Carlo, y cwîn a phris rwdins

“Anodd gen i gredu y byddai ein bywydau ni’n well mewn unrhyw ffordd ddirnadol o ddisodli’r cwîn a’i thylwyth am bennaeth etholedig”

Rhaid cael ymchwiliad covid Cymreig, annibynnol

“Cyfraddau marw Cymru, yn ystod yr ail don yn y gaeaf, oedd y gwaethaf yn Ewrop”

Felix Aubel a llais Duw

“Weithiau, bydda i’n mynd i eglwys i eistedd yn y llonyddwch, ymhell o boen y byd”
Llyn Tegid

British Trolling Corporation

“Un gair nad oes unrhyw beth wedi’i fathu ar ei gyfer ydi ‘troll'”

Y Fro Gymraeg sy’n cynnal hunanhyder y Cymry

“Y mae’r Fro Gymraeg yn bodoli hyd heddiw fel rhywbeth dirnadol a mesuradwy, waeth pa mor glwyfedig ydi hi”

Y Taliban yn teyrnasu

“Efallai’r peth mwyaf rhyfeddol oedd pa mor hawdd oedd hi i’r Taliban droi’r cloc yn ôl; i lwyddo oddi fewn dim i adfeddiannu’r wlad dan eu …

Ceisio dysgu a deall, cyn penderfynu

“Wnes i addo i’n hun mai un pwnc na chyffyrddwn i fyth fyddai’r ddadl danbaid ar drawsrywioldeb”

“Rioed wedi gweithio’n chwaral, ond genna’i lechan yn y gwaed”

“Roeddwn i’n wên o glust i glust o glywed i UNESCO roi Statws Treftadaeth y Byd i ardaloedd chwarelyddol y Gogledd”

Un dyn a’i gi

“Dw i wastad wedi rhyfeddu at yr awydd dynol i fod eisiau gofalu am anifeiliaid”

Cyngor Caerdydd yn gwbl ymroddedig i Brydaineiddio’r brifddinas

“Dw i’n cytuno y dylai Jac yr Undeb gael ei gosod yn y rhannau hynny o Gymru lle mae’r wladwriaeth Brydeinig wedi gwneud gwahaniaeth …