20

Manon Steffan Ros

“Dydy ychydig funudau’n llai o siwrne ddim werth bywyd”

Diolch, Gareth Miles

Manon Steffan Ros

“Nid rhywbeth i’r anaeddfed, afrealistig yw’r math yma o sosialaeth; nid yw’n beth i dyfu allan ohono”

Twristiaeth

Manon Steffan Ros

“Ryda ni angen bod efo’r hyder, yr urddas i weld mai hen ddiwydiant anwadal ydi twristiaeth, i bobol sy’ ’mond yn caru fama pan …

Mudo mis Medi

Manon Steffan Ros

Mae Carol yn hiraethu am gael plant bach… mae hi wedi methu cael gwared ar amserlen ysgolion o’i meddwl a’i chorff

Yn y Môr

Manon Steffan Ros

Mae Eiri’n nofio i gawl o garthffosiaeth, yn llythrennol yn canfod ei hun yn y cachu a’r sbwriel

Diwrnod Cenedlaethol y Ffotograff

Manon Steffan Ros

“Mae’r hiraeth amdanom ni’n llethol”

Penrhyn y Saint

Manon Steffan Ros

“Cyflwynwyr teledu ac actorion i gyd yn perfformio ac yn darllen ac yn cerdded o gwmpas y lle fel na pe baen nhw’n enwog o gwbl”

Crwydro’r Maes

Manon Steffan Ros

“Gwyddai bellach nad oedd o’n ddigon dewr i awgrymu paned neu wydraid o win yn un o’r llefydd bwyta crand ar y maes”

Y Ddaear yn Llosgi

Manon Steffan Ros

“Dychmygwch y fflamau yn llyfu Caernarfon, Caerdydd, Caersws a waliau cadarn eich cartref chi”

Fy Ngwyliau I

Manon Steffan Ros

“Tydi ei theulu hi ddim yn gallu mynd i unrhywle achos fod bob man yn ddrud, ac maen nhw’n gorfod gweithio”