golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Ieuan Môn – y dyn i Fôn?

Rhys Owen

“Does yna ddim byd sy’n gallu dod â’r lefelau o drawsnewid economaidd fel y bysa gorsaf bŵer niwclear newydd. Does yna ddim byd yn dod yn agos”

Meinir Gwilym yn gwerthfawrogi gwledd flodeuog yn Japan

Cadi Dafydd

“Mae garddio yn Japan yn grefft fel peintio llun – mae yna gymaint o elfennau i fod yn ymwybodol ohonyn nhw”

Llyfr sy’n troelli drwy hanes recordiau Cymru

“Ffocws y llyfr ydi’r cloriau. Fy hoff glawr yn weledol ydi Hogia’r Wyddfa, ‘Safwn yn y Bwlch’. Mae’r cynllun yn odidog”

Sut mae Plaid Cymru yn caniatáu i hyn ddigwydd?

Howard Huws

Rhaid sicrhau, a hynny ar frys, nad yw datblygiadau tai yn tanseilio ein hiaith yn gymunedol

Diwedd y tymor – pwy sy’n hapus?

Gwilym Dwyfor

Mae Mark Harris wedi sgorio’n gyson trwy gydol y tymor, 16 i gyd, a bydd o’n siŵr o fod yn ôl yng nghynlluniau Rob Page ar gyfer y gemau …

Troi’n Anifail Synth yn Y Nos

Elin Wyn Owen

“Dw i’n gobeithio bydd y cyfuniad yma o’r gerddoriaeth a’r graffeg nodweddiadol yn sefyll allan”

Y lodes fferm sy’n Delynores Frenhinol

Cadi Dafydd

“Yn amlwg roedd y coroni flwyddyn yn ôl yn rhywbeth cofiadwy iawn”

Carwyn Graves

“Wir i chi, does yna ddim byd tebyg i’r Beibl. Fyswn i’n annog pobl i ddechrau gyda Luc neu Marc yn y Testament Newydd”

Magi Tudur

Elin Wyn Owen

Beth yw’r peth mwyaf heriol am astudio Meddygaeth? Pob dim!

“Argyfwng tai” – cannoedd yn erfyn am atebion

Rhys Owen

“Does yna ddim cartref iddo fo fan hyn, felly mae o’n byw yng Nghaerdydd. Mae’r llall yn byw yn Bala.

Cyw-ddramodwyr ar gynllun sgriptio

Non Tudur

“Mae e’n gyfle euraid. Mae’n swnio fel penwythnos delfrydol os oes rhywun yn ddihyder yn sgrifennu”

Rygbi Cymru tu ôl i wal dalu?

Seimon Williams

Hawdd oedd i’r Pwyllgor gyrraedd cytundeb trawsbleidiol. Nid yw darlledu wedi’i ddatganoli