Dan sylw

Dod i adnabod ymgeiswyr etholiad Comisiynydd Heddlu’r Gogledd

Cadi Dafydd

Byd ymgeiswyr o bob un o’r pedair prif blaid wleidyddol yn sefyll ym mhedwar llu heddlu Cymru ar Fai 2

Diwrnod y Ddaear 2024: ‘Dim digon o ymwybyddiaeth’

Elin Wyn Owen

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn teimlo bod angen addysg wirioneddol am newid hinsawdd ar frys fel y caswson ni am Covid-19 ar ddechrau’r …

Gwrthod lle mewn ysgol Gymraeg yn “torri calon”

Cadi Dafydd

Er bod ei chwaer eisoes yn Ysgol Llanrhaeadr ym Mochnant, mae Cyngor Sir Powys wedi gwrthod lle i Ynyr, sy’n byw dros y ffin yn Sir Amwythig

She Ultra Llŷn: Ras 31 milltir yn annog menywod i wthio’u hunain

Cadi Dafydd

“Mae o’n braf meddwl bod yna gymaint o ferched yn mynd i’w wneud o efo’i gilydd, a chefnogi a rhoi hwb i’n gilydd”

“Pawb wrth eu boddau” bod Y Cyfnod yn ôl

Atgyfodi papur newydd a lansio gwefan fro newydd i ardal Penllyn
Dafad ac oen

Y cyfnod gwlyb yn “straen ychwanegol dros gyfnod prysuraf y flwyddyn i ffermwyr”

Elin Wyn Owen

Mae sawl ardal yng Nghymru wedi derbyn tua 200% o’r glaw y bydden nhw’n wedi’i ddisgwyl dros y misoedd diwethaf

“Dyddiau dreng” i’r celfyddydau wrth i Opera Cenedlaethol Cymru gwtogi tymor 2024/25

Elin Wyn Owen

“Mae’r syniad yma o wlad y gân yn prysur ddiflannu, dw i’n meddwl”

“Wrecsam yn ôl lle maen nhw’n haeddu bod”

Elin Wyn Owen

“Dw i’n amau na fyddai hyn wedi digwydd heb [Ryan Reynolds a Rob McElhenney],” medd un cefnogwr

Cyhuddo Llywodraeth Cymru o beidio “deall na malio am ddiwylliant”

Elin Wyn Owen

Yn ystod cynhadledd i’r wasg heddiw (dydd Llun, Ebrill 15), ni wnaeth Vaughan Gething gynnig unrhyw gymorth brys i Amgueddfa Cymru

‘Dylid ystyried dysgu disgyblion cyfrwng Cymraeg sut i roi cymorth i ddysgwyr’

Erin Aled

“Rhaid i ni gyfaddef bod y Gymraeg mewn sefyllfa eithaf unigryw oherwydd mae iaith gymunedol fel y Gymraeg yn gorfod dibynnu llawer iawn ar …