Boris Johnson

Boris Johnson yn ymddiheuro wrth y Frenhines a’r Deyrnas Unedig am bartïon

Cafodd parti ei gynnal yn Downing Street ar noswyl angladd Dug Caeredin, ond mae Boris Johnson yn dweud nad oedd yn deall eu bod yn erbyn y rheolau

Gallai biliau ynni cynyddol “ddinistrio’r” teuluoedd tlotaf

Gallai teuluoedd incwm isel wario tua 18% o’u hincwm ar filiau ynni ar ôl mis Ebrill, yn ôl Sefydliad Joseph Rowntree

Rhif 10 yn gwadu honiadau bod Boris Johnson yn gwybod o flaen llaw am barti yn y cyfnod clo

Dominic Cummings yn dweud ei fod yn barod i “dyngu llw” bod y Prif Weinidog wedi dweud celwydd

Llun o bedwar ffon symudol

Cyhuddo ap canlyn i Fwslimiaid o fod yn rhy debyg i ap mawr Match

Mae Match yn dwyn achos yn erbyn Muzmatch

Keir Starmer yn gwrthod ymddiheuro ar ôl cyhuddiadau o dorri rheolau Covid

Roedd fideo yn ei ddangos yn yfed a chymdeithasu mewn lleoliad dan do, pan oedd mesurau yn Lloegr yn atal hynny y llynedd

Boris Johnson

Boris Johnson wedi cael ei holi fel rhan o ymchwiliad Sue Gray

Daw hyn ar ôl adroddiad am barti arall ychydig ddyddiau cyn dydd Nadolig 2020 – tra bod y wlad yn wynebu cyfnod clo o’r newydd

Dirwy o £12,000 i ddynes am gynnal parti pen-blwydd ddiwrnod wedi partïon Downing Street

Tua 40 wedi mynychu’r parti yn Llundain ym mis Ebrill 2021 – ar ddiwrnod angladd y Tywysog Philip

Aelod seneddol Llafur wedi derbyn rhoddion ariannol gan asiant o Tsieina

Cafodd aelodau seneddol ac arglwyddi rybudd am unigolion sy’n “gweithredu’n gudd” ar ran y blaid gomiwnyddol

Boris Johnson

Honiadau ynghylch dau barti arall yn Downing Street

Cafodd y partïon eu cynnal yn ystod y cyfyngiadau, ac un ohonyn nhw y noson cyn angladd Dug Caeredin

Andrew’n colli breintiau brenhinol

Mae’r cam yn ergyd enfawr i Ddug Caerefrog sydd ag achos llys sifil am ymosodiad rhywiol ar y gorwel