Bleddyn Williams, ‘Tywysog y Canolwyr’

Malachy Edwards

Nid yw Cymru wedi curo Seland Newydd ers i Bleddyn Williams ein harwain fel capten yn erbyn y Crysau Duon yn 1953!

Mallwyd Dr John Dafis

Malachy Edwards

Yn ogystal ag ymweld â Mallwyd buaswn yn eich argymell i ddarllen ‘Sgythia’ – campwaith

Yn ôl i’r dyfodol

Malachy Edwards

O fynd yn ôl i’r dyfodol, os oes un arfer o’r gorffennol yr hoffwn ei adfywio, celfyddyd ysgrifennu llythyrau fyddai hynny

Nofel Ffuglen Wyddonol gyntaf y Gymraeg

Malachy Edwards

Nid yw’n cydymffurfio efo syniadau modern am y genre ffuglen wyddonol. Mae’n rhyw gyfuniad o chwedl werin gydag ambell ryfeddod technolegol ynddi

Cymru ac Iwerddon

Malachy Edwards

Bu i’r berthynas rhwng Cymru ac Iwerddon fy niddori erioed, a wnes i sgwennu am ambell daith fy hun i Iwerddon yn fy nghyfrol

Y llyfr sy’n fy ngwylltio

Malachy Edwards

Mae llysfam Eira Wen yn ceisio sawl gwaith yn aflwyddiannus i’w llofruddio, a hynny ar sail bod y plentyn yn harddach na hi!

Cymry, caethwasiaeth a Rhyfel Cartref America

Malachy Edwards

Mae’r gyfrol yn ein hatgoffa o’r ymgyrch chwerw i ddiddymu caethwasiaeth yn America a’r dadleuon tanllyd rhwng y caeth-bleidwyr a’r gwrth-gaethiwyr

Cynefino

Malachy Edwards

Rydym wedi dod i arfer â byw dan fygythiad cyson rhyfel niwclear – cyflwr a ddylai ennyn pryder dwys a’r awydd brys am newid

Y ffilm orau erioed 

Malachy Edwards

Un o’r ffilmiau hynny sydd wastad yn cael ei chynnig fel cystadleuwr ar gyfer yr orau erioed ydy The Godfather Part II

BITCOIN a’r ras am Aur Digidol 

Malachy Edwards

“Dwi’n meddwl ei bod yn bwysig i ni’r Cymry dalu sylw, dysgu a chymryd diddordeb yn y maes cymharol newydd a phwysig hwn”