaed ar ddwylo Llywodraeth Boris Johnson

“Pan fo rhyfel diwylliannol yn ildio gwaed go-iawn, dylem oll, dw i’n meddwl, fyfyrio ennyd”

Araith ragorol Boris Johnson

“Nid cellwair ydw i. Os na allwch weld pa mor rhagorol oedd hi, dydych chi ddim yn deall Lloegr heddiw”

Y giwed Geidwadol yn y Bae – grŵp o greaduriaid aflan

“Wyneb Paul Davies, y cyn-arweinydd, ddywed y cyfan”

Siopau bog-standard y brifddinas

“Buan iawn dw i’n cofio fod yn gas gen i siopa dillad, a thydi arlwy canol Caerdydd ddim yn ddiddorol nac yn drawiadol”

Carlo, y cwîn a phris rwdins

“Anodd gen i gredu y byddai ein bywydau ni’n well mewn unrhyw ffordd ddirnadol o ddisodli’r cwîn a’i thylwyth am bennaeth etholedig”

Rhaid cael ymchwiliad covid Cymreig, annibynnol

“Cyfraddau marw Cymru, yn ystod yr ail don yn y gaeaf, oedd y gwaethaf yn Ewrop”

Felix Aubel a llais Duw

“Weithiau, bydda i’n mynd i eglwys i eistedd yn y llonyddwch, ymhell o boen y byd”
Llyn Tegid

British Trolling Corporation

“Un gair nad oes unrhyw beth wedi’i fathu ar ei gyfer ydi ‘troll'”

Y Fro Gymraeg sy’n cynnal hunanhyder y Cymry

“Y mae’r Fro Gymraeg yn bodoli hyd heddiw fel rhywbeth dirnadol a mesuradwy, waeth pa mor glwyfedig ydi hi”

Y Taliban yn teyrnasu

“Efallai’r peth mwyaf rhyfeddol oedd pa mor hawdd oedd hi i’r Taliban droi’r cloc yn ôl; i lwyddo oddi fewn dim i adfeddiannu’r wlad dan eu …