50:50

Huw Onllwyn

“Mae gan nifer o arfau Rwsia bŵer ffrwydrol rhwng 500 ac 800 ciloton – 15 ciloton oedd pŵer ‘Little Boy’, sef y bom a ollyngwyd ar …

Peilot Incwm Sylfaenol: lemwn arall

Huw Onllwyn

“Mae yna nifer o gwestiynau gwleidyddol anodd sydd angen eu hystyried gan ein Llywodraeth”

Hiwmor tywyll a Nadine Dorries

Huw Onllwyn

“A ydyw wir yn bosibl mai prif fwriad Jimmy Carr oedd tynnu sylw at dynged y Sipsiwn yn ystod yr Ail Ryfel Byd?”

Guto Harri: dyn sy’n hoffi her

Huw Onllwyn

“Erbyn hyn mae llywodraeth Boris yn debycach i lywodraeth Gomiwnyddol na Cheidwadol”

Y Gorchymyn Newydd: Paid â Thramgwyddo

Huw Onllwyn

“Dychmygwch fynd i weld sioe gomedi lle nad oes modd cael hwyl am ben neb na dim!”

Partygate: y lleiaf o broblemau’r Torïaid

Huw Onllwyn

“Mwy o broblem i’r Ceidwadwyr fydd gallu Boris i ddelio â’r meysydd sydd yn pryderu’r Wal Goch”

Jeremy Miles: mae angen iddo wneud mwy er mwyn diogelu rhyddid mynegiant

Huw Onllwyn

“A oes unrhyw reswm i’n rhyddid i fynegi barn fod yn wannach na rhyddid y rheini sy’n byw dros y ffin?”

Rwyf am losgi dy gar

Huw Onllwyn

“Ai mob-rule yw’r ffordd orau i weithredu mewn democratiaeth?”

Peryglon Llywodraeth Fawr

Huw Onllwyn

“Mae angen i ni fod yn debycach i’r Ffrancod”

2022: Beth a ddaw?

Huw Onllwyn

 “Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i bob un o ddarllenwyr brwd Golwg!”