golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

O chwarae i hyfforddi i sylwebu a chanu gwlad

Cadi Dafydd

“Es i i weld Luke Combs lan yn yr O2 ambyti dau fis ar ôl i fi golli fy nghoes ac roedd bocs gyda ni, roedd e’n sbesial iawn”

Creu opera sy’n “lot o sbort” i blant

Cadi Dafydd

“Rhywbeth hollol naturiol yn yr Almaen i fynd i weld opera a bod yna blant yn mynd i’w gweld hi, felly mae o’n bwysig, a gwneud o yn y …

Dafydd Iwan

Elin Wyn Owen

“Anghofia i fyth mo’r wefr o ddarllen Cysgod y Cryman am y tro cyntaf – profiad a brofodd imi fod darllen Cymraeg yn gallu bod yn bleser”

Teg edrych tuag adref

Elin Wyn Owen

Fe gafodd Galargan ei dewis yn Albwm Werin y Mis gan bapur newydd The Guardian

Alun Wyn yn Waunarlwydd

Tra bo carfan rygbi Cymru allan yn Ffrainc yn maeddu Ffiji a Phortiwgal, mae’r cyn-gapten wedi bod yn cynghori’r don nesaf o dalent

Y chwys a’r chwant: yr her fawr o addasu Fleabag i’r Gymraeg 

Non Tudur

“Roedd o’n bwysig ein bod ni’n rhoi rhywfaint o stamp ni’n hunain arno fo”

Hanes Byw ar y silffoedd

Non Tudur

 “Yn y rhifyn cyntaf, mae gennym ni erthygl am y Coroni, am drenau yng Nghymru, am dwristiaeth”

Twt Lol – y bragdy sy’n cael hwyl gyda’r Gymraeg

Cadi Dafydd

“Beth rydyn ni’n trio gwneud yw cael ychydig o hwyl gyda’r Gymraeg. Gyda’n cwrw ni mae yna stori tu ôl i’n cwrw, stori ddoniol neu ddiddorol”

Rheilffordd i gysylltu’r de a’r gogledd?

Catrin Lewis

“Ewch yn ôl 60 o flynyddoedd, roedd pobol yn teithio’n syth o’r Cymoedd, Caerdydd a Chasnewydd i Butlins ar bwys Pwllheli mewn un trên”

“Joe Allen yw fy mugail, dilynaf ef bob dydd”

Ef oedd ein Cadfridog Canol Cae am dymhorau lu, a bu yn greiddiol i lwyddiant Cymru yn yr Ewros a Chwpan y Byd

Beca yn ateb y beirniaid

“Mae fy nghlustiau i bob amser yn agored i syniadau creadigol a blaengar a fydd yn sicrhau ein bod yn parhau i arloesi”
Gruffudd Owen

Cerddi sy’n rhoi lle haeddiannol i’r “heriau aruthrol”

Non Tudur

“Yn anorfod wrth i chi fynd yn hŷn, rydych chi’n colli gafael ar bethau, ar bobol, ar lefydd”