Trident

‘Dylai pobol yr Alban orfod cydsynio i benderfyniadau mawr’

Mae’r rhain yn cynnwys amddiffyn a Trident, yn ôl un o Aelodau Seneddol Albanaidd yr SNP

Embaras i Keir Starmer cyn dechrau cynhadledd y Blaid Lafur

Fe fu’n rhaid iddo gefnu ar ei gynlluniau ar gyfer ethol yr arweinydd

Ystyried rhoi fisas dros dro i fynd i’r afael â phrinder gyrwyr lorïau

Adroddiadau bod cyfyngiadau ar fewnfudwyr wedi cael eu llacio er mwyn ceisio datrys y sefyllfa

Keir Starmer yn cefnogi llacio’r gyfraith ar heroin a chocên yn yr Alban

Mae’r Alban yn llacio cyfreithiau ar ôl iddyn nhw gofnodi’r nifer mwyaf erioed o farwolaethau yn ymwneud â chyffuriau yn 2020

Protestwyr yn atal mynediad i borthladd Dover

Dywed y mudiad ‘Insulate Britain’ bod dros 40 o’u cefnogwyr wedi ffurfio dau griw i roi stop ar draffig ar ffordd yr A20

Prinder gyrwyr lorïau’n effeithio ar gyflenwadau petrol

Rhai gorsafoedd petrol BP ac Esso wedi gorfod cau oherwydd prinder tanwydd

Sabina Nessa

Cynnal gwylnos er cof am athrawes gafodd ei llofruddio

Dyn, 38, wedi’i arestio ar amheuaeth o ladd Sabina Nessa yn Llundain

Dynes â Syndrom Down yn colli her yn yr Uchel Lys tros y ddeddf erthylu

Cyflwynodd Heidi Crowter her yn erbyn Llywodraeth y Deyrnas Unedig tros ddeddf sy’n caniatáu i fabis â’r cyflwr gael eu herthylu hyd at enedigaeth

Sabina Nessa

Athrawes ‘wedi cael ei llofruddio ar ei ffordd i’r dafarn’

Cafwyd hyd i gorff Sabina Nessa yn ardal Greenwich nos Wener (Medi 17)

Cyhuddo dyn o lofruddio mam a thri o blant

Bydd Damien Bendall yn ymddangos yn Llys Ynadon De Swydd Derby heddiw (22 Medi)