Yr Argyfwng Tai: Her i Lywodraeth Cymru

Huw Onllwyn

“Beth yw pwynt cael ein Llywodraeth ein hunain os na fydd yn ddigon dewr i weithredu?”

Yr Argyfwng Tai: Rhan 2

Huw Onllwyn

“Daeth gwraidd problemau heddiw i’r golwg yn 1947, yn dilyn cyflwyno Town and Country Planning Act y Blaid Lafur”

Yr Argyfwng Tai

Huw Onllwyn

“Ers 1980 mae prisiau tai ym Mhrydain wedi cynyddu 350% – y ffigwr cyfatebol yn yr Eurozone ac America yw tua 50%”

Y frwydr rhwng Rishi a Keir

Huw Onllwyn

“Bydd Rishi am weld Suella yn llwyddo i drechu’r masnachwyr-pobl sy’n tywys troseddwyr ac unigolion bregus ar draws y sianel”

Llanast economaidd

Huw Onllwyn

“Er fy niffyg parch at Kwasi Kwarteng, mae’n werth ystyried beth yn union ddigwyddodd yng nghyswllt ei ymyrraeth yn ein heconomi”

Dyddiadur Kwasi Kwarteng

Huw Onllwyn

“Mae pobl yn dal i sôn amdanaf ar y newyddion. Mae’n rhaid fy mod wedi gwneud argraff go dda!”

A all un dyn ddinistrio’r byd?

Huw Onllwyn

“Fe all Putin ddefnyddio amrywiaeth o fomiau… yn y pendraw, mae ganddo ddewis o 5,977 o arfau niwclear”

‘Gwell crafu na chrynu!’

Huw Onllwyn

“Gallaf rannu â chi ddogfen bolisi cyfrinachol gan ein Llywodraeth ddisglair”

Kami-Kwasi

Huw Onllwyn

“Mae’n weddol amlwg beth yw bwriad Liz Truss a Kwasi Kwarteng.

Cyfle olaf annibyniaeth?

Huw Onllwyn

Mae’n edrych yn debyg fod Nicola Sturgeon wedi creu trap i’w hunan wrth alw am refferendwm yn 2023