Deg cwestiwn i Vaughan Gething

Huw Onllwyn

Beth am iddo ateb y cwestiynau canlynol, er mwyn ei gwneud yn haws i ni, ac aelodau’r Senedd, i benderfynu a ddylai aros yn ei swydd

Darmanin, Gaza, Eurovision

Huw Onllwyn

Mae Ewrop yn troi’n lle mwy bregus a chymhleth

Y nofelydd yn Nice

Huw Onllwyn

Rwy’n mynd i Menton er mwyn gorffen sgwennu nofel yn Gymraeg

Rhyfel Niwclear

Huw Onllwyn

Yr amser a gymer i ddinistrio’r byd – a lladd dau biliwn o bobl ar unwaith – yw 72 munud

Trysorau Cymru ar erchwyn y dibyn

Huw Onllwyn

Esboniodd Tomáš Hanus na fu dyfodol yr opera a’r gerddorfa erioed mor fregus – a’i bod yn bosib na fydd y sefydliad yn bodoli cyn …

Caethwasiaeth – dewch i ni gael y darlun cyflawn

Huw Onllwyn

Defnyddiwyd ein llynges i ddod â’r farchnad gaethwasiaeth i ben ar draws y byd

Datganoli: Gobaith Mawr y Ganrif

Huw Onllwyn

Fe fydd ein democratiaeth yn mynd o ddrwg i waeth cyn bo hir, wrth i system newydd y Blaid Lafur ar gyfer ethol Aelodau o Senedd Cymru ddod i rym

Lanzarote!

Huw Onllwyn

Mae’r tir yn dal yn ddigon poeth i droi bwced cyfan o ddŵr yn stêm, o fewn eiliadau

Twf Gwleidyddiaeth Boblogaidd

Huw Onllwyn

Difyr oedd sefyll ymhlith cefnogwyr Cymru yn y gêm yn erbyn y Ffindir, yn gwrando ar y dorf yn canu ‘Yma o Hyd‘ a ‘F*** the Tories’

Ymhlith mewnfudwyr

Huw Onllwyn

“Mae’r ffoaduriaid yn byw mewn fflatiau a drefnwyd iddynt – ac yn derbyn dim ond £35 yr wythnos gan y llywodraeth”