Byd Peryglus

Huw Onllwyn

“Mae’n debyg fod swyddogion sy’n gysylltiedig â diogelwch cenedlaethol Taiwan o’r farn y bydd China yn ymosod yn ystod y …

Gary Lineker

Huw Onllwyn

“Mae gwadu’r holocost ar dwf ar draws y byd, yn enwedig ymhlith yr ifanc. Mae angen, felly, bod yn ofalus iawn gyda’n cymariaethau”

Problem Rishi Sunak a’r cychod bach

Huw Onllwyn

“Bu marwolaethau diweddar 59 o bobl ar lannau’r Eidal yn atgof i bawb o beryglon croesi’r môr mewn dingi”

Pori ar gîg tyner, melys, sawrus

Huw Onllwyn

“Roedd syrlwyn ffrind arall (B) ymhlith y gorau a flasais erioed”

Brwydro’r braster ac amddiffyn y ‘meal-deals’

Huw Onllwyn

“Erbyn hyn mae’r sgrin fach ar fy nghlorian yn cyflwyno negeseuon ffraeth megis ‘Get off me you fat git!’ cyn datgelu fy mhwysau aruthrol”

Gyda’n gilydd nawr: Why, why why, Delilah?!

Huw Onllwyn

“A ydym am fyw mewn gwlad debyg i Rwsia Putin, lle nad oes modd i ni fynegi barn, darllen nofel, neu wrando ar gân?”

Pen-blwydd hapus i Brexit?

Huw Onllwyn

“Mae’r cyfan yn draed moch ar hyn o bryd – ac yn teimlo fel uffar o gamgymeriad i lawer.

Traed moch yn yr Alban – eto

Huw Onllwyn

“Y newyddion mawr a diweddar am y ddadl, wrth gwrs, oedd penderfyniad Llywodraeth yr Alban i symleiddio’r broses o newid eich rhyw”

Y Gwasanaeth Iechyd – buwch sanctaidd sy’n colli pob parch

Huw Onllwyn

“Dere, Eluned Morgan, dyma gyfle i ti arwain sgwrs gonest a chall am ein Gwasanaeth Iechyd”

Pechodau Crefydd

Huw Onllwyn

“Mae ein capeli a’n heglwysi’n dod yn fwy-fwy amherthnasol i fywydau’r mwyafrif – a phwy all feio pobl am droi eu …