Cymru

Mark Drakeford yn gwrthod ymrwymo i roi £59 miliwn i’r sector celfyddydau

Bydd Llywodraeth Cymru’n penderfynu sut caiff unrhyw arian ychwanegol ei wario ar ôl i’r Canghellor, Rishi Sunak, gyhoeddi ei ddiweddariad economaidd

Cymru

Dim marwolaethau coronafeirws newydd yn ffigurau diweddaraf Cymru

Cyfanswm y marwolaethau yn parhau ar 1,531, tra bod cyfanswm yr achosion wedi cynyddu wyth i 15,898.

Cymru

Sgwrsio dros y siswrn

Mae’r pencampwr torri gwallt bellach yn llysgennad Cymru i’r elusen Lions Barber Collective, sy’n ceisio hyfforddi barbwrs i adnabod arwyddion o broblemau iechyd meddwl ymhlith cwsmeriaid a staff
Charlie Elphicke
Gwleidyddiaeth

Llys yn clywed bod Charlie Elphicke wedi cydio ym mrest dynes a cheisio ei chusanu

Mae llys wedi clywed bod y cyn-Aelod Seneddol Ceidwadol, Charlie Elphicke, wedi rhedeg ar ôl dynes yn ei gegin gan weiddi “Dwi’n Dori drwg”

Arian a Busnes

Miloedd o swyddi wedi eu colli o’r stryd fawr yn 2020

Mae mwy na 24,000 o swyddi eisoes wedi'u colli o'r stryd fawr yn hanner cyntaf 2020

Weiren bigog y tu allan i garchar
Cymru

Carcharu tri dyn am ymosod ar ddyn yn ei gartref yng Nghaerfyrddin

Mae tri dyn wedi cael eu carcharu ar ôl torri i mewn i dŷ ac ymosod ar ddyn gyda morthwyl a chyllell

Arian a Busnes

Loteri Cenedlaethol yn helpu cymuned Penygroes

Menter wedi derbyn £29,916 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cymru

Y gogyddes Ena Thomas wedi marw

Daeth yn ffefryn gyda'r gynulleidfa am ei hagwedd ddi-lol at goginio, a'i hoffter o “joch o frandi”.

Catrin Finch a Seckou Keita
Cymru

Sector Gelfyddydol am “gwympo o fewn mis heb weithredu brys”- Plaid Cymru

Y blaid yn galw am sefydlu tasglu sy'n sicrhau bod yr arian yn cael ei ddosbarthu'n deg ar draws y sector

Dan sylw

Cymru

Cerddoriaeth fyw: Cymry’n cefnogi’r alwad am gefnogaeth

“Mae’r dyfodol yn llwm i gyngherddau a gwyliau,” meddai llythyr agored

Arian a Busnes

Canolfan antur yng Nghonwy ddim am ailagor eleni

Bydd Adventure Parc Snowdonia ynghau am weddill y flwyddyn

Cymru

Llywodraeth Cymru’n ymrwymo i helpu rhieni yn ystod y pandemig

Penodi cynghorydd sy’n siarad Cymraeg i ymuno â thîm yr elusen Family Lives

Llên

Llyfr y Flwyddyn 2020: Gwobr Barn y Bobl

Categori newydd sbon eleni, a Golwg360 yn rhedeg pleidlais am wobr Barn y Bobl

Safbwynt

Gwleidyddiaeth

Beth fydd effaith ailagor y llifddorau?

Huw Prys Jones yn holi beth fydd canlyniadau codi'r gwaharddiadau ar deithio, gan edrych ar effeithiau hirymor posibl y cyfnod cloi ar y Gymru wledig
Gwleidyddiaeth

Sut y gallai Gareth Bennett helpu democratiaeth

Rhyw dro, mi fydd rhaid i Senedd Cymru fynd i’r afael â gwendidau ei threfniadau ei hun.

Chwaraeon

Joe Rodon a Ben Cabango
Pêl-droed

Y diweddaraf am y ddau Gymro wrth galon amddiffyn Abertawe

Mwy o bwysau ar Ben Cabango yn absenoldeb Joe Rodon
Rygbi

Undeb Rygbi Cymru eisiau tîm hyfforddi newydd i arwain Merched Cymru

Gobaith o godi safonau gêm y merched

Stadiwm Liberty
Pêl-droed

Jefferson Montero yn gadael yr Elyrch, a Wrecsam yn cyhoeddi ymadawiadau

Courtney Baker-Richardson hefyd ar ei ffordd allan o'r Liberty

Pêl-droed

Lerpwl yn ennill Uwchgynghrair Lloegr

Ar y noson 'da ni'n ennill yr Uwch Gynghrair, dwi'n eistedd yn y tŷ ar fy mhen fy hun, coesau teiliwr o flaen teledu sy'n rhy fach.

Celfyddydau

Y Sgrîn

Steil y Tŷ: Rhian Lois

Mae’r cartre’ yn lle i ymlacio a diddanu ac yn bwysicach nag erioed, meddai’r gantores opera Rhian Lois.
Roc a Phop

Dylan Wyn

Mae’r athro 45 oed i’w weld wrth ei waith ar lawr y dosbarth yn Ysgol Ni: Maesincla ar S4C. Mae’r tad i bedwar hefyd wedi chwarae mewn bandiau.
Celfyddydau

Croesawu’r cyhoeddiad am ‘becyn diogelu’ i’r sector celfyddydau

Ond dim sicrwydd eto pryd fydd theatrau yn cael ailagor

Cerddoriaeth

Y cyfansoddwr Ennio Morricone wedi marw yn 91 oed

Roedd yn enwog am gyfansoddi’r gerddoriaeth ar gyfer ffilmiau gan gynnwys The Mission a Cinema Paradiso

Poblogaidd

Swyddi

Comisiynydd y Gymraeg

Swyddog Ymchwilio a Gorfodi

Mae’r Comisiynydd yn chwilio am swyddog i wneud gwaith achos.  Os ydych yn berson ymchwilgar ac yn …
Gwasg y Bwthyn

Golygydd Cynorthwyol

Swydd newydd Golygydd cynorthwyol Mae Gwasg y Bwthyn am ddatblygu ein rhaglen gyhoeddi gyffrous ac …
FUW Undeb Amaethwyr Cymru

Gweinyddydd Cyfrifon Yswiriant  

Swydd Ddisgrifiad Gwasanaethau Yswiriant FUW yw un o brif froceriaid yswiriant Cymru.  Trwy …
Mudiad Meithrin

Swyddog Sefydlu a Symud Y Gogledd Ddwyrain

Cyflog: MM15 – MM20 £20,620 – £24,045 (pro rata) Oriau: 27 awr yr wythnos Cymwysterau: …