Penblwydd Hapus, Arwel Hogia’r Wyddfa

Manon Steffan Ros

“Mae alawon y dyn yn gymaint o ran o’r fan hyn ag ydi caneuon yr adar mân sy’n nythu yng nghoed Llanberis”

Fydd y Chwyldro Ddim ar Wefan y Daily Mail, Gyfaill

Manon Steffan Ros

Mae Pacistan yn boddi, ond mae’r radio bach yn y gegin yn ailgylchu straeon am alar un teulu enwog

Galar

Manon Steffan Ros

“Mae o’n gweld y teulu ar y newyddion, eu hanes nhw’n gwlwm o hen rwygiadau, ffraeo, diffyg teyrngarwch, angylion a …

Cofiwch Mahmood Mattan

Manon Steffan Ros

“Doedd Mahmood heb wneud dim o’i le. A gwyddai fod hynny’n amherthnasol, rhywsut”

Sychder yn Nhryweryn

Manon Steffan Ros

“Elin, ei ferch ffyddlon, sentimental oedd yn ymdrybaeddu yn ei hiraeth fel petai hynny’n beth iach”

Maddeuant

Manon Steffan Ros

“Mae hi’n gwneud ei gorau i anghofio, i symud ymlaen, ond mae’r atgofion o’r berthynas yn graith sy’n gwrthod cau”

Canlyniadau

Manon Steffan Ros

“Bellach, mae’r rhes o gymwysterau A serennog sy’n siŵr o ddod yn teimlo’n drwm”

Gwersylla

Manon Steffan Ros

“Caeodd Haf ei llygaid, cwsg yn ei goresgyn, a chydiodd Mari’n dynn yn ei merch fach, oedd yn ddiniwed ac yn ddoeth drybeilig”

Eisteddfod Tregaron

Manon Steffan Ros

“O’dd Ems a finne wedi gwenu a thynnu co’s a chambihafio a whare ambouty ’da’n gilydd ers o’n ni’n fois …

Tŷ Gwyliau

Manon Steffan Ros

“‘Da ni’n gwybod pan awn ni adref y bydd hi’n anodd cael lle parcio am fod pawb wedi dod i’w tai haf”