Arian a Busnes

Trafnidiaeth Cymru i gymryd rheolaeth uniongyrchol o wasanaethau trenau Cymru

Deellir y bydd Trafnidiaeth Cymru yn cymryd rheolaeth uniongyrchol yn lle'r trefniant cyfredol yn dilyn cwymp yn nifer y teithwyr yn sgil corona

Cymru

Gweinidog Iechyd yn cyfiawnhau’r clo dros dro

"Pryder" am ledaeniad y feirws ymysg pobl hŷn, a "risg wirioneddol" y byddai'r gwasanaeth iechyd yn cael ei lethu heb gymryd camau

Gwleidyddiaeth

I lygad y ffynnon

Mae darllen hunangofiant y gwleidydd Elfyn Llwyd yn atgoffa dyn o gymeriad yn y ffilmiau Bridget Jones
Rhyngwladol

Ffilm ddogfen newydd yn “dangos yr America go iawn” i’r Cymry

“Dw i ddim yn meddwl ein bod ni’n gweld digon o beth sydd really yn mynd ymlaen yn America” meddai Maxine Hughes

Cefn Gwlad

Tai Haf yn bla yn Aberdyfi – ond “yn broblem i bawb”

Mae cantores werin o Wynedd sy’n byw mewn carafán wedi cychwyn grŵp Amddiffyn Cymunedau Gwledig
Gwleidyddiaeth

Trafodaethau Brexit i ailddechrau wrth i Barnier ddweud dylai’r ddwy ochr gyfaddawdu

"Newid yn dod, p'un a gyrhaeddir cytundeb ai peidio" meddai Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Addysg

Cyhoeddiad i ddod yn ail wythnos mis Tachwedd ar gynnal arholiadau’r haf

Bydd rhaid aros tan ar ôl y clo dros dro i glywed a fydd arholiadau TGAU a Safon Uwch yn mynd yn eu blaen yn yr haf ai peidio

Cymru

Mark Drakeford yn sôn am effaith covid-19 “ar lefel bersonol”

Prif Weinidog Cymru hefyd yn ailadrodd beirniadaeth o'r berthynas waith â Boris Johnson.

Dan sylw

Cyfoes

Etholiad Trump v Biden: Cymry’r Unol Daleithiau eisiau “dangos yr America go-iawn”

Mae sylw’r byd ar yr etholiad a’r polau piniwn yn rhagweld buddugoliaeth i Biden – ond rhai yn rhybuddio bod Trump dal yn y ras
Gwleidyddiaeth

Gadael y Bae i aildanio’r angerdd

Portread o Bethan Sayed
Cymru

Helpu dysgwyr i ddod yn ddigon rhugl i weithio ar Faes Prifwyl Tregaron 2021

“Y bwriad yw helpu pobl sydd yn dysgu Cymraeg i ddod yn fwy hyderus i ddefnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd gwahanol ac i rannu sgwrs"
Cyfoes

Cofio’r artist “cyfriniol” John Meirion Morris

Cofio'r cerflunydd sydd wedi anfarwoli rhai o fawrion y genedl

Cylchgrawn Golwg

Colofn Dylan Iorwerth

Brwydr Manceinion… a llawer o Gymru hefyd

Tenau ydi’r llinellau mewn brwydrau gwleidyddol. A, ddechrau’r wythnos, roedd Maer rhanbarth Manceinion yn dilyn llinell ryfeddol o fain
Y Maes Chwarae

“Rhaid i Gymru ddechrau’r hydref ar nodyn uchel”

Mae’r tîm rygbi cenedlaethol yn cychwyn rhediad prysur o gemau nos Sadwrn yma ym Mharis

Chwaraeon

Rygbi

Y Llewod i wynebu Japan cyn teithio i Dde Affrica

Bydd y gêm gyfeillgar yn cael ei chynnal yn stadiwm Murrayfield yng Nghaeredin cyn i'r Llewod deithio i Dde Affrica

Pêl-droed

Dirwy i dîm pêl-droed am esgus byw ar yr un aelwyd wrth fynd i’r dafarn

Fe wnaeth y dafarn ffonio'r heddlu yn dilyn amheuon eu bod nhw'n torri rheolau'r coronafeirws

Rygbi

Diweddariad carfan Cymru: rhyddhau Liam Williams a Jonah Holmes

Ken Owens allan am hyd at bedwar mis

Chwaraeon

Diffyg chwaraewyr o gefndiroedd BAME ar lawr gwlad yng ngwledydd Prydain, yn ôl ymchwil

Gall pobol deimlo eu bod nhw'n cael eu trin mewn modd nawddoglyd neu nad oes digon o lais ganddyn nhw, yn ôl yr elusen Sported

Celfyddydau

Celf Weledol

Haf Bach Mihangel

Er bod y mwyafrif helaeth o’r ddinas dan glo, mae gan drigolion Bangor yr hawl i droedio’r pier a mwynhau tywydd hydrefol hyfryd

Celfyddydau

Canolfan y Mileniwm yn derbyn grant o bron i £4m

Ymhlith derbynwyr y grantiau adfer diwylliannol mae Canolfan Mileniwm Cymru, Galeri Caernarfon a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Catherine Zeta-Jones
Celfyddydau

Catherine Zeta-Jones ymhlith cyflwynwyr a gwesteion gwobrau BAFTA Cymru

Bydd y gwobrau'n cael eu ffrydio ar y we nos Sul (Hydref 25)

Y Sgrîn

S4C yn colli slot 104 ar Freeview oherwydd “camgymeriad strategol enfawr”

Angen ei gwneud yn haws i ddod o hyd i gynnwys y Sianel, meddai'r Cadeirydd newydd

Poblogaidd

Swyddi