Y Fitbit a byw i fod yn gant

Malachy Edwards

“Roedd y rhaglen parthau glas yn hawlio mae’r ffordd orau i ymestyn dy fywyd yw byw mewn cymdeithas fywiog ac iach, a dod yn aelod llawn o’r …

Cwlwm a goleuadau Llundain

Malachy Edwards

“Un o fy hoff lefydd i agor llyfr yw ar siwrne drên; does dim byd gwell i wneud ac felly man a man ichi ddarllen!”

Ydy pawb ar yr un dudalen?

Malachy Edwards

Ydy llenyddiaeth Gymraeg yn cynrychioli’r holl amrywiaeth cyfoethog sydd yna o ran cefndiroedd a phrofiadau yn ein cymunedau?

Ieithoedd bach a mawr yn Oes y Saesneg

Malachy Edwards

Mae’r Gymraeg wedi ceisio gwrthsefyll apêl a dylanwad y Saesneg ers canrifoedd

Crwcs y cryptoarian

Malachy Edwards

Amcangyfrifwyd i fuddsoddwyr yn TerraUSD a Luna Token golli $42 biliwn

John Ystumllyn – arloeswr sy’n haeddu cofeb

Malachy Edwards

“A minnau yn siaradwr du Cymraeg, dw i’n cymryd cysur yn y ffaith nad yw siaradwyr Cymraeg o liw yn rhywbeth newydd”

Gwyliau glân, gwyliau gartref

Malachy Edwards

“Pe byddem yn lleihau ein defnydd o awyrennau neu yn ymwrthod â hedfan yn gyfan gwbl, sut fydden ni yn treulio ein gwyliau?”

O blaid sglefr fyrddio

Malachy Edwards

“Y sbort wnaeth fy merch ofyn am gael gwneud oedd sglefr fyrddio! Tybed pa rinweddau gallai hi ddysgu o hynna?”

Trais a thrawma yn gylch dieflig

“Mae’n galonogol cydnabod sut mae’r Cymry wedi rhoi croeso i ffoaduriaid Wcráin yn ein cymunedau”

Eisiau banc? Rhaid cael ap

Malachy Edwards

“Maen nhw yn dweud nad yw arian yn eich gwneud chi’n hapus, ond mae allgáu ariannol yn eich gwneud yn drist”