Pobl wan sydd ddim yn bwyta pwdin gwaed

Jason Morgan

Ddeuddydd wedi’r golled dorcalonnus honno’n erbyn Gwlad Pwyl, mi ffeindiais fy hun yn bwrw ati gydag un o’m hoff weithgareddau

Llywodraethu diog Llafur

Jason Morgan

Mae’n dor-calon dweud bod democratiaeth Gymreig yn 2024 yn sylweddol futrach a mwy llwgr nag y dylai fod

Cyfle euraid i Rhun ap Iorwerth

Jason Morgan

“Go brin na fydd y gwrthbleidiau’n dathlu ac yn gwneud eu gorau glas i droi’r ddwy flynedd nesaf yn refferendwm ar Vaughan Gething”

Brolio araith Biden

Jason Morgan

Mae’n hollol bosib y bydd Biden yn dweud y peth anghywir eto mewn rhai diwrnodau, ond mae’n bosib hefyd y bydd araith Cyflwr yr Undeb yn drobwynt

Ewthanasia

Jason Morgan

“Pa beth sy’n cyfiawnhau i rywun ddirwyn ei fywyd i ben drwy ewthanasia? Does yna ddim atebion boddhaus”

Cefnogi protest y ffermwyr, ond…

Jason Morgan

“Dydi Llywodraeth Cymru ddim yn helpu’i hun.

Addysg Gymraeg yn dirywio yng Ngwynedd a Môn

Jason Morgan

“Mae pethau’n ddisyndod waeth draw yn Sir Fôn, gydag ond tua thraean o ddisgyblion yr ynys yn cael y mwyafrif o’u haddysg yn Gymraeg”

Liz Letan dal o gwmpas

Jason Morgan

“Liz Truss – dynes a drechwyd gan letys”

Yr ymgyrch futraf erioed

Jason Morgan

“Mae Jeremy Miles eisio “bargen decach i Gymru”, a chanddo hefyd syniad gwirioneddol ddifyr o annog Cymry dramor i symud yn ôl adref”

Gwrth-Semitiaeth yn rhemp

Jason Morgan

“Nid amddiffyniad o Israel a’i llywodraeth ffiaidd yw hyn. Allwn i ddim gwneud hynny”