I’r Rhai sy’n 16 ac 17 oed

Mi wn i nad ydy pleidlais yn teimlo fel llawer, a dydy o ddim yn ddigon i wneud iawn am yr holl gamweddau sy’n dod i’ch rhan chi

Postfeistri

Rydach chi’n meddwl mai jest llythyra’ ydi’r post. Yn meddwl ei fod o’n syml

Super League

Mae Kev wedi colli popeth yn ei fywyd o leiaf unwaith

Cadw Cyfrinach

Dydy’r sioe, na’r ddrama, na’r gyngerdd, na’r llyfr gosod na chanlyniadau dy arholiadau ddim werth un eiliad o dy ofn

Cynhesu

Mae hi’n trio dillad llynedd ymlaen yn y llofft ar ei phen ei hun, a’r drych hir yn lygad moel, cyhuddgar sy’n dangos dim byd …

Pasg yn yr Ardd

Erbyn i Luned a Simon a’r plant gyrraedd, roedd Dafydd wedi gwneud popeth yn berffaith

Cyfrifiad

Ma’ ’da fi biti drosto fe, achos doedd ’da fe ddim syniad beth o’dd i ddod

Pethau Mae Merched yn Gwneud

Clywed dro ar ôl tro ein bod ni un ai yn famol, ffeind, addfwyn neu’n nwydus, rywiol, gwyllt. Yn forwyn neu’n fudr.

Sul y Mamau

Am air sy’n cael ei fawrygi gymaint, mae hiraeth yn air mor fach, mor dlws am beth mor finiog a thrwm

Rygbi

Roedd o eisiau Caerdydd, a gormod o draffig ar y cyrion, a’r bobol yn llifo’n goch allan o’r orsaf drenau yn barod i fynnu amser da