Ffenestri

“Yng ngwres caredig, clos dwy haf, ac yn llwydni oer y tymhorau a ddaeth rhyngddyn nhw, fe wyliais fywyd drwy ffenestri”

’Steddfod

“Mae yna fardd ifanc, enwog mewn het cowboi’n bwydo ffrwythau i’w blant, yn smalio nad ydy o’n ymwybodol o’r holl …

Covid Hir

Mae cwsg fel petae e’n glynu fel gelen i fy mab i

Nid yw Cymru ar Werth

“Mae tŷ Nain ar Rightmove”

Annwyl Miss

Dwi am i ti wybod ’mod i’n gwybod y cyfan wnest ti. Yr holl wenu, bob un dydd, a’r holl garedigrwydd

Diolch, Gerddorion Aberteifi

Does dim mudandod wedi syrthio’n drwchus ac yn drwm dros dref sydd mewn profedigaeth

Mis Pride

Dim ysfa gorfforol oedd ganddi, ond ysfa reddfol, gyntefig, naturiol

Ewro 2020

Pan sgoria Kieffer Moore beniad i gefn y rhwyd, mae Hywel yn llamu ar ei draed, ei ddyrnau’n dynn

Gwersyll yr Urdd, Llangrannog

Y wefr iasol o hwyliog o fynd i ddisgo-sgidiau-sglefrio, a chanfod ei bod hi’n amhosib dawnsio’n iawn i ‘Meganomeg’

Eisteddfod T

Rhewi wnaeth Osian o weld y môr o wynebau o’i flaen, ac anghofiodd yr holl ystumio a’r mynegiant a phopeth a ddysgwyd gan Miss Bethan