Chwyn

Manon Steffan Ros

Rhywle yn nyfnderoedd meddwl Jac oedd y syniad fod gardd gyfystyr â pharchus-dra, a fod gardd daclus gyfystyr â meddwl trefnus, doeth, call

I’r Athrawon

Manon Steffan Ros

Chi sy’n gofalu am y bobol ifanc sydd mor siŵr nad ydyn nhw angen gofal, a chi sy’n cael y bai am y ffaeleddau heb ddim o’r clod …

20 milltir yr awr

Manon Steffan Ros

Tydi hi heb feddwl am yr hyn a fyddai wedi bodoli yn yr union eiliad honno petai’r car wedi bod yn gwneud 30 yn lle 20

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Manon Steffan Ros

Does ganddi mo’r arian i roi’r gwres ymlaen. Gymaint gwell ydi rhoi’r babi yn ei siwt gynnes a dod â fo yma

Mis Ymwybyddiaeth Trais Rhywiol

Manon Steffan Ros

Daeth â phaned i fyny’r grisiau iddi wedyn – llaeth, dim siwgr, yn ei hoff fỳg.

Y Coed

Manon Steffan Ros

‘Cymuned nid coed’. Fe welodd y geiriau ar sgrin ei ffôn, llun o ryw arwydd ar ochr y lôn yn rhywle

Y Prif Weinidog

Manon Steffan Ros

Y newyddion sy’n dal ei lygad o un bore cyn ysgol, ar y teledu bach yn y gegin fel mae o’n llwytho’i dôst efo menyn cnau

Hwyl Fawr, Mark Drakeford

Manon Steffan Ros

“Does gan Gethin ddim ffydd mewn gwleidyddion, ond am gyfnod byr yn ôl yn 2020, fe fu’n ddiolchgar am un deryn prin”

Gwanwyn ar y Fferm

Manon Steffan Ros

Dwi wrth fy modd yn wyna efo Dad. Mae o mor ffeind efo nhw, yn siarad mewn llais meddal, clên

Cyflafan y Blawd

Manon Steffan Ros

“Dyna sut gawson nhw fo. Yn rhedeg ar ôl lori fwyd, ei feddwl yn llawn blas ac arogl y bara yr arferwn ei wneud iddo”