Ry’n ni mewn trafferth ddifrifol

Huw Onllwyn

“Y gwir amdani yw fod mudo-net wedi dyblu ers pleidlais Brexit”

Llyfrau’r Nadolig!

Huw Onllwyn

Mae deg o aelodau Merched y Wawr Llanidloes wedi eu llofruddio. Mae’r ditectif ifanc, Nia Rhydderch, yn darganfod eu bod wedi eu lladd gydag

Beth yw Cymru? Pwy yw’r Cymry? 

Huw Onllwyn

“Mae ein Llywodraeth yn sôn am wlad decach a gwyrddach. Ond gall hynny gyfeirio at unrhyw le. Felly wfft i hynny”

10/10 i Malaga dirion deg

Huw Onllwyn

“Hyn oll am docyn £60 dwy-ffordd o Fryste – a £50 y noson am y llety. Gwyrthiol!”

Canllaw i bensiynwyr: sut i jeifio gyda’r to ifanc

Huw Onllwyn

“Dyma’r math o ddigwyddiad sydd wedi arwain at osod ein prifddinas ar frig rhestr Conde Naste Traveller o ddinasoedd gorau’r …

Israel

Huw Onllwyn

Go ddu yw’r dewisiadau sy’n wynebu Israel… mae ganddi’r hawl i amddiffyn ei phobl – a gellir deall ei hawydd i gael …

Yr SNP yn iwsles ac eithafol

Huw Onllwyn

“Os yw’r awydd am annibyniaeth i’r Alban yn dal i edwino, ni fydd yn syndod os daw creu brwdfrydedd dros yr achos yng Nghymru yn …

Barnwyr Pwerus Strasbourg

Huw Onllwyn

“Gellir dadlau y byddai’r Deyrnas Unedig yn wlad fwy democrataidd o fod wedi gadael y Confensiwn”

Profiadau pensiynwyr

Huw Onllwyn

“Un ohonom dal i chwarae tenis dair gwaith yr wythnos. Un yn dal i fynd ar gefn beic. Un neu ddau yn cyfaddef eu bod dal yn cael rhyw”

Llaw Drakeford ar y brêc

Huw Onllwyn

“Fe fydd yn creu mwy o lygredd, mwy o ddiweithdra, llai o fuddsoddiad yng Nghymru – ac mae’r mwyafrif ohonom yn erbyn y …