Jane Dodds wedi bod yn “poeni” am styntiau gwleidyddol Ed Davey

Rhys Owen

Ond y Democratiaid Rhyddfrydol “wedi cael sylw’r wasg, sydd wedi gwneud yn siŵr ein bod yn rhan o’r ddadl”

Llafur wedi “cynllwynio yn erbyn Diane Abbott”, medd Hywel Williams

Rhys Owen

Mae’r Aelod Seneddol Llafur wedi cael ei thrin yn “annheg”, meddai wrth siarad â golwg360

Dileu rôl Gweinidog Annibyniaeth yr Alban

Yn ôl John Swinney, y Prif Weinidog newydd, byddai cryfhau’r economi yn darbwyllo pobol yn well ynghylch rhinweddau annibyniaeth

John Swinney wedi cyhoeddi ei Gabinet ar ôl dod yn Brif Weinidog yr Alban

Kate Forbes fydd ei ddirprwy, ar ôl penderfynu peidio sefyll yn ei erbyn

“Gorfodi” rheolau Boris Johnson arno fe’i hun yn yr orsaf bleidleisio

Doedd gan gyn-Brif Weinidog y Deyrnas Unedig ddim cerdyn adnabod er mwyn bwrw ei bleidlais

John Swinney yn debygol o fod yn arweinydd nesa’r SNP

Mae Kate Forbes wedi cyhoeddi na fydd hi’n sefyll yn y ras i olynu Humza Yousaf

“Diolch” i Brif Weinidog yr Alban am “gryfhau’r cyfeillgarwch â Phlaid Cymru”

Rhun ap Iorwerth yn ymateb i ymddiswyddiad Humza Yousaf, Prif Weinidog yr Alban ac arweinydd yr SNP

Disgwyl i Brif Weinidog yr Alban gamu o’r neilltu

Daw’r adroddiadau am Humza Yousaf ar ôl i gytundeb rhwng yr SNP a’r Blaid Werdd gael ei derfynu

Galw am wahaniaethu clir rhwng Seisnigrwydd a Phrydeindod

Daw rhybudd Liz Saville Roberts, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, ar Ddydd San Siôr