Dan sylw

Polisïau sero net: Bydd yn “ddadlennol iawn” gweld a fydd safbwynt Llafur yn newid

Catrin Lewis

“Mae o’n teimlo fel bod y tir gwleidyddol yn newid ar net sero ar yr asgell dde”

Therapi Cerdd: y clyw yw’r synnwyr cyntaf i ddatblygu yn y groth

Lowri Larsen

“Dywedwch bod y fam wedi bod yn gwrando ar Rownd a Rownd yn rheolaidd, gwnewch chi weld pan mae’r babi wedi cael ei eni”
Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch

Cofrestru pleidleiswyr yn awtomatig yn “cael gwared ar rwystrau”

Elin Owen a Cadi Dafydd

Ar hyn o bryd, mae yna 400,000 o bobol yng Nghymru sydd heb eu cofrestru i bleidleisio

‘Angen pecyn ehangach, gyda’r newid i 20m.y.a., i newid sut mae pobol yn teithio’

Cadi Dafydd

“Mae angen gwneud cerdded a seiclo’n haws ond mae angen hefyd sicrhau bod gwasanaethau bysus a threnau hefyd yn ffit i bwrpas”
Cynlluniau parc gwyliau Tŷ Hafan

Pryderon y bydd cynlluniau parc gwyliau’n effeithio ar “awyrgylch arbennig iawn” Tŷ Hafan

Catrin Lewis

“Mae o’r adeg waethaf i unrhyw riant neu unrhyw deulu fynd trwyddo fo”

Ailagor tafarn sydd wedi bod ar gau ers blwyddyn wedi dadl ynglŷn â’r les

Cadi Dafydd

“Roedden ni wedi bod yn rhoi dipyn o bwysau ar y bragdy i ailagor a phrynu’r les, ond doedd dim o hynna’n mynd i weithio,” medd Emlyn Roberts
Afon Teifi yn Llanbedr Pont Steffan

Achub y Teifi’n beirniadu “sbri fandaliaeth amgylcheddol” gan Lywodraeth San Steffan

Lowri Larsen

Mae gwaith lliniaru a lleihau ffosffadau ar waith yn yr afon, ac mae Achub y Teifi’n falch fod y mater yn nwylo Llywodraeth Cymru ac nid San …

Clonc360 ar restr fer Gwobrau Cyfryngau Cymru

Lowri Larsen

Mae’r wefan, sy’n rhan o rwydwaith cwmni Golwg, wedi’i henwebu ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol y Flwyddyn

Dechrau adeiladu gorsaf pwmpio gwastraff mewn parc yn y brifddinas

Cadi Dafydd

“Mae Cyngor Caerdydd yn datgan bod argyfwng hinsawdd, ond maen nhw’n gweithredu i’r gwrthwyneb yn llwyr. Mae’n warthus”