Cydymdeimlo

Manon Steffan Ros

“Dydw i ddim yn eich adnabod chi, felly dwn i ddim sut fydd galar yn edrych, teimlo, blasu ar eich aelwyd chi”

Santes Dwynwen

Manon Steffan Ros

“Dwi’n gwybod nad ydym ni’n dathlu dydd Santes Dwynwen, ac y bydd yna ran ohonat ti’n meddwl fy mod i’n wirion am …

Bale

Manon Steffan Ros

“Pan glywodd Llew fod Bale yn ymddeol, cododd ryw anniddigrwydd ynddo, fel petai rhywbeth ar goll, fel petai’n teimlo’n euog”

Y Fari Lwyd

Manon Steffan Ros

“Fe fyddan nhw’n curo ar y drws eto eleni. Mi fedra i deimlo eu symudiadau herciog, sinistr nhw’n agosáu”

Angel

Manon Steffan Ros

“Mae hi’n amser maith, ond dwi’n dal i edrych ar d’ôl di, sdi”

Streic

Manon Steffan Ros

“Mae Ffion eisiau gallu gofalu am bobol – dyna pam ei bod hi’n nyrs. A dyna hefyd pam ei bod hi’n streicio”

Diolch, Llafar Gwlad

Manon Steffan Ros

“Yr unig beth oedd Gwilym yn hiraethu amdano oedd sgyrsiau, a nid bai’r oes oedd y golled hynny, ond bai Gwilym ei hun”

Aros am Ambiwlans

Manon Steffan Ros

“Soi’n siŵr pa mor hir ma fe wedi bod nawr”

Coch

Manon Steffan Ros

“’Dolig a ffwti. Y ddau beth mwya’ anhygoel a mwya’ siomedig yn y byd.’”

Yma o Hyd/Hawl i Fyw

Manon Steffan Ros

“Mi benderfynish i beidio rhoi blaen troed ar y tir yna, er fod peidio mynd yn teimlo fatha rhyw fath o alar”