golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Diwylliant

Dangos y brychau yn ein hanes

Mae awdur llyfr newydd yn gobeithio helpu addysgu plant Cymru am eu hanes nhw’u hunain, heb guddio’r gwir
Cyfoes

Gwynedd yn treialu Incwm Sylfaenol i Bawb

“Os gawn ni leihau anghyfartaledd cymdeithasol, fe ddyle ni felly weld problemau cymdeithasol yn mynd yn llai hefyd”
Steil

Connagh Howard

Mae’n ennill ei fara menyn yn fodel a dylanwadwr ar y cyfryngau cymdeithasol, ac yn rhannu ei amser rhwng Caerdydd a Newcastle
Ffordd o Fyw

Latte gyda lejand – Shane yn gwerthu ei goffi yn Dubai a Japan!

Mae pedwar o gyn-chwaraewyr rygbi mwya’ disglair Cymru wedi dod at ei gilydd i sefydlu cwmni coffi yn ystod y cyfnod clo
Andrew R T Davies
Bwrlwm y Bae

Cyn-gyflwynydd sioe gacennau yn cefnogi Llafur yn y Rhondda

Ond faint o help ydy’r ‘endorsiad selebaidd’ yma mewn gwirionedd?
Darn Barn

Owen Owen – y cyfalafwr oedd yn cyflawni tros ei bobol

Mae angen dathlu “gyrfa fusnes un o blant mwyaf rhyfeddol  Sir Drefaldwyn” yn ôl yr hanesydd a’r gŵr busnes Gari Wyn
Diwylliant

Eigra yn trafod ei phrofiada’

Mae’r nofelydd a’r bardd Eigra Lewis Roberts wedi ildio i gais cyhoeddwr am hunangofiant, ar ôl gwrthod am hir

Portread

Y bugail pêl-droed a’i ddiadell ryngwladol

“Hebddyn nhw, dw i jest yn ddyn sy’n rhentu gwair!” – Portread o Delwyn ‘Sheep’ Derrick
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Y Llyfrau ym Mywyd Elin Haf Gruffydd Jones

Cafodd Cyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ei geni yn Bermuda a’i magu yn Nhreffynnon, Sir y Fflint

20:1

“Does ots gen i os ydy plant yn darllen llyfrau, cylchgronau neu gomics – dim ond eu bod nhw yn darllen!”

Mae Rajvi Glasbrook Griffiths, prifathrawes o Gaerleon, wedi ei phenodi yn un o ymddiriedolwyr Cyngor Llyfrau Cymru.