Cofio Grav

“Maen nhw’n ei gofio fel lliw na welwyd ers talwm”

Prifysgol

“Mae hi wedi bod mor hawdd coelio nad oes fawr o ots gan Dad. Feddyliais i erioed ei fod o’n teimlo fawr o ddim byd”

Lloches

“Edrychodd wyneb y lloer i lawr yn gegrwth ar y merched wyth oed, a goleuadau Kabul yn ganoedd o sêr gwib o’u cwmpas”

Medi

“Dwi’n edrych i fyny, ac yn gweld Nain yn ymestyn yn bell i mewn i’r mieri am y cnwd o fwyar duon sy’n cuddiad yn y …

Affganistan

“Roedd arnyn nhw f’ofn i, wrth gwrs – dyn ydw i, ac roeddwn i’n filwr, yn cario gwn mor naturiol ag oedden nhw’n …

Llyfr y Flwyddyn

“Peidiwch â cael fi’n rong, oce, cos dwi’n lyfio llyfra ers erioed, ers dwi’n cofio”

Ffenestri

“Yng ngwres caredig, clos dwy haf, ac yn llwydni oer y tymhorau a ddaeth rhyngddyn nhw, fe wyliais fywyd drwy ffenestri”

’Steddfod

“Mae yna fardd ifanc, enwog mewn het cowboi’n bwydo ffrwythau i’w blant, yn smalio nad ydy o’n ymwybodol o’r holl …

Covid Hir

Mae cwsg fel petae e’n glynu fel gelen i fy mab i

Nid yw Cymru ar Werth

“Mae tŷ Nain ar Rightmove”