Cymru

Siân Gwenllian “dan anfantais” yn y Senedd am ei bod yn cyfrannu’n Gymraeg

AS Arfon yn teimlo bod darlledwyr yn “gyndyn iawn” o ddarlledu cyfraniadau yn yr iaith
Cymru

Y Sector Treftadaeth yn wynebu “ergyd farwol” – y Llyfrgell Genedlaethol am golli 95% o’i incwm

Y sector dreftadaeth yn debygol o gymryd blynyddoedd i ddychwelyd i’w lefelau incwm cyn y pandemig
Cymru

Canfod gwerth £10,000 o gyffur Sbeis mewn Volkswagen Polo yn teithio o Gaerdydd am y Gorllewin

36 wythnos o garchar i gyffurgi am fod â chyffur dosbarth B yn ei feddiant gyda’r bwriad o'i werthu
Cymru

Gweinidog yn galw ar bobol i osgoi llefydd prysur – a gadael y safle os yw cadw dwy fetr ar wahân yn amhosib

Mae Eluned Morgan wedi pwysleisio fod gan bawb gyfrifoldeb er mwyn atal lledaeniad y feirws
Newyddion

Mark Williams yn ennill gêm gyffroes – y Cymro drwodd i’r wyth olaf

Bydd yn wynebu Ronnie O'Sullivan neu Ding Junhui yn rownd yr wyth olaf
Arian a Busnes

British Airways yn diswyddo 4,000 o weithwyr – “diwrnod llwm iawn”

Mae criw caban, peirianwyr a staff y maes awyr ymhlith y rhai sydd yn wynebu cael eu diswyddo
Heddlu'n rhoi dirwy i deithiwr o Loegr am dorri'r cyfyngiadau
Cymru

Yr heddlu i dargedu gyrwyr peryglus sy’n cythruddo yn Sir Benfro

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi derbyn nifer o gwynion yn ddiweddar am gerbydau yn teithio ar gyflymder gwrthgymdeithasol
Cymru

Cerbydau dŵr personol yn fygythiad i drigolion a bywyd gwyllt Sir Benfro

“Gall ymddygiad un gyrrwr cerbyd jet ddifetha diwrnod cannoedd o bobol"

Dan sylw

Diwylliant

“Lleisiau newydd” Llyfr y Flwyddyn 2020

Sgwrsio gyda rhai o enillwyr Llyfr y Flwyddyn
Cyfoes

Llai yn siarad Cymraeg yn Senedd Cymru – y Llywydd yn “siomedig”

Mae defnydd yr iaith wedi cwympo am y drydedd flwyddyn yn olynol mewn cyfarfodydd llawn yn y siambr ac mewn pwyllgorau 
Cymru

Mwy o swyddi Urdd Gobaith Cymru yn y fantol na’r disgwyl

Ffigurau diweddaraf y mae Golwg360 wedi eu gweld yn dangos fod 90 o swyddi yn y fantol

Safbwynt

Pêl-droed

Y sêr sy’n symud – dyfodol Bale, Ramsey, Brooks, Wilson a Kieffer yn y fantol

Bydd Harry Wilson yn dychwelyd i Lerpwl, ond dw i’n disgwyl iddo symud ymlaen i glwb fel Aston Villa, Leeds neu Gaerlŷr
Gwleidyddiaeth

Tafarnagedon!

Mae’r pandemig wedi gwneud i lawer ailystyried ambell i beth yn sylfaenol

Chwaraeon

Pêl-droed

Elyrch ifanc Steve Cooper yn barod i hedfan

Mae'r Cymro sy'n rheoli Abertawe yn llawn gobaith ar gyfer y dyfodol.
Pêl-droed

Clybiau Pêl-droed Cymru yn paratoi am y tymor newydd

Holi rhai o glybiau'r Gogledd am y tymor i ddod

Tom Cullen
Criced

“Dw i wedi colli fy mam eisoes ac yn ceisio gorau galla’ i i beidio â cholli ’nhad hefyd”

Cricedwr Morgannwg Tom Cullen yn siarad yn ingol am ei fywyd oddi ar y cae
Rygbi

Graham Henry yn ddiolchgar am angerdd y Cymry

“Myn Duw, ges i amser da yno, er i’r profiad bron â fy lladd i!”, meddai cyn brif hyfforddwr rygbi Cymru

Celfyddydau

Roc a Phop

Canwr y cap stabal yn codi calon y Cofis – awr a hanner o berfformiad!

Phil Gas yn dod a’i gerddoriaeth i strydoedd Caernarfon
Cerddoriaeth

Pedair sydd “ar yr un donfedd”

“Rhywbeth arbennig” yw cael “recordio o bell” gyda thair cyfeilles, yn ôl un o aelodau siwpyrgrŵp newydd
Y Sgrîn

Gêm Gartre: Jimmy Cheeseman o Bognor Regis

Peth rhyfedd yw dod ar draws unrhyw un â'r gallu i gadw storfa o wybodaeth o fyd chwaraeon yn ei ben
Eisteddfodau

Diolch am roi llwyfan i leisiau pwysig sydd angen eu clywed

Mae’r wythnos neu ddwy ddiwethaf wedi bod yn braf iawn i’r rheiny ohonon ni sy’n dymuno byw mewn gwlad gyfoes, gref, amrywiol a chynhwysol

Poblogaidd

Swyddi

Gweithredu dros Blant

Gweithiwr Pobl Ifanc

Bangor Rhan-amser (18.5 awr yr wythnos) ar gytundeb cyfnod penodedig am chwe mis Gosod y sylfeini …
Ofcom

Swyddog yr Iaith Gymraeg

Math o swydd: Amser-llawn neu ran amser Trosolwg o’r Tîm Ofcom yw rheoleiddiwr annibynnol ac …
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd neu Uwch Ddarlithydd: Addysg Gychwynnol Athrawon (Mathemateg Gynradd) (Cyfrwng Cymraeg)

Llawn Amser, Parhaol (*Croesewir ymholiadau am gyfleoedd secondiad) Mae Athrofa Prifysgol Cymru Y …
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd neu Uwch Ddarlithydd: Addysg Gychwynnol Athrawon (Diddordeb mewn Gwyddoniaeth Gynradd neu Iechyd a Lles) (Cyfrwng Cymraeg)

Llawn Amser, Parhaol (*Croesewir ymholiadau am gyfleoedd secondiad) Mae Athrofa Prifysgol Cymru Y …