Dydd Gŵyl Non

Manon Steffan Ros

“Does neb yn ystyried pwy ddysgodd i Dewi wneud y pethau bychain”

Blodau San Ffolant

Manon Steffan Ros

“Wnes i ddim prynu blodau iddi ar Ddiwrnod Santes Dwynwen. Ei syniad hi oedd i ni beidio trafferthu”

Rhyfel Ar-lein

Manon Steffan Ros

“Dyma finnau’n trio cyfiawnhau rhannu’r union eiliadau pan oedd bywydau pobol yn chwalu gyda fy 138 o ddilynwyr”

Diolch, Barry John

Manon Steffan Ros

“Mae brenin yn rhywun sy’n byw uwchlaw eraill, yn arglwyddiaethu, ond i Roy, roedd Barry John fel un ohonom ni, dim ond ei fod yn fwy …

TB a Gwartheg

Manon Steffan Ros

“Mae fy mhryderon i wedi cael eu clywed gan res o therapyddion Holstein-Fresian, a dwi’n teimlo’n well”

Dur

Manon Steffan Ros

“Doedd dim dagrau yn y dyn. Roedd o’r un fath bob dydd, ers blynyddoedd, mor ddibynadwy â’r wawr a’r machlud”

Treth

Manon Steffan Ros

“Weithiau, byddai Derfel yn meddwl am yr arfau a brynwyd gyda’i arian treth o”

2024

Manon Steffan Ros

“Na, dim addunedau blwyddyn newydd, ond rhyfeddodau dyddiau newydd, a phob un yn rhodd, ac yn sanctaidd”

Mariam

Manon Steffan Ros

“Byddai hi wedi hoffi mynd i ysbyty i’w eni, ond doedd yr ysbytai ddim yn saff bellach. Roedden nhw wedi dechrau cael eu bomio”

Llythyr gan Siôn Corn

Manon Steffan Ros

“Rydw i’n dal i aros am dy lythyr di, Sam”