Lleuwen yr archeolegydd cerddorol

Rhys Mwyn

“Gydag artistiaid fel Lleuwen, Gwenan Gibbard, ac yn amlwg hefyd Pedair, rydym yn gweld adfywiad newydd o’r traddodiad gwerin”

Chaiff Sycharth byth ei ‘Ddisney-eiddio’

Rhys Mwyn

“Gallwn ychwanegu un arall o gestyll tywysogion Gwynedd i’r rhestr yma o ryfeddodau diarffordd, a Chastell Carndochan, Llanuwchllyn fydda …

Teyrnged i Emyr Ankst

Rhys Mwyn

“Arhosodd Emyr yn ffyddlon i’w ffrind agos David R Edwards (Dave Datblygu) gan barhau i ryddhau cynnyrch Datblygu tan y diwedd”

Lle i dyfu llysiau

Rhys Mwyn

Mewn amser bydd y chwyn yn lleihau, y cardbord yn pydru a’r pridd newydd yn barod ar gyfer plannu

Y manteision o fod yn Mr Mwyn

Rhys Mwyn

“Dyma drefnu cyfarfod Huw yn siop recordiau Tangled Parrot ar y Stryd Fawr a chael un o’r diodydd siocled poeth gorau i mi erioed gael”

10/10 i Bwdin Reis yr Heliwr

Rhys Mwyn

“Y noson ganlynol roedd Pwdin Reis yn cefnogi Celt a Gai Toms yn Neuadd Llanfairfechan”

Cerdded yr hen forglawdd anferth

Rhys Mwyn

“Mae’r golau yn wahanol pob dydd meddai un wrthyf. Braf cael sgwrs ac yn well byth cael dysgu mwy!”

Llai o hang-ups am yr iaith

Rhys Mwyn

“Arwydd o aeddfedrwydd yn y Ddinas yn sicr bellach o ran y syniad “we are all Welsh” ac mae llai o hang-ups am yr iaith yn does”

Cynnig adloniant i Americanwyr

Rhys Mwyn

‘A ti’n galw hyn yn waith, Rhys?’ Rhaid cyfaddef, dwi’n credu i mi fwynhau’r ymweliad yn fwy na’r cleientau

Y record Hip-Hop gyntaf yn y Gymraeg

Rhys Mwyn

“Gyda’r Byd Hip-Hop yng Nghymru mi’r oedd elfen o Public Enemy yn dod draw i Dryweryn”