Aelod o staff Palas Buckingham wedi gadael ei swydd tros sylwadau hiliol

Cafodd honiadau eu gwneud gan Ngozi Fulani, sy’n gweithio ym maes trais yn y cartref, yn dilyn digwyddiad dan ofal Camilla, y Frenhines …
Dominic Raab, yr Ysgrifennydd Cyfiawnder a'r Dirprwy Brif Weinidog

Lansio ymchwiliad i ddwy gŵyn ffurfiol ynglŷn ag ymddygiad Dominic Raab

Mewn llythyr at Rishi Sunak, dywed yr Ysgrifennydd Cyfiawnder nad yw e “erioed wedi goddef bwlio”

Galw am ymchwiliad i Suella Braverman ar ôl iddi gael ei hailbenodi’n Ysgrifennydd Cartref

“Dydy Ysgrifennydd Cartref a dorrodd y rheolau ddim yn addas ar gyfer y Swyddfa Gartref”

‘Natur wrth-ddemocrataidd system San Steffan wedi’i harddangos i’r byd’

Y gwrthbleidiau’n galw am etholiad cyffredinol, ond Andrew RT Davies yn mynnu bod Rishi Sunak yn “ffrind i Gymru”
Y gwleidydd yn defnyddio ei ddwylo i egluro pwynt

Jeremy Hunt yw Canghellor newydd Llywodraeth Prydain

A thro pedol ariannol arall yn golygu y bydd y Dreth Gorfforaethol yn codi o 19% i 25% fis Ebrill nesaf

Kwasi Kwarteng ar y clwt

Liz Truss yn taflu ei Changhellor dan y bws
Adeilad y banc yn Llundain

Banc Lloegr yn mynnu y bydd eu cynllun prynu bondiau yn dod i ben ddydd Gwener

Mae neges y Banc i Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn glir: “Mae gennych chi dri diwrnod ar ôl nawr ac mae’n rhaid i chi ddatrys hyn”
Nadine Dorries

Nadine Dorries yn awgrymu y dylai Liz Truss alw etholiad cyffredinol – a Chris Bryant yn cytuno

Ac “am ddiwrnod!” meddai’r Canghellor Kwasi Kwarteng wrth drafod ei gynllun economaidd yng nghynhadledd y Ceidwadwyr

Liz Truss yn amddiffyn polisi economaidd Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Huw Bebb

“Roedd yn rhaid i ni gymryd camau brys er mwyn sbarduno twf economaidd, cael Prydain i symud a hefyd delio â chwyddiant,” meddai’r Prif Weinidog

Gwrthod galwadau am ddiwrnod gŵyl banc blynyddol i gofio am Frenhines Lloegr

Roedd mwy na 100,000 o bobol wedi llofnodi deiseb, ond mae Liz Truss, Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, wedi wfftio’r syniad