Boss Radio Cymru yn ateb y beirniaid

Ni fydd llai o sylw i’r celfyddydau ar Radio Cymru a’n gobaith yw denu cynulleidfa fwy i’r materion yma
Gŵyl y fflam, Corwen - ailgread o lys Owain Glyndŵr yn Sycharth, Powys

Cyflwr Sycharth yn siomi

“Cryn siom wrth weld cyflwr un o safleoedd mwyaf hanesyddol a phwysig ein cenedl – cartref Owain Glyndŵr”

Sut i osgoi sbloets o briodas?

“Mae rhywun yn deall ac yn gwerthfawrogi awydd eich darpar fam yng nghyfraith i ddathlu bod ei hunig fab yn priodi”

Huw Onllwyn a Monty Python

“Wrth i mi ddarllen trwy bregeth Huw Onllwyn, mwya o’n meddwl, i ddyfynu’r Pythons unwaith eto, “This is getting …

Jonathan Edwards a’r gwersi i Blaid Cymru

“Ymddengys bod Plaid Cymru wedi gadael i Jonathan Edwards ail ymuno, ar ôl iddo dderbyn rhybudd swyddogol gan yr heddlu am ymosod ar ei …

Saesneg mewn nofelau Cymraeg – beth am y rheolau?

“Y mae gan yr Eisteddfod Genedlaethol ei ‘Rheolau ac Amodau Cyffredinol’”

Cyfleu iaith arall mewn ffuglen

“Diddorol yw dilyn sylwadau Cynog Dafis yn golwg yn ddiweddar am y ffordd yr oedd Joseph Conrad yn cyfleu pa iaith oedd yn cael ei siarad yn …

Cynog yn ateb Yr Onllwyn

Cynog Dafis

“Os mai Emyr Llywelyn a fi yw’r plismyn iaith, Huw Onllwyn yw’r tsîff cylprit. Gwell iddo ddisgwyl cnoc ar ei ddrws eni dei nawr”

Goroesi nyth wag

Rhian Cadwaladr

“Trïwch osgoi’r demtasiwn i gysylltu efo’r ferch yn rhy aml”

Camgymeriad Cynog

Cynog Dafis

“Y pwynt allweddol yw ei bod yn berffaith bosibl i bortreadu cymdeithas ddwy/amlieithog heb fewnforio talpiau o’r gwahanol ieithoedd i’r …