Wcráin: ble nesaf?

Huw Onllwyn

“Mae angen ail-gydio ym mholisi Ronald Reagan yn ystod y Rhyfel Oer: ‘We win, they lose’”

Sut hwyl sydd ar quotient eich Aelod o Senedd Cymru?

Huw Onllwyn

“Gyda chanran uwch o aelodau sosialaidd yn y Senedd, fe fydd y sgriwtini o waith ein Llywodraeth yn gwaethygu, nid gwella”

Covid a’r Blaid Lafur

Huw Onllwyn

Mae’n anghredadwy fod Mark Drakeford yn gwrthod cynnal ymchwiliad annibynnol i’r penderfyniadau a wnaethpwyd gan Lywodraeth Cymru yn …

A fydd Putin yn achub y Gorllewin?

Huw Onllwyn

“Mae bygythiad Putin i’r Gorllewin wedi uno Ewrop ac wedi ysgogi NATO”

Boris: llinyn denau

Huw Onllwyn

“Nid yw pethau cynddrwg i Boris ag yr oeddent ychydig fisoedd yn ôl, pan oedd nifer y llythyrau o ddiffyg hyder”

Angen Ail Siambr i gwestiynu Llywodraeth Cymru

Huw Onllwyn

“Pe byddai hyn yn arwain at well deddfwriaeth, gallai fod yn haws darbwyllo’r genedl fod gennym system sy’n addas ar gyfer gwlad …

Sbaen Amdani

Huw Onllwyn

“Fe fydd yn rhaid i ni gyd osod pwmp yn ein cartrefi cyn bo hir.

Rhywbeth da i Gaerdydd

Huw Onllwyn

“Peth gwych yw gweld dinas yn llwyddo ac yn tyfu. Ond, och a gwae, fe gollwyd cymaint o gymeriad Caerdydd wrth iddi ddatblygu”

Llafur wedi moesymgrymu o flaen Plaid Cymru

Huw Onllwyn

“Diolch i’w pholisi newydd o ran treth y cyngor, mae’r Blaid Lafur wedi dangos ei bod yn hapus i gymryd arian oddi wrth unigolion …

Ydy Llywodraeth Cymru am ddwyn eich cartref?

“Hilariws oedd clywed fod Eluned Morgan, ein Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi ei gwahardd rhag gyrru am chwe mis”