David Brooks

“Pob un yn gyfrinachol yn teimlo mwy nag oedden nhw’n meddwl fod ganddyn nhw’r hawl i’w wneud”

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

“Dwyt ti ddim yn gorfod bod ar dy ben dy hun”

Merch yn Cerdded Adref

“Roedd yna heddwas y tu allan i’r garej, ond dyn oedd yntau dan ei lifrau, a dywedodd greddf Mared wrthi am beidio â gwneud ffỳs”

Diolch, Magi Dodd

“Gwnaeth yr un llais cyfarwydd, cyfeillgar yna oedd yn byw yng nghrombil ei radio iddi hawlio ei hunan yn ôl”

Wythnos Ryngwladol y Byddar

“Bûm i’n fyddar i’r holl bethau mae hi’n eu clywed o fewn ei mudandod ei hun”

Cofio Grav

“Maen nhw’n ei gofio fel lliw na welwyd ers talwm”

Prifysgol

“Mae hi wedi bod mor hawdd coelio nad oes fawr o ots gan Dad. Feddyliais i erioed ei fod o’n teimlo fawr o ddim byd”

Lloches

“Edrychodd wyneb y lloer i lawr yn gegrwth ar y merched wyth oed, a goleuadau Kabul yn ganoedd o sêr gwib o’u cwmpas”

Medi

“Dwi’n edrych i fyny, ac yn gweld Nain yn ymestyn yn bell i mewn i’r mieri am y cnwd o fwyar duon sy’n cuddiad yn y …

Affganistan

“Roedd arnyn nhw f’ofn i, wrth gwrs – dyn ydw i, ac roeddwn i’n filwr, yn cario gwn mor naturiol ag oedden nhw’n …