Gweithwyr mewn 58 o brifysgolion yn cymryd rhan mewn streic

“Streiciau wedi dod yn ddigwyddiad blynyddol” mewn prifysgolion

Pennaeth iechyd yn annog pobl i beidio cymdeithasu ‘os nad oes angen’

Fe fydd yn helpu i arafu lledaeniad Omicron, yr amrywiolyn Covid, meddai Dr Jenny Harries

Troseddwyr sy’n cam-drin plant yn wynebu dedfrydau llymach

Angen “gwneud mwy i amddiffyn plant eraill, aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas”

Galw am wisgo mygydau mewn tafarnau

Angela Rayner, dirprwy arweinydd y Blaid Lafur yn San Steffan, yn dweud nad yw’r feirws yn gwahaniaethu rhwng lleoliadau dan do

Ava White

Bachgen, 14, yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio Ava White, 12, yn Lerpwl

Cafodd y ferch “anafiadau catastroffig” nos Iau (Tachwedd 25), meddai’r heddlu

Yr SNP am gyflwyno cynnig o gerydd yn erbyn Boris Johnson

Rhaid i brif weinidog Prydain fod yn atebol am ei “weithredoedd trychinebus”, meddai’r blaid Albanaidd

Nicola Sturgeon, Prif Weinidog yr Alban ac arweinydd yr SNP

Nicola Sturgeon yn rhybuddio am ragor o gyfyngiadau yn sgil amrywiolyn Omicron

Fe fu prif weinidog yr Alban yn trafod y sefyllfa ag Andrew Marr ar ei raglen ar y BBC

Ffrae rhwng Priti Patel a’r Undeb Ewropeaidd tros ffoaduriaid yn y Sianel

Ysgrifennydd Cartref San Steffan yn rhybuddio y bydd diffyg cydweithredu’n arwain at waethygu’r sefyllfa y gaeaf hwn

‘Talu’r pris am esgeuluso gwledydd tlawd’

Amrywiolyn newydd Omicron o’r coronafeirws yn “ddim syndod” yn ôl y cyn-brif weinidog Gordon Brown

Unoliaethwyr yn datgan yn erbyn Protocol Brexit Gogledd Iwerddon

Datganiad yn cael ei arwyddo mewn 250 o neuaddau’r Urdd Oren