Pigion y Penwythnos

Golwg gefn llwyfan ar berfformiad operatig o ‘Macbeth’

Claire Jones

Bu Opera Canolbarth Cymru yn teithio drwy Gymru gyfan yn ystod mis Mawrth

Llun y Dydd

Bethan Lloyd

Y cyflwynwyr Beti George a Huw Stephens sy’n mwynhau’r olygfa wrth y llyn ar Ystâd Penarlâg yn Sir y Fflint wrth ffilmio’r gyfres Cysgu o Gwmpas

Fy Hoff Raglen ar S4C

Chris Davies

Y tro yma, Chris Davies o Landrillo-yn-rhos ger Bae Colwyn sy’n adolygu Sgwrs Dan y Lloer

Ntarama, Rwanda; Bug splat, ‘Ti’-‘Ni’

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Pe baech chi’n fy adnabod, ac yn adnabod eich hunan, ni fuasech yn fy lladd

Cwis mawr y penwythnos

Bethan Lloyd

Faint ydach chi’n ei gofio am straeon mawr yr wythnos?

Beti George… Ar Blât

Bethan Lloyd

Y cyflwynydd a newyddiadurwraig sy’n rhannu ei hatgofion bwyd yr wythnos hon

Fydd dim cynaliadwyedd tra bydd gor-dwristiaeth

Huw Prys Jones

Mae’r cyfan yn gwneud i arwyddair Parc Cenedlaethol Eryri, ‘Lle i enaid gael llonydd’, deimlo’n fwy o ddyhead nag unrhyw adlewyrchiad o’r sefyllfa