Cymru

Amau ymgais fwriadol yn Whitehall i anwybyddu Llywodraeth Cymru

Mark Drakeford yn beio elfennau gwrth-ddatganoli o fewn llywodraeth Boris Johnson am y diffyg trafodaethau rhwng y ddau arweinydd

Cymru

Rhybudd am ‘gynnydd cyflym iawn’ mewn achosion Covid ym Mlaenau Gwent

Annog pawb sydd â symptomau i drefnu prawf mewn uned brofi symudol yno

Cymru

Rhybudd y gall fod angen cyfyngiadau llymach

Y sefyllfa’n ddifrifol iawn, yn ôl y Gweinidog Iechyd

Prydain

Miloedd yn protestio yn erbyn cyfyngiadau cloi yn Llundain

Gwrthdaro rhwng yn heddlu a phrotestwyr yn Trafalgar Square

Rhyngwladol

Japan yn benderfynol o gynnal y Gemau Olympaidd y flwyddyn nesaf

Prawf fod y ddynoliaeth wedi curo’r pandemig, yn ôl y prif weinidog newydd

Cymru

Achosion Covid Caerdydd ‘yn digwydd trwy rwydweithiau teuluol yn bennaf’

Arweinydd y Cyngor yn esbonio’r angen am gyflwyno’r cyfyngiadau yn ddi-oed

Prydain

Ymchwiliadau’n parhau i lofruddiaeth plismon yn Llundain

Teyrngedau’n cael eu talu i’r Sarjant Matiu Ratana a gafodd ei saethu gan ddyn a oedd yn y ddalfa

Cymru

Cyflwyno cyfyngiadau yn Llanelli CYN Caerdydd ac Abertawe yn peri dryswch

“Does gan covid ddim syniad pa ddiwrnod yw hi."
Cymru

Cerdded o Nefyn i Gaernarfon i bwyso am weithredu ar fater tai haf

Gorymdeithio a galw ar Lywodraeth Cymru i ddeddfu er mwyn cyfyngu ar nifer y tai haf

Dan sylw

Gwleidyddiaeth

Ymwelwyr di-hid yn peryglu ein hiechyd

Wrth i gyfyngiadau lleol ddod i rym mewn rhannau helaeth o Gymru mae ardaloedd eraill sy'n gymharol rydd o’r haint yn dal yn gwbl ddiamddiffyn
Pabell Roc

Yr Eira yn yr amgueddfa

Mae’r Eira wedi cael chwarae gig flasus mewn awyrgylch anarferol ar y naw

Diwylliant

Llygod yn dysgu plant i “barchu pawb”

Mae Caryl Parry Jones wedi cyhoeddi ei phedwerydd llyfr yng nghyfres ‘Tomos - Llygoden y Theatr’
Cyfoes

Taclo troseddau cefn gwlad – yr heddlu dan y lach

“Fe wnaeth yr heddlu job wael iawn... ac rwy’n gweithio i Heddlu De Cymru felly mae hyn yn anodd iawn i mi."

Safbwynt

Gwleidyddiaeth

Abc!

Annibyniaeth, Brexit a Chernyw sydd dan sylw
Gwleidyddiaeth

Panig am frechiadau gorfodol

“gorfodi brechiadau yn un o’r opsiynau mwyaf eithafol..."

Chwaraeon

Pêl-droed

Crynodeb Cymru Premier (25/09/20 – 27/09/20)

Golwg ar gemau’r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru

Caerdydd
Pêl-droed

Gôl hwyr ddim digon i achub yr Adar Gleision

Caerdydd yn colli 2-1 gartref i Reading

Logo Abertawe
Pêl-droed

Yr Elyrch yn ymestyn eu record diguro

Buddugoliaeth 2-0 oddi cartref yn Wycombe

Seiclo

Geraint Thomas yn bedwerydd yn nhreialon amser UCI

Methu o drwch blewyn i gipio medal ar ôl perfformiad cryf

Celfyddydau

Celf Weledol

Y llun sy’n crisialu’r cyfnod clo

Mae postmon sy’n peintio wedi bod yn darlunio ei deulu yn ystod y locdown
Llên

Sgwrio’r llechan yn lân

Mae yna ddau olygydd llengar a blaengar sy’n rhoi eu stamp go-iawn ar fyd llên
Cerddoriaeth

Tara yn trafod trio cael babi

Mae gan y berfformwraig bodlediad newydd yn trafod profiadau dyrys bywyd
Llên

Bardd Plant Cymru yn 20: ‘rhaid trafod Trump, Boris a Brecsit’

Bydd gan Fardd Plant Cymru heddiw job bwysig i’w gwneud er mwyn ailagor drws dychymyg i blant ar ôl y cyfnod clo, yn ôl Caryl Parry Jones

Poblogaidd

Swyddi

Ombwdsmon

Pennaeth Polisi a Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant dros dro

Mae gan yr Ombwdsmon dair rôl benodol.  Y cyntaf yw ystyried cwynion am ddarparwyr gwasanaethau …
Ysgol y Preseli

Pennaeth

 (i ddechrau 1 Ionawr 2021 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny) Mae Corff Llywodraethol Ysgol Y …
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Cyfeirnod y Swydd: 01163 Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth) Athrofa …
Cyngor Llyfrau Cymru

Gwirfoddolwyr

Ydych chi’n angerddol am ddarllen a llyfrau o Gymru?