S4Cymraeg sâl

 Hyfryd gwrando ar Gymraeg coeth Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith

Dafydd Iwan, Bryn Fôn ac eraill yn pwyso am Awdurdod Cyfathrebu i Gymru

“Mae cyfathrebu’n hanfodol i gyflwr y drafodaeth gyhoeddus, i’n diwylliant ac i dwf cymuned amrywiol a llewyrchus”

Ffermydd gwynt yn dân ar groen

Mi fydden nhw yn dinistrio Cymru gyfan, gan y bydden nhw yn weladwy o 30 milltir i ffwrdd

Y pla plastig

“Mae yn hanfodol ein bod yn cyflwyno’r newidiadau hyn mewn ffordd sy’n deg ac nad sy’n cosbi aelwydydd tlotach”

Breuddwyd Gwrach Huw Onllwyn

“Ni chafodd pobl yr Alban chwarae unrhyw ran yn y penderfyniad i uno Lloegr a’r Alban yn y lle cyntaf yn 1707”

Cwis Gwylwyr S4C

“Does dim pwrpas anfon eich atebion at S4C, gan nad ydi’r penaethiaid presennol yn cymryd unrhyw sylw o’u gwylwyr traddodiadol”

Clywch Clywch

Hoffwn hysbysu eich darllenwyr fod clinigau galw i mewn i drin a chynnal cymorthyddion clyw wedi ail gychwyn yn y Bala

Gormod o Saesneg ar S4C

“Mae darllediadau o’r Eisteddfod Genedlaethol wedi troi i fod yn fwy o hysbyseb i BBC Radio Cymru”

Mwy o gwestiynau am addysg Gymraeg Gwynedd

Ieuan Wyn

“Gyda’r Seisnigo’n dwysáu yng Ngwynedd, dim ond cynhaliaeth ieithyddol o’r fath fyddai’n ddigonol yn ysgolion y sir”

Gormod o gestyll yn Golwg

Elin Jones

“Trist iawn oedd gweld erthygl am gastell Caerffili yn nhudalennau’r cylchgrawn”