Llun yr Wythnos

Ailagor Panti

Daeth yr adeilad yn Neuadd Gymraeg yn 1974 a bu sôn ers 2008 am ei chau oherwydd ei bod mewn cyflwr gwael

Llun yr Wythnos

Cymer Oval fyny fan’na!

Mae criw o Gofis wedi adeiladu gantri er mwyn cael eu ffics o ffwtbol

Llun yr Wythnos

Y Wal Goch Rithiol

Chwarae teg i S4C am gorlannu ambell un o’r ffyddloniaid ynghyd i greu’r Wal Goch Rithiol ar gyfer y ddwy gêm ddiweddar
Llun yr Wythnos

Gwrthryfel yn y gogledd

Tros y Sul bu criw Gwrthryfel Difodiant – Extinction Rebellion – yn cynnal protestiadau ledled y wlad, ac mae disgwyl protest fawr yng Nghaerdydd
Llun yr Wythnos

Cyfres yn creu hanes

Un o gyfresi S4C yw’r ddrama gomedi gyntaf yng ngwledydd Prydain i gael ei gorffen yn y cyfnod clo

Llun yr Wythnos

Llifogydd yn taro ganol tref

Dilyw ar strydoedd Aberystwyth ddechrau’r wythnos, wrth i storm o fellt a tharanau daro Cymru wedi cyfnod o dywydd chwilboeth

Llun yr Wythnos

“Fel bod dramor”

Heidiodd cannoedd o bobl i Gwt y Traeth ym Mhrestatyn wrth iddo agor am y tro cyntaf tros y penwythnos, gan weini bwyd a diod yn yr awyr agored
Llun yr Wythnos

Penwythnos Prysur Pen-y-pas

Dyma oedd yr olygfa yn Eryri dros y penwythnos

Llun yr Wythnos

Ailagor y tafarnau yn yr awyr iach

Yr hawl i weini cwsmeriaid y tu allan i dafarnau yn dod i rym ddechrau’r wythnos

Llun yr Wythnos

Goleuo’r Brangwyn yn goch

Fe gafodd Neuadd y Brangwyn yn Abertawe ei goleuo yn goch ddechrau’r wythnos