16

Manon Steffan Ros

“Rydw i’n ddigon hen i ymuno â’r fyddin… [ond] ddim yn ddigon hen i bleidleisio yn yr etholiad cyffredinol”

Placardiau

Manon Steffan Ros

Placardiau mawr lliwgar yn datgan teyrngarwch pleidiol… am syniad od oedd y sioe yma, yn rhannu barn heb ddechrau sgwrs

Eisteddfod yr Urdd

Manon Steffan Ros

Trydydd gafodd Gracie a’r côr, a dathlodd pob un fel tasa nhw wedi ennill

Gwasanaeth Cenedlaethol

Manon Steffan Ros

Maen nhw’n meddwl ein bod ni’n haeddu cosb i’n croesawu ni i fyd yr oedolion

Danke Jürgen

Manon Steffan Ros

Waeth i le mae fy ffrind Jürgen yn mynd nesaf, mi fyddan ni’n cyd-gerdded am byth, fo a fi

Aurora Borealis

Manon Steffan Ros

Dyma fi’n sbio allan drw’ ffenest, ac o’dd yr awyr fel tasa ’na rywun yn cael disgo yn y nefoedd

Chwyn

Manon Steffan Ros

Rhywle yn nyfnderoedd meddwl Jac oedd y syniad fod gardd gyfystyr â pharchus-dra, a fod gardd daclus gyfystyr â meddwl trefnus, doeth, call

I’r Athrawon

Manon Steffan Ros

Chi sy’n gofalu am y bobol ifanc sydd mor siŵr nad ydyn nhw angen gofal, a chi sy’n cael y bai am y ffaeleddau heb ddim o’r clod …

20 milltir yr awr

Manon Steffan Ros

Tydi hi heb feddwl am yr hyn a fyddai wedi bodoli yn yr union eiliad honno petai’r car wedi bod yn gwneud 30 yn lle 20

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Manon Steffan Ros

Does ganddi mo’r arian i roi’r gwres ymlaen. Gymaint gwell ydi rhoi’r babi yn ei siwt gynnes a dod â fo yma