golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Teitl drama S4C “yn hollol gamarweiniol”

“Os yw pethau’n parhau fel hyn bydd gennym esgus i beidio talu am ein trwydded”

Defnyddio’r dull D’Hondt i ethol Aelodau Senedd Cymru “yn annoeth iawn”

“Wrth fwrw pleidlais fe fydd etholwr – i bob pwrpas –  yn ei rhoi hi i 6 ymgeisydd o un blaid benodol, sef yn rhoi ei (h)wyau i gyd yn …

Qwerin bach yn y Barri

Mae criw dawns Qwerin Bach wedi eu dylanwadu gan ddau ddiwylliant – clybiau queer a’r partïon dawnsio gwerin

“Braint fawr” Bryn – nôl yn y fro i helpu’r Urdd

Cadi Dafydd

“Dw i’n meddwl y dylai pawb, pan maen nhw’n gadael yr ysgol, allu coginio ryw fath o beth iachus iddyn nhw eu hunain”

Mesur glaw y mynydd bob mis ers ugain mlynedd

Cadi Dafydd

“Un peth sy’n sefyll allan ydy fod trend y glawiad blynyddol yn cynyddu…”

20: 1 Lisa Gwilym

Barry Thomas

“Ges i fy mwrw i’r llawr ar Westgate Street yng Nghaerdydd gan fws double decker!”

Lot o lot o Hwne!

Barry Thomas

“Roedd yr Urdd yn rhan massive o dyfu fyny yn tŷ ni ynde… Roeddwn i wastad yn cystadlu hefo’r adrodd”

Leah Owen

“Nid llyfr geiriau ond llyfr nodau a newidiodd fy mywyd”

O McDonald’s i Scrum V a Radio Cymru

Alun Rhys Chivers

“Wrth i fi ddechrau gweithio yn y cyfryngau, ro’n i wrth fy modd gyda fe, ond mae’n amlwg bod under-representation ym mhob department”

Kizzy yn canu’r clasuron Cymraeg

Barry Thomas

“Roeddwn i wedi canu rhai o’r caneuon yma yn tyfu lan yn yr ysgol, yn yr Eisteddfod neu yn yr Eglwys”