Hogyn o Rachub

Pris peint Paul Davies

Doedd hi fawr o syndod i unrhyw un na pharai lawer hirach yn ei rôl
Hogyn o Rachub

Dylem fod yn gweld gwir argyfwng yr ysbytai

Mae naw o’i chleifion wedi marw cyn cyrraedd yr ysbyty – rhai yn y maes parcio’n aros mynediad at wely
Hogyn o Rachub

Cydymdeimlo gyda’r llanast drewllyd cywilyddus

Mae mae ’nghalon i’n gwaedu braidd dros fyfyrwyr ein prifysgolion eleni
Hogyn o Rachub

Y Brexiteers sydd wedi ennill

Bydd y ddadl hon a’r babis greodd hi’n parhau, ond wedi pum mlynedd cyson o ddicter a chasineb, mae gen i ryw dawelwch ynof
Hogyn o Rachub

Chwarter Eidalwr lot mwy secsi na chwarter Sais

Mae llwyth o Saeson yng Nghymru sy’n rhan o Gymru, ond mae yna lawer iawn sydd ddim
Hogyn o Rachub

Y dafarn ydi calon y gymuned

Os taw’r rheswm dros gadw campfeydd ar agor ydi i gynnal iechyd meddwl pobl, yn sicr, dylai’r dafarn leol gael yr un ystyriaeth
Hogyn o Rachub

Gwleidyddiaeth pobl y parc

Mae’n gipolwg difyr ar farn grŵp o bobl fyddwn i ddim fel arall yn siarad â nhw
Hogyn o Rachub

Gofyn am gorwynt gwleidyddol

Pe bai ond y traean o’r boblogaeth yn pleidleisio dros un blaid sy’n credu mewn annibyniaeth, honno’n ddi-os fyddai’n arwain Llywodraeth Cymru
Hogyn o Rachub

Cynnal y twyll aflwyddiannus

Dydi hi ddim yn anghyffredin siarad am waith; a dweud y gwir, mae’n un o’r prif sgyrsiau mae pobl yn eu cael