Llun pen Alun Lenny

Cartrefi newydd Sir Gaerfyrddin

Alun Lenny

Fel eraill, roeddwn yn ofni y byddai’n bwydo ton o fewnlifiad a fyddai’n boddi’r iaith Gymraeg. Roeddwn yn hollol anghywir

Sut mae Plaid Cymru yn caniatáu i hyn ddigwydd?

Howard Huws

Rhaid sicrhau, a hynny ar frys, nad yw datblygiadau tai yn tanseilio ein hiaith yn gymunedol

Cytuno’n llwyr gyda Jonathan Edwards

Mae gennyf brofiad a thystiolaeth ddiamheuol mai difetha’r Gymraeg fel iaith gymunedol fydd y canlyniad yn y pentref

S4C yn amddiffyn Côr Cymru

Dewis y corau yw canu mewn amryw o ieithoedd yn y gystadleuaeth i arddangos sgiliau gwahanol

Cwyno am Côr Cymru ar S4C

Dim un o feirniaid y gyfres Côr Cymru yn siarad Cymraeg… Nice one S4C

Brolio Dŵr Cymru, celpio OFWAT

“Mae Dŵr Cymru yn gwasanaethu ni’n dda a’r ffordd synhwyrol o weithredu oedd cadw’r £40m yng nghoffrau’r cwmni”

Devil’s Appendix, Atlantic Slabs ag Elephant Rock? Dim diolch

Ardaloedd yr arfordir a’r mynydd-dir sy’n dioddef waethaf, a hynny o ganlyniad i or-dwristiaeth a’r mewnlifiad Saesneg

Heb amaeth heb faeth

“Trist oedd gweld gorymdaith amaethwyr ar strydoedd Aberystwyth ddoe”
Arwydd 50 milltir yr awr

Ffeithiau Ffug 20MYA

“Beth sydd yn digwydd yw bod y cyntaf yn y rhes hir o geir yn cadw at y rheolau a phawb arall yn gorfod gwneud yr un peth!”

Dysgu Cymraeg ar-lein – “rhywbeth arbennig o dda”

“Dyma’r tro cyntaf i fi ysgrifennu llythyr eitha’ ffurfiol yn y Gymraeg”