Pasg

Manon Steffan Ros

“Ro’n i’n eistedd yna gyda Mali ar ddydd Sul pan ddechreuodd Miss Evans weud stori’r Pasg”

Ffoi i Gymru

Manon Steffan Ros

“Feddyliodd Sandy erioed cyn hynny bod ei chawod a’i chwsg dyddiol yn fraint”

Llosgi’r Mynydd

Manon Steffan Ros

“Ma’ ’da rhai pobol eu hofan nhw. Ma’ Mam yn gweud y dylen i fod ag ofan hefyd”

Dwy flynedd ers y Clo Cyntaf

“Fy llawysgrifen, sydd rhywsut yn debycach nag erioed i lawysgrifen fy mam, yn nodi ewyllys answyddogol”

Biliau

Manon Steffan Ros

“Rŵan fod y biliau’n aros fel byddin amdana i yn eu hamlenni claerwyn, miniog, dwi’n gwybod fod arian yn hollbwysig, yn …

Diolch, Dai Jones Llanilar

Manon Steffan Ros

“Diolch i Dai, mae Cymru’n adnabod ei hun yn well”

Україна

Manon Steffan Ros

“Doedd yr un o’r ddau erioed wedi dal gwn o’r blaen”

Eunice

Manon Steffan Ros

“Cafodd ei henwi ar ôl ei nain, oedd, yn ôl pob tebyg, mor anwadal ac oriog â storm”

Tynged yr Iaith

Manon Steffan Ros

“Mae tynged yr iaith yn dy ddwylo di. Yn dy ddwylo, ac yn dy geg hefyd, yn eiriau i gael eu siarad, a jôcs i’w dweud”

Cofio Gary Jenkins

Manon Steffan Ros

“Mae rhywun yn gweld yr enfys o flodau er cof ac yn cael eu hatgoffa ei bod hi’n beryg dal llaw eu cariad o flaen pobol ddieithr”