Esgobion Seisnig Annemocrataidd

“Gwarthus fod 26 o esgobion Seisnig yn meddu ar yr hawl i eistedd yn Nhŷ’r Arglwyddi yn San Steffan”

Amddiffyn yr anthem

“Mae’n amlwg mai’r gelyn yw’r person sy’n byw a bod mewn trwmgwsg, heb sylweddoli (neu’n ddihyd) o ddifrifoldeb …

Plentyndod llawn ymraniadau, anghydfod a thrais

“Dw i’n cofio anghyfiawnder trefedigaethol yn cael ei ddisodli gan anghyfiawnder llygredigaeth”

Gŵyr, dim ond Gŵyr

“Mae trigolion Gŵyr yn brwydro ers achau i berswadio pobl o’r tu allan i beidio â dweud ‘The Gower’ yn yr iaith Saesneg”

Gweithgareddau Unesco o arwyddocad arbennig i Gymru

“Dylai Llywodraeth Cyrmu greu peirianwaith dryloyw i ddangos sut mae’n cysylltu gydag Unesco o safbwynt ei chyfrifoldebau …

Profiad Malta’n awgrymu bod annibyniaeth yn gwella lles a ffyniant

“Nid oes un o’r 63 gwlad (bach a mawr) sydd wedi ennill eu hannibyniaeth wrth Loegr wedi cydnabod eu ‘camgymeriad’ a gwneud cais i …

Eisteddfod Llanrwst 2019

Achub cam yr Eisteddfod

“Ffwlbri yw honni “Rhaid tynnu’r ŵyl o afael ei Gorsedd geidwadol””

Mark Drakeford a’i feistr yn Llundain

“Onid yw Mark Drakeford ei hun yn rhannol gyfrifol am israddio ei swydd?”

Yr unig ateb bellach

“Mae’r dydd wedi dod pan yw’n rhaid i awdurdodau lleol Cymru fynd hanner-yn-hanner gydag unrhyw Gymro sydd am brynu tŷ yng Nghymru”

Gair o ddiolch o Teddington

Rwy’n clywed nad yw pêl-droed yn dod adref wedi’r cyfan