“Saesonoffobia”

“Mae’n bwysig na ddylid byth oddef ymagweddau hiliol ac y dylid ymladd yn eu herbyn bob amser”

Gwell anwybyddu camgymeriadau

“Mae’n well anwybyddu pa bynnag gamgymeriad a gadael i’r sgwrs lifo, ond gwneud ymdrech i gynnwys y ffordd neu air cywir nes ymlaen yn y …

Diolch byth am Huw Onllwyn

Mae’n werth prynu Golwg tase ond i ddarllen ei golofn e

Yr Ysgol Sul – rhan annatod o’r gymuned Gymraeg ers dros 200 mlynedd!

“Erbyn heddiw ceir cymunedau Cymraeg, mewn trefi a chefn gwlad, lle nad oes darpariaeth Ysgol Sul”

Gofyn am yr hawl i siarad Cymraeg

“Does bosib bod rhaid gofyn am yr hawl i siarad eich iaith yn eich gwlad”

Rhaid anfon arfau i Wcráin

“Rwyf innau a llawer eraill yn ofni y gall y rhyfel arwain ar gyflafan waeth petai Rwsia yn defnyddio arfau niwclear”

Teitl drama S4C “yn hollol gamarweiniol”

“Os yw pethau’n parhau fel hyn bydd gennym esgus i beidio talu am ein trwydded”

Defnyddio’r dull D’Hondt i ethol Aelodau Senedd Cymru “yn annoeth iawn”

“Wrth fwrw pleidlais fe fydd etholwr – i bob pwrpas –  yn ei rhoi hi i 6 ymgeisydd o un blaid benodol, sef yn rhoi ei (h)wyau i gyd yn …

“Gyrru arfau i Wcráin yn gwaethygu’r sefyllfa”

“Cysylltaf ynghylch fy mhryder am y bygythiad o ryfel niwclear gyda’r hyn sydd yn datblygu yn Wcráin”

Ble maen nhw nawr?

“Wrth edrych drwy sgriptiau radio BBC yng nghyfnod y 1950au deuthum ar draws enwau actorion radio a theledu nad oeddwn yn gyfarwydd â hwy”