Angen Ail Siambr i gwestiynu Llywodraeth Cymru

Huw Onllwyn

“Pe byddai hyn yn arwain at well deddfwriaeth, gallai fod yn haws darbwyllo’r genedl fod gennym system sy’n addas ar gyfer gwlad …

Sbaen Amdani

Huw Onllwyn

“Fe fydd yn rhaid i ni gyd osod pwmp yn ein cartrefi cyn bo hir.

Rhywbeth da i Gaerdydd

Huw Onllwyn

“Peth gwych yw gweld dinas yn llwyddo ac yn tyfu. Ond, och a gwae, fe gollwyd cymaint o gymeriad Caerdydd wrth iddi ddatblygu”

Llafur wedi moesymgrymu o flaen Plaid Cymru

Huw Onllwyn

“Diolch i’w pholisi newydd o ran treth y cyngor, mae’r Blaid Lafur wedi dangos ei bod yn hapus i gymryd arian oddi wrth unigolion …

Ydy Llywodraeth Cymru am ddwyn eich cartref?

“Hilariws oedd clywed fod Eluned Morgan, ein Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi ei gwahardd rhag gyrru am chwe mis”

Rhyfel Byd

Huw Onllwyn

“Gallai un camgymeriad – un weithred wyllt – ein harwain at y rhyfel byd nesaf”

Gêm Putin

Huw Onllwyn

“I Putin, y cam olaf, annerbyniol, oedd awydd Wcráin i ffurfioli ei pherthynas â’r Undeb Ewropeaidd a NATO”

50:50

Huw Onllwyn

“Mae gan nifer o arfau Rwsia bŵer ffrwydrol rhwng 500 ac 800 ciloton – 15 ciloton oedd pŵer ‘Little Boy’, sef y bom a ollyngwyd ar …

Peilot Incwm Sylfaenol: lemwn arall

Huw Onllwyn

“Mae yna nifer o gwestiynau gwleidyddol anodd sydd angen eu hystyried gan ein Llywodraeth”

Hiwmor tywyll a Nadine Dorries

Huw Onllwyn

“A ydyw wir yn bosibl mai prif fwriad Jimmy Carr oedd tynnu sylw at dynged y Sipsiwn yn ystod yr Ail Ryfel Byd?”