Arian a Busnes

Sawl tafarn yn Lloegr yn cau eto ar ôl achosion o’r coronafeirws

Agorodd tafarndai Lloegr am y tro cyntaf ddydd Sadwrn ers cau ym mis Mawrth

Gwleidyddiaeth

“Gormod o gartrefi gofal heb ddilyn y gweithdrefnau’n gywir”- Boris Johnson

Llywodraeth yn bwrw’r bai ar gartrefi gofal wrth iddyn nhw ymateb i achos Covid-19.

Charlie Elphicke
Gwleidyddiaeth

Llys yn clywed bod Charlie Elphicke wedi cydio ym mrest dynes a cheisio ei chusanu

Mae llys wedi clywed bod y cyn-Aelod Seneddol Ceidwadol, Charlie Elphicke, wedi rhedeg ar ôl dynes yn ei gegin gan weiddi “Dwi’n Dori drwg”

Arian a Busnes

1,000 o swyddi yn y fantol wrth i Pret a Manger gau 30 o siopau

Y cwmni’n wynebu “colledion sylweddol”

Arian a Busnes

Y galw am geir newydd wedi gostwng 34.9% ym Mehefin

Dim ond 145,377 o geir newydd gafodd eu cofrestru fis diwethaf

Iechyd

Dathlu penblwydd y Gwasanaeth Iechyd yn 72 oed

Munud o dawelwch i gofio cleifion coronafeirws fu farw, goleuo adeiladau’n las fel teyrnged, a churo dwylo i ddiolch i’r gweithwyr

Rishi Sunak
Gwleidyddiaeth

Cynyddu staff canolfannau gwaith

Ymgais i geisio helpu pobl sydd wedi colli eu swyddi

Gwleidyddiaeth

Pryder am gynlluniau ‘marchnad fewnol’ Brydeinig ar ôl Brexit

Byddai’n tanseilio datganoli, yn ôl Llywodraeth yr Alban

Prydain

Dyn ifanc yn cael ei saethu’n farw yn Llundain

Ymosodiad ganol pnawn gerllaw carchar Pentonville yn Islington

Iaith

Rhybudd am argyfwng Gaeleg yr Alban fel iaith frodorol

Ymchwilwyr yn galw am newid blaenoriaethau polisi yn yr ynysoedd