Colofn Manon Steffan Ros

Wythnos Ymwybyddiaeth Galar

Weithiau, mae’r gwagle wnest ti adael ar dy ôl yn teimlo’n fwy na’r byd
Colofn Manon Steffan Ros

Diolch Jan

Mae ‘na daith sydd byth yn darfod
Colofn Manon Steffan Ros

I’m a Celebrity

Mae Sioned yn cadw’r gyfrinach yn saff yn ei chartref, tu ôl i ddrysau caeedig a llenni trwchus, trwm
Colofn Manon Steffan Ros

Gwynt Teg ar ôl Trump

Ei wên clywed-ogla-drwg wrth ddweud pethau hyll, a’r ffaith fod Sally’n gadael iddi hi ei hun wrando arno.
Colofn Manon Steffan Ros

Unol Daleithiau America

Deffrodd Ifan y bore ar ôl etholiadau’r Unol Daleithiau, a’r peth cyntaf a ddaeth i’w feddwl oedd: Dydw i ddim yn gwybod enw …
Colofn Manon Steffan Ros

Clo Eto

Y reddf bellach ydi cilio, nid cyffwrdd. Cloi, nid cofleidio.
Colofn Manon Steffan Ros

Diolchgarwch

Diolch am y bargeinion-sticer-oren yn y Co-op ar ddiwedd noson… a diolch am Netflix
Colofn Manon Steffan Ros

Hydref

Eleni, does dim posib closio. Mae closio yn erbyn y rheolau
Colofn Manon Steffan Ros

Diwrnod Cenedlaethol Iechyd Meddwl

“Celwydd oedd y siwt oedd o’n gwisgo i fynd i’r gwaith, a’r ffaith ei fod o’n eillio bob dydd…”
Colofn Manon Steffan Ros

Ciwio ar Fynydd

“Gei di, am byth, yr anrhydedd rhyfedd o gael gwawdio’r rhai sy’n sefyll mewn ciw i gael profiad sydd ar gael i ti bob dydd”