Llun yr Wythnos

“Fel bod dramor”

Heidiodd cannoedd o bobl i Gwt y Traeth ym Mhrestatyn wrth iddo agor am y tro cyntaf tros y penwythnos, gan weini bwyd a diod yn yr awyr agored
Llun yr Wythnos

Penwythnos Prysur Pen-y-pas

Dyma oedd yr olygfa yn Eryri dros y penwythnos

Llun yr Wythnos

Ailagor y tafarnau yn yr awyr iach

Yr hawl i weini cwsmeriaid y tu allan i dafarnau yn dod i rym ddechrau’r wythnos

Llun yr Wythnos

Goleuo’r Brangwyn yn goch

Fe gafodd Neuadd y Brangwyn yn Abertawe ei goleuo yn goch ddechrau’r wythnos
Llun yr Wythnos

Arwr Aberogwr

Un gŵr ifanc yn clirio llanast traeth Aberogwr.
Llun yr Wythnos

Awdur yn arwyddo nofel yn yr awyr agored

Fe drefnwyd y digwyddiad gan Gwyn Siôn Ifan, rheolwr siop Gymraeg Awen Meirion yn y Bala, i dynnu sylw at y ffaith ei bod yn Wythnos Siopau Llyfrau …
Llun yr Wythnos

Caernarfon yn cefnogi hawliau pobol croenddu

Daeth dau gant a mwy i brotest Black Lives Matter ar Faes tref Caernarfon tros y Sul.

Llun yr Wythnos

Black Lives Matter ar draeth Aberystwyth

Protest heddychlon ar draeth Aberystwyth i gofio George Floyd a chefnogi ymgyrch Black Lives …

Llun yr Wythnos

Harddu wal i weithwyr allweddol

Mae Femke Van Gent wedi paentio murlun ar wal maes parcio amgueddfa Storiel ym Mangor, yn diolch i …
Llun yr Wythnos

PRIODAS ZOOM YN LLANGEFNI!

Mae sawl priodas wedi gorfod cael ei gohirio am y tro oherwydd y cyfnod dan glo.