Melltith y sinema

Jason Morgan

“Eisteddais i a ffrind lawr y noson o’r blaen i wylio The Texas Chainsaw Massacre, sy’n glasur o ffilm arswyd”

Gwleidydd gonest yn gadael y llwyfan

Jason Morgan

“Fe fydda i yn gweld eisiau rhywun fel Ardern ar y llwyfan rhyngwladol, yn llais dros resymoldeb, tegwch a charedigrwydd”

Anodd osgoi’r Tywysog Harri

Jason Morgan

“Maen nhw wedi ychwanegu at yr opera sebon brenhinol a fydd, fwy na thebyg, yn cryfhau’r diddordeb yn y sefydliad hwnnw, yn hytrach na’i …

Gething yw’r ffefryn i olynu Drakeford

Jason Morgan

“Fe allem gael Prif Weinidog du, neu hoyw, neu fenywaidd cyntaf Cymru”

Y ffliw yn taro’n galed

Jason Morgan

“Mae’r tridegau hwyr yn oed rhyfedd. Pan oeddwn i yn y coleg buaswn i wedi ystyried rhywun o’r fath oedran yn grair canoloesol”

Gallwn roi’r syniad o’r “gorllewin Cymraeg” i’r naill ochr

Jason Morgan

“Allwn ni ddim beio Llywodraeth Lafur Cymru am bob un o heriau’r iaith, ond gallwn yn gyfiawn ddymuno damnïaeth uffern arni”

Cymru – un o wledydd lleiaf crefyddol y byd

Jason Morgan

“Byddwn i’n synnu tasai 10% o’r bobl dwi’n eu nabod yn disgrifio’u hunain fel ‘Cristnogion’, a gallwn i gyfrif ar fy nwylaw faint sy’n mynd i …

Nadolig modern yn mynd ar fy nerfau

Jason Morgan

“Nid fy mod i’n casáu’r Nadolig, cofiwch, ond dwi’n ddigon surbwch i feddwl y dylid ei gadw at fis Rhagfyr o leiaf”

Dafydd Iwan yng Nghasnewydd

Jason Morgan

“Mae Cymru wedi teimlo’n wahanol eleni, mewn ffordd sydd i’w theimlo ym mêr yr esgyrn ac mewn sgwrs a chân”

Pydredd Plaid Cymru

Jason Morgan

“Mae nifer o bobl wedi rhybuddio ers amser maith fod yna bydredd ym Mhlaid Cymru,” meddai Jason Morgan