Llun yr Wythnos

Gwobrwyo ci heddlu am achub mam a’i babi… ar ei shifft gyntaf

Fe gafodd Max y ci wobr ‘Arwr’ yn dilyn pleidlais gyhoeddus ledled Prydain

Llun yr Wythnos

Rownd a Rownd yn dathlu… ac addasu

Mae’r gyfres yn cyflogi 27 o actorion craidd a 100 o weithwyr teledu

Llun yr Wythnos

Tad a merch o Gymru yn rhan o wrthryfel rhyngwladol

Fe gawson nhw eu gweld ar sgriniau o Moscow i Mumbai, yn galw am weithredu ar fater cynhesu byd eang a newid hinsawdd

Llun yr Wythnos

Elfyn yn diodde’ anffawd ar yr Alpau

Fe lithrodd y bencampwriaeth o’i afael yn rali ola’r tymor… ond mae wedi addo rhoi cynnig arall arni’r flwyddyn nesaf

Llun yr Wythnos

Torheulo ym mis Tachwedd!

Ddiwedd y mis diwetha’ roedd llond bae o forloi bach yn gorweddian ar draeth ger mynydd y Gogarth, ar bwys Llandudno

Llun yr Wythnos

Y Deian a Loli diweddara’

Y ddau ddewiswyd yw Ifan Henri o Borthaethwy a Lleucu Owain o Gerrigydrudion

Llun yr Wythnos

Bathodyn ‘Iaith Gwaith’ yn bymtheg oed!

Ers 2005 mae dros 50,000 o fathodynnau a phosteri ‘Iaith Gwaith’ wedi eu dosbarth bob blwyddyn

Llun yr Wythnos

“Eog” Afon Elwy

Mae cerfluniau o ffesant, dyfrgi a mochyn daear wedi eu gosod ar lan yr afon Elwy yn Llanelwy

Llun yr Wythnos

Llwyddiant o Bell

Gan nad oedd yn bosib cynnal y ffotomarathon arferol yn Aberystwyth yn ddiweddar, cynhaliwyd hi’n rithiol gyda dros 150 yn cymryd rhan
Llun yr Wythnos

Yr hen blantos wrth eu boddau!

Fe gafodd Ysgol Ni: Maesincla BAFTA am fod y gyfres ffeithiol orau eleni