Jiwbilî

Manon Steffan Ros

“Fi’n edrych ymla’n at barti’r cwîn.

Arholiadau

Manon Steffan Ros

“Bydd o’n cael canlyniad siomedig, a bydd disgybl mwyaf craff y flwyddyn yn meddwl ei fod o’n dwp”

Nid yw Cymdeithas yn Malio am Gyrff Menywod

Manon Steffan Ros

“Ar adegau pan na fydd menyw yn creu babi, mae ei gwerth gyfystyr â’i gallu i ddenu dyn er mwyn cyflawni’r weithred o greu …

Cyrff ar Sgrin Ffôn

Manon Steffan Ros

“Syllodd ar y noethni a’r cnawd a’r weithred fwyaf personol, mwyaf preifat yma wedi ei gwneud yn hyll, yn aflednais”

Ethol

Manon Steffan Ros

“Mae ’na bethau dwi isho pleidleisio yn eu herbyn.

Diwrnod y Ddaear 2022

Manon Steffan Ros

“Mae ’na sbwriel yma bob dydd, a dwi’n ei glirio fo, bob un dydd. Mae ’na fwy yn yr haf am fod ’na fwy o geir ar y lôn”

Pasg

Manon Steffan Ros

“Ro’n i’n eistedd yna gyda Mali ar ddydd Sul pan ddechreuodd Miss Evans weud stori’r Pasg”

Ffoi i Gymru

Manon Steffan Ros

“Feddyliodd Sandy erioed cyn hynny bod ei chawod a’i chwsg dyddiol yn fraint”

Llosgi’r Mynydd

Manon Steffan Ros

“Ma’ ’da rhai pobol eu hofan nhw. Ma’ Mam yn gweud y dylen i fod ag ofan hefyd”

Dwy flynedd ers y Clo Cyntaf

“Fy llawysgrifen, sydd rhywsut yn debycach nag erioed i lawysgrifen fy mam, yn nodi ewyllys answyddogol”