golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Nofel am golli cof, a methu ag anghofio

“Mae’r methu ag anghofio yn medru gyrru un cymeriad i unigrwydd, a chymeriad arall i surni a chwerwder”

Hir Oes i’r Breichiau Hir

“Rydw i yn teimlo yn wael, achos dw i yn gobeithio bod neb wir yn meddwl bo fi yn siarad am unrhyw un penodol, achos fi ddim!”

Canu pop pert am drachwant dyn

“Roeddwn i jyst yn sgrifennu am bethau oedd yn bwysig i mi”

Steil. Lauren Phillips

“Does dim taten o ddiddordeb gyda fi mewn colur”

Angen yr holl wasanaethau iechyd “o dan yr un ymbarél”

“Rydan ni’n gweld bod gwasanaethau wedi cael eu datblygu fwy mewn rhai llefydd na’i gilydd a bod y safonau yn [amrywio]”

Enillydd Coron Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc

“Ro’n i newydd ddod oddi ar y llwyfan ar ôl y seremoni, ac roeddwn i yn mynd yn syth wedyn i newid i wisg gweinidog i gymryd rhan yn y sgetsh”

Ai’r un yw ci a’i gynffon?

“Egwyddor cytundeb fel hyn – egwyddor, a ddywedaf – yw fod cynffon yn ysgwyd ci”

Blas o’r Bröydd

Dyma flas o’r fideos, blogs ac erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi ar rwydwaith Bro360 yn yr wythnos ddiwethaf

Clefyd siwgr yn “argyfwng iechyd”

Clefyd siwgr “yw un o’r argyfyngau iechyd sy’n tyfu gyflymaf yn ein hoes ni,” gydag un ymhob 13 o’r boblogaeth yn byw gyda’r cyflwr

Datganoli darlledu “o fantais garw i Gymru”

“Nid yw ‘ymchwilio i bosibiliadau’, ‘mynd i’r afael â phryderon’ a ‘chefnogi’, er yn gadarnhaol, yn ddigon bellach”