Bydd yna lwyfan newydd ar y maes ym Meifod eleni a chroeso i unrhyw un gael perfformio arni. Dyma un o syniadau’r Cyfarwyddwr newydd, sy’n frwd iawn dros roi llais i’r bobol ifanc…