golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Cyfoes

Mil o weithwyr Nwy Prydain ar streic

“Mae Nwy Prydain, sy’n gwmni proffidiol, yn defnyddio’r pandemig fel esgus i dorri ar hawliau ac amodau gweithwyr”
Darn Barn

Dim ond athrawon all asesu cyflawniad pob disgybl

“Mae addysg wedi bod yn lled anobeithiol eleni,” meddai Huw Onllwyn
Ffordd o Fyw

Blas o’r Bröydd

Mae’r hen arfer o ddosbarthu a gwerthu llaeth lleol, ffres ar gynnydd unwaith eto mewn sawl man ar hyd a lled y wlad

Pabell Roc

Mwstash dros y môr

Mae’r Welsh Whisperer wedi bod yn gwneud ei farc draw yn Iwerddon
Cyfoes

Deddf newydd yn “sarhad llwyr i’r setliad datganoli”

Fis diwetha’ cafodd Bil y Farchnad Fewnol ei basio yn Llundain er gwaetha’ gwrthwynebiad mawr gan seneddau Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon
Y Maes Chwarae

Gerwyn yn anelu at aros yn rhif un

Y Cymro yw chwaraewr dartiau gorau’r byd, ac mae yn benderfynol o gadw pethau felly
Byd y Blogiau

“Dewis anysbrydoledig yw Plaid Cymru o hyd”

Ond pan ddaw etholiadau San Steffan, mi fydd pethau’n anos i Lafur
Bwrlwm y Bae

David TC Davies a’r “super gonorrhoea”

Yn dilyn blynyddoedd o “rybuddion iasol” mewn print ac ar y cyfryngau am effaith Brexit, mae’r AS Ceidwadol yn falch ei fod yn fyw ac yn iach
Llun yr Wythnos

Gwobrwyo ci heddlu am achub mam a’i babi… ar ei shifft gyntaf

Fe gafodd Max y ci wobr ‘Arwr’ yn dilyn pleidlais gyhoeddus ledled Prydain