Mae wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Golwg 360! Dyma’r straeon fwyaf poblogaidd ar y wefan eleni…

Rhif 10: Cofio Huw Ceredig

Un o hoelion wyth unigryw teledu Cymraeg

Rhif 9: Dileu grant cylchgrawn Cymraeg – ‘cywilyddus’

Cyngor Llyfrau dan y lach am beidio â rhoi £6,000 i Tu Chwith

Rhif 8: Dim Canu Saesneg ar S4C

Cwyno am Rhydian yn canu yn Saesneg ar y sianel

Rhif 7: William a Kate am fyw yng nghastell Caernarfon (stori ffŵl Ebrill)

‘Buddsoddi £15m er mwyn adfer rhan helaeth o aden ogleddol y castell’

Rhif 6: Question Time yn corddi’r Cymry

Vaughan Roderick yn cyhuddo’r BBC o anwybyddu Cymru

Rhif 5: Wedi 7 wedi mynd

Wedi 7 yn ymuno gyda’i chwaer raglen Wedi 3 yn y dystbin darlledu

Rhif 4: ‘Casineb’ a ‘chwerwder’ gwrth-Gymraeg yn y Daily Mail

Papur newydd Prydeinig wedi cyhoeddi adolygiad sy’n cyfeirio at yr iaith Gymraeg fel “monkey language”

Rhif 3: Kate a gwraig y cigydd

Awdur cofiant yn egluro’i resymau dros gredu fod Brenhines Ein Llên yn ddeurywiol

Rhif 2: Blog Byw: Canlyniadau Refferendwm 2011

Dechrau cyfri pleidleisiau ar ragor o ddatganoli i Lywodraeth y Cynulliad

Rhif 1: Blog Byw: Etholiadau’r Cynulliad 2011

Yr holl sïon, newyddion a chanlyniadau o’r cyfri’