Gŵyl Llên Maldwyn

Rhys Mwyn

Dim ond y bore canlynol sylweddolais mai dyna’r agosa dwi wedi bod ers amser i ffarwelio â’r hen fyd yma

Cwiff y crefftwr caneuon

Rhys Mwyn

Roedd pob cân y cyfri ac roedd rhywun yn ymgolli yn llwyr yn y foment. A Hawley? Am grefftwr caneuon, ac am gymeriad!

Tî-pi yn Wrecsam

Mari Mathias – artist sydd yn brysur aeddfedu ar lwyfan, bron a bod byddwn yn dweud ‘World Class’

Fydda i byth ar lwyfan hefo gitâr eto!

Rhys Mwyn

Rwyf wedi cyrraedd y pwynt mewn bywyd lle dw i ond am wneud yr hyn dw i am ei wneud

Gig yn y Baltic

Rhys Mwyn

Dyma brofi Mr Mwyn yn anghywir go-iawn. Roedd llais Pete Wylie ar ei orau, yn glir ac yn dal pob nodyn

PAWB yn dawnsio i groove Gai Toms

Rhys Mwyn

Am hyfryd. Am ffordd o godi calon rhywun. Am ffordd wych o atgoffa rhywun fod ‘cymuned’ yn dal i fodoli

Garddio a gwylio pêl-droed

Rhys Mwyn

“Dim ond yn ddiweddar iawn y penderfynais fod rhaid i bethau newid. Dwi o hyd yn gweithio. Byth yn stopio. Byth yn stopio meddwl.

Does neb yn fwy peryg na’r ‘Hanesydd Lleol’

Rhys Mwyn

Wrth ddechrau’r daith gerdded eglurais na fyddwn yn ymdrechu i ddysgu crydd sut i wneud sgidia. Cychwynnais gyda’r archaeoleg.

Lleuwen yr archeolegydd cerddorol

Rhys Mwyn

“Gydag artistiaid fel Lleuwen, Gwenan Gibbard, ac yn amlwg hefyd Pedair, rydym yn gweld adfywiad newydd o’r traddodiad gwerin”

Chaiff Sycharth byth ei ‘Ddisney-eiddio’

Rhys Mwyn

“Gallwn ychwanegu un arall o gestyll tywysogion Gwynedd i’r rhestr yma o ryfeddodau diarffordd, a Chastell Carndochan, Llanuwchllyn fydda …