Cymru

“All y Nadolig hwn ddim bod yn un normal” – ymateb Mark Drakeford i’r trefniadau

Cadarnhad o'r trefniadau mewn datganiad ar y cyd rhwng llywodraethau gwledydd Prydain - ond Mark Drakeford yn cyfaddef ei fod yn "betrusgar"

Cymru

Coronafeirws: Cadarnhau trefniadau’r Nadolig

Bydd aelodau o dair aelwyd yn cael cyfarfod a chymysgu am hyd at bum niwrnod dros y Nadolig

Cymru

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr allan o fesurau arbennig

Er bod pethau wedi gwella ers cael eu rhoi dan fesurau arbennig yn 2015, mae rhai meysydd yn bryder o hyd

Cymru

Rhaid i bobol ddefnyddio rhyddid dros y Nadolig yn “gyfrifol”, medd Mark Drakeford

Rhybuddio y gallai llacio’r rheolau "arwain at ledaeniad pellach o'r haint"

Cymru

Dyfodol annibynnol i Fenter Iaith Gwynedd?

“Credwn ei bod hi bellach yn amserol edrych mewn manylder ar sut bydd Hunaniaith yn gweithio orau i’r dyfodol,” meddai Dafydd Iwan.

Cymru

Cwymp sylweddol mewn symudedd yng Nghymru yn sgil y cyfnod atal byr

Data'n awgrymu bod y cyfnod atal byr wedi cael yr effaith oedd wedi'i dymuno drwy leihau symudedd

Addysg

Plaid Cymru yn galw am fesurau newydd er mwyn cadw ysgolion yn ddiogel

Mae ymchwil diweddar yn dangos mai plant sydd yn tueddu i fod y cyntaf i gael eu heintio â'r coronafeirws o fewn yr aelwyd

Cymru

“Rhaid i Lywodraeth y Deyrnas Unedig barchu datganoli”, meddai Llywodraeth Cymru a’r Alban

Mae Gweinidogion o Gymru a'r Alban wedi galw ar Lywodraeth y DU i barchu datganoli a chadw at ei hymrwymiad i ddarparu'r un faint o gyllid a'r UE

Arian a Busnes

Cwmni o Gymru yn ehangu i’r Unol Daleithiau

Bydd cwmni DST Innovations o Ben-y-bont ar Ogwr yn creu 1,000 o swyddi newydd yng Ngorllewin Virginia

Dan sylw

Pêl-droed

“Rydan ni wedi ffeindio ffordd o guro gemau”

Wrth i’r Cymry orffen y flwyddyn gyda dwy fuddugoliaeth a dyrchafiad, mae Malcolm Allen yn ymfalchïo yn “ysbryd a hyder” y garfan
20:1

Owain Williams

Yn byw ar fferm odro yn Sanclêr ger Caerfyrddin, mae'r cyflwynydd 34 oed i'w weld ar Stwnsh Sadwrn a Dim Byd i’w Wisgo
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Morwen Brosschot

Un o Lanbedrog ym Mhen Llŷn yw Morwen Broschott, a bu’n dysgu yn Ysgol Cymerau ym Mhwllheli tan iddi ymddeol tua phum mlynedd yn ôl

Cylchgrawn Golwg

Colofn Phil Stead

Cofio’r amddiffynnwr anlwcus

Does yna ddim lot o chwaraewyr yn y byd, heb sôn am Gymry, sydd wedi ennill prif gynghrair Lloegr ddwywaith
Bwrlwm y Bae

Taflu dŵr oer ar “siarad secsi” Adam Price

Bydd y Deyrnas Unedig yn “lwcus i ddal ‘mlaen i Gymru” ar ben arall Brexit, yn ôl actor a cherddor byd enwog o’r Unol Daleithiau

Chwaraeon

Andre Ayew Abertawe
Pêl-droed

Andre Ayew a Marc Guehi yn gobeithio wynebu Sheffield Wednesday nos Fercher

Y ddau chwaraewr wedi cael eu hanafu yn ystod y gemau rhyngwladol diweddar

Rygbi

Cymru v Lloegr: Cymru’n barod amdani, meddai Neil Jenkins

"Mae Lloegr yn dda iawn ar hyn o bryd, ond mi fyddwn ni'n barod i'w wynebu ddydd Sadwrn"

Ross Moriarty
Rygbi

Ross Moriarty wedi ei ryddhau o garfan Cymru

Dydy'r chwaraewr 26 oed heb chwarae unrhyw ran yng ngemau Cymru yng Nghwpan Cenhedloedd yr Hydref ar ôl anafu ei ffêr wrth ymarfer

Tîm rygbi Georgia
Rygbi

Apêl leol gan elusen fu’n helpu i ddatblygu rygbi yn Georgia

Mae angen storfa newydd ar SOS Kit Aid yn ardal Bae Abertawe

Celfyddydau

Cerddoriaeth

Cyhoeddi sengl elusennol Dwylo Dros y Môr 2020

Elin Fflur, Heledd Watkins ac Elidyr Glyn ymysg y cerddorion sydd yn cyfrannu at y sengl newydd

Llên

Archifwyr yn rhannu llyfr ymadroddion oedd yn helpu Saeson i siarad â’r “werin Gymreig”

Mae’r llyfr yn cynnig amryw o ddywediadau Cymraeg “hanfodol” ar gyfer teithwyr o Loegr

Mari Lisa
Llên

Yr awdur Mari Lisa wedi marw

Roedd yn fardd, awdur a chyfieithydd, a chyn-enillydd gwobr goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Y Sgrîn

Deian a Loli – 550 o blant wedi ceisio am rannau’r efeilliaid yn y gyfres newydd

Safon y rhai fu'n ceisio am gyfle i actio "yn anhygoel o uchel" - bachgen o Borthaethwy a merch o Gerrigydrudion wedi eu dewis

Poblogaidd

Swyddi

Prifysgol Aberystwyth

Rheolwr Ehangu Cyfranogiad

Coleg Caerdydd a'r Fro

Athro Dysgu Teuluol (cyfrwng Cymraeg)

Llywodraeth Cymru

Cyfarwyddwr Addysg