golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Bwrlwm y Bae

Panig am frechiadau gorfodol

“gorfodi brechiadau yn un o’r opsiynau mwyaf eithafol…”
Keir Starmer
Bwrlwm y Bae

Keir y Brit

Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, wedi dadlau na ddylai’r Blaid Lafur rwystro refferendwm ar annibyniaeth yng Nghymru na’r Alban
Cyfoes

Taclo troseddau cefn gwlad – yr heddlu dan y lach

“Fe wnaeth yr heddlu job wael iawn… ac rwy’n gweithio i Heddlu De Cymru felly mae hyn yn anodd iawn i mi.”
Cyfoes

AoS yn galw am glymblaid Tori-Plaid

“Nid ar chwarae bach mae dyn yn mynd yn groes i chwip tair llinell ac yn ymddiswyddo o’r fainc flaen”
Cyfoes

Bardd Plant Cymru yn 20: ‘rhaid trafod Trump, Boris a Brecsit’

Bydd gan Fardd Plant Cymru heddiw job bwysig i’w gwneud er mwyn ailagor drws dychymyg i blant ar ôl y cyfnod clo, yn ôl Caryl Parry Jones
Cyfoes

Angen i lên Cymraeg dorri’n rhydd o “ddynion gwyn o’r 1960au”

Mae eisiau sicrhau mwy o chwarae teg i feirdd benywaidd Cymru a “herio” beth yw’r diffiniad cydnabyddedig o “safon” mewn llenyddiaeth Gymraeg
Y Maes Chwarae

Cymru yn wynebu talcen caled mewn cystadleuaeth newydd

Mae’r sylwebydd Huw Llywelyn Davies yn dweud bod trefn gemau rygbi Cymru yn yr hydref yn codi cwestiynau
Darn Barn

Tara yn trafod y da a’r drwg gyda’r DEWR

Mae’r berfformwraig Tara Bethan wedi recordio cyfres o sgyrsiau sensitif gyda phobol greadigol o fyd y celfyddydau a’r cyfryngau

Cyfoes

Blas o’r bröydd: Buddugoliaeth gyntaf Aber

Un datblygiad go gyffrous gan Bro360 yw bod mwy o bobol ifanc â diddordeb mewn chwaraeon yn cael y cyfle i ohebu ar hynt a helynt eu hoff dîm

Llun yr Wythnos

Ailagor Panti

Daeth yr adeilad yn Neuadd Gymraeg yn 1974 a bu sôn ers 2008 am ei chau oherwydd ei bod mewn cyflwr gwael