Yn ddyddiol fe glywn am yr erchylltra yn Gaza. Fe welwn brotestiadau cyson yn galw ar Israel i ddod â’r rhyfel i ben, a hynny yn Llundain a hefyd yng Nghaerdydd.

Gwelsom Muslim Vote yn gosod amodau ar y Blaid Lafur o ran yr etholiad cyffredinol – gan gynnwys bygwth gwrthod pleidleisio i’r blaid oni bai fod Keir Starmer yn ymddiheuro am ‘gefnogi hil-laddiad’, cydnabod gwladwriaeth Palesteina – a gosod sancsiynau ar Israel.