golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Y cwestiynau Mawr

Dylan Iorwerth

“Mae perthynas gwahanol rannau o’r ‘Deyrnas Unedig’ yn dal i achosi poendod i’r blogwyr”

Cofio’r ieithmon “eithriadol dwt”, J Elwyn Hughes

Non Tudur

Bu farw’r arbenigwr iaith a’r hanesydd J Elwyn Hughes, awdur un o’r llyfrau mwyaf poblogaidd erioed am ramadeg a chywirdeb y Gymraeg

Anobaith ym Môn gya channoedd o swyddi yn y fantol

Huw Bebb

Mae Ynys Môn yn “mynd o un argyfwng i’r llall” ar hyn o bryd, yn ôl Llinos Medi, arweinydd y cyngor sir yno
Mererid Hopwood

Cynefin

Dr Huw Griffiths

“Dwi’n mynd i dreulio’r erthygl yma yn trafod un gair – Cynefin, ac esbonio’r frwydr i gael y gair yn y Cwricwlwm i Gymru”

Cranogwen yn barod i’r ffowndri

Cerflun i un o ferched mwya’ hynod y 19eg ganrif – yr athro, y golygydd, a’r morwr Sarah Jane Rees

‘Lle Art’ – y lle i greu a gweld celf

Cadi Dafydd

“Dw i wedi dysgu gymaint o gannoedd o blant, mae llawer ohonyn nhw yn dal i gysylltu yn rheolaidd hefo fi, yn oedolion hŷn a ieuengach erbyn …

O Radio Beirut i Wobrau Gwerin Radio 2 y BBC

Elin Owen

Mae criw o Gymry wedi creu cryn argraff ar y sîn werin ryngwladol, ac ar fin teithio i’r Ffindir, Gwlad Belg, Tecsas a Chaliffornia

Peredur Glyn

“Mae ieithwedd Tolkien wedi aros efo fi ac wedi dylanwadu lot ar sut dw i’n ysgrifennu, dw i’n siŵr”

Efa am “wneud y gwahaniaeth mwyaf i’r Gymraeg”

Huw Bebb

Wedi blwyddyn heb Gomisiynydd y Gymraeg, mae Efa Gruffudd Jones wedi camu i’r swydd ers dechrau’r flwyddyn

O ryfel Wcráin i goridorau dysg a Dylan

Non Tudur

Mae merch o Wcráin draw yn Abertawe i ddysgu popeth am un o arwyr mwyaf ein byd llên, ond mae’r rhyfela yn ei mamwlad yn gysgod parhaus

Santes Dwynwen ar y stryd

Bu torf dda yn cyd-gerdded i rythmau brwdfrydig band Samba Agogo

Ein stori ni

Dyma amlinellu’r newidiadau sydd eu hangen yn ein hysgolion er mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc yn dysgu am Hanes Cymru