golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Logo Golwg360

Penodi Daniel Evans a Tamara Harvey i’r RSC: “Dod â Shakespeare yn ôl at y bobol”

Non Tudur

“Dw i wir yn gobeithio y bydd Tamara a Daniel yn gallu agor y drysau o gefndiroedd mwy gwahanol ac amrywiol”

Y Cymry yng Ngemau Olympaidd y Cig

Daeth y cigyddion yn chweched o blith 13 o wledydd

Dod â diodydd iach o America i Arfon… a’u cynnig mewn cwpanau di-blastig

Cadi Dafydd

“Mae’r blas Meri Beri yn boblogaidd iawn, mae’n cynnwys llus, ceirios, mefus, bananas a sudd afal”

Chwilio am dduwiau a chwedlau coll

Non Tudur

“Yn ôl y chwedl, roedd y ddwy afon wedi priodi, ond wedi cwympo allan”

Y Frenhines, y Brenin… a’r Tywysog

Dylan Iorwerth

Roedd rhaid troi i’r blogfyd i gael ambell farn wahanol am Ddigwyddiad Mwya’r Byd Erioed

Chwarter canrif o ddatganoli

Huw Bebb

Ar 18 Medi 1997, pleidleisiodd mwyafrif bychan o etholwyr ein gwlad yn gadarnhaol i’r cwestiwn: ‘Ydych chi’n cytuno y dylid cael …

Siop y Pentan yn 50 oed

Non Tudur

Agorodd Siop y Pentan ei drysau yng Nghaerfyrddin ddechrau mis Tachwedd 1972, dan reolaeth Wyn Thomas

Darllen 344 o gerddi Waldo mewn bore – Waldathon

Non Tudur

Gyda lwc, fe fydd geiriau cerddi Waldo Williams yn ‘hoyw yng ngenau dynion’ ar ddiwrnod cynta’ mis Hydref

Boss Radio Cymru yn ateb y beirniaid

Ni fydd llai o sylw i’r celfyddydau ar Radio Cymru a’n gobaith yw denu cynulleidfa fwy i’r materion yma

“Annibyniaeth yn cyflwyno cyfleoedd helaeth”

Huw Bebb

Leanne Wood yn cnoi cil ar yr ymgyrch tros annibyniaeth i Gymru, yr holl sylw i’r Teulu Brenhinol, a thrafod ei swydd newydd