Llun yr Wythnos

Dawnsio yn yr haul

Dyma ddau yn dawnsio i gerddoriaeth tecno wrth i’r haul fachlud ar y Fenai

Llun yr Wythnos

Y cyntaf i’r canfed

Chris Gunter yw’r dyn cyntaf i ennill cant o gapiau dros Gymru

Llun yr Wythnos

Gareth yn gwenu ar gychwyn yr ymgyrch

Ddechrau’r wythnos daeth carfan Cymru i hyfforddi yng Ngwesty’r Vale

Llun yr Wythnos

Gwylnos #AdennillyStrydoedd yng Nghaerdydd

Cafwyd gwylnos ym Mae Caerdydd nos Sadwrn diwethaf

Llun yr Wythnos

Wal gobaith Ynyswen

Mae’r murlun yn rhan o gynllun barddoniaeth a chelfyddyd stryd

Llun yr Wythnos

Coron Driphlyg i’r Cymry!

Fe lwyddodd y Cymry i sicrhau buddugoliaeth tros yr Hen Elyn yng Nghaerdydd, gan sgorio 40 o bwyntiau yn erbyn Lloegr am y tro cyntaf erioed

Llun yr Wythnos

Llifogydd eto fyth

“Mae’n amlwg bod llifogydd yn digwydd yn amlach ac yn ddwysach”

Llun yr Wythnos

‘Ysbryd y Nos’ 2021

Yn dynn ar sodlau’r fersiwn newydd o ‘Dwylo Dros y Môr’, mae dros 100 o blant, athrawon a rhieni wedi ail-recordio clasur Edward H Dafis

Llun yr Wythnos

Y Stadiwm yn wag… ond y chwaraewyr llawn angerdd!

Fe lwyddodd y Cymry i gychwyn y Chwe Gwlad gyda buddugoliaeth gartref yn erbyn y Gwyddelod

Grallator footprint - Lily Wilder, sy’n bedair oed, dod o hyd i’r ôl troed deinosôr yma ar draeth ger y Barri.
Llun yr Wythnos

Bu deinosor yma

Grallator yw’r enw ar y math yma o ôl troed, sydd tua 220 miliwn oed