Dan sylw

Plaid Cymru: “Does gan bwy bynnag fydd y Prif Weinidog newydd ddim mandad”

Rhys Owen

Wrth ymateb i helyntion Vaughan Gething a’r Blaid Lafur, mae Plaid Cymru’n galw am etholiad ar gyfer y Senedd

“Rhaid i bob un o wleidyddion Llafur gymryd cyfrifoldeb am sefyllfa’r blaid”

Cadi Dafydd

Mae angen ystyried sefyllfa Llywodraeth Cymru yng nghyd-destun y Blaid Lafur, ynghyd â “chamgymeriadau” Vaughan Gething, medd Dr Huw Williams

Yr ymgais i lofruddio Donald Trump am “fywiogi” ei safle ymysg ei gefnogwyr

Elin Wyn Owen

Yn ôl Dr Ian Stafford o Brifysgol Caerdydd, gallai’r ymgais i ladd cyn-Arlywydd yr Unol Daleithiau gynyddu’r gefnogaeth iddo

Cyfnewidfa Gwisg Ysgol i arbed arian a chefnogi’r blaned

Cadi Dafydd

“Mae’n wych i’r amgylchedd, unrhyw beth sy’n stopio ni rhag prynu pethau newydd pan nad oes angen”

“Siomedig” na chafodd mwy o Eisteddfod Llangollen ei darlledu

Cadi Dafydd

“A’r byd yn y fath lanast rŵan, roedd hwn yn gyfle arbennig o dda i drosglwyddo’r neges [am heddwch byd],” medd Cefin Roberts

Gaza a’r Gyfraith

Ioan Talfryn

Penodiad ‘diddorol’ Keir Starmer

‘Gormod o bwyslais ar ysgolion Saesneg yn y Bil Addysg’

Elin Wyn Owen

“Mae yna sôn yn y Bil am gynyddu addysg Gymraeg, ond dw i ddim yn argyhoeddedig fod y Bil yn mynd i’r cyfeiriad yna,” meddai Heini …

Cymell tyfiant ir o hen bren: artist yn ymateb i’r ‘Welsh Not’

Non Tudur

“Caredigrwydd sy’n bwysig” – mae daioni yn gallu dod o bethau drwg, yn ôl yr artist

“Teimlo fel bod y diwedd yn dod” i Vaughan Gething fel Prif Weinidog Cymru

Rhys Owen

Ychwanega’r ffynhonnell o’r Blaid Lafur bod “embaras” o fewn y blaid am y sefyllfa

Côr o India’n codi’r to yng Nghaernarfon

Non Tudur

Roedd Côr Synod Mizoram eisoes wedi bod yn Llangollen, Aberystwyth a Blaenau Ffestiniog yn canu yn Gymraeg ac yn eu mamiaith, Mizo