Dan sylw

Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Plant yn cael eu trin “fel dinasyddion eilradd” am geisio derbyn addysg uniaith Saesneg

Yn ôl y Daily Mail, deheuad Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 sydd ar fai

Teyrngedau i “ffrind annwyl”, Dyfrig Evans

“Roedd o’n rhoi coflaid pan oeddwn i angen ac roeddwn i yno i ddal ei law e,” meddai’r DJ Gareth Potter

Dyfrig ‘Topper’ Evans wedi marw’n 43 oed: “Mae teimlad o chwithdod mawr yn Nyffryn Nantlle”

Roedd yn fwyaf adnabyddus fel canwr, ond fel actor y daeth y brodor o Benygroes i amlygrwydd gyntaf

Ras yr iaith Llydaw yn hwb economaidd ac yn codi ymwybyddiaeth o’r Llydaweg

Cadi Dafydd

Caiff Redadeg ei chynnal bob yn ail flwyddyn, ac mae hi’n ffordd o annog pobol i berchnogi’r iaith, medd Aneirin Karadog

Sylfaenwyr Adran Aberystwyth yw enillwyr Tlws John a Ceridwen Hughes eleni

Caiff y tlws ei gyflwyno’n flynyddol yn ystod wythnos yr eisteddfod, fel gwobr am gyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru

Cerddorion o Gymru a Llydaw yn cyfuno fel rhan o brosiect arbennig Kann an Tan

Yr artistiaid yw Gwilym Bowen Rhys a Nolwenn Korbell, Cerys Hafana a Léa, a Sam Humphreys a Krismenn, gyda Lleuwen Steffan yn hwyluso’r prosiect

Galw ar Boris Johnson i ymdiswyddo: “Mae hi’n hen bryd i weinidogion Torïaidd dyfu asgwrn cefn”

“Mae’n gwbl glir bod y Prif Weinidog wedi camarwain y Senedd a phobol Prydain”

Cyhoeddi lein-yp Maes B Tregaron

Bydd Eden yn brif artistiaid un o’r nosweithiau am y tro cyntaf erioed, ac Adwaith fydd yn cloi’r ŵyl yn Nhregaron

Llywodraeth Cymru “ddim yn barod am her” yr argyfwng costau byw, medd Simon Hart

Huw Bebb

“Yn y bôn, does dim y fath beth ag arian Llywodraeth Cymru”
cyfiawnder

‘Dyw hi ddim yn gyfan gwbl gywir i ddweud nad yw cyfiawnder wedi ei ddatganoli yng Nghymru

Yr Athro Emyr Lewis

Pennaeth Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth sy’n ymateb i amlinelliad Llywodraeth Cymru o’r egwyddorion ar gyfer system …