Mae’r byd gwleidyddol yn gallu newid yn gyflym iawn.

Rwy’n ysgrifennu hwn ar ddydd Sul – felly pwy a ŵyr beth all ddigwydd yng nghyswllt gyrfa ddisglair Vaughan Gething rhwng heddiw a chyhoeddi Golwg.