Ffraeo yn San Steffan wedi ‘tynnu’r sylw i ffwrdd o sefyllfa druenus Gaza’

Catrin Lewis

Yn ôl Hywel Williams, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, rhoddodd Llefarydd Tŷ’r Cyffredin yr argraff ei fod yn ffafrio’r Blaid Lafur

‘Byddai dros 2,000 Aelod Seneddol petai San Steffan yn dilyn cynlluniau Cymru’

“Yn anaml mae mwy o wleidyddion yn ateb i sefyllfaoedd yn ymwneud â gofal iechyd gwell,” medd Penny Mordaunt

Buddsoddiad ym Mhort Talbot wedi arbed 5,000 o swyddi, medd Rishi Sunak

Heb y buddsoddiad, meddai, byddai’r safle wedi gorfod cau gan arwain at golli 8,000 o swyddi

Sgandal Swyddfa’r Post: Miliwn o bobol am i CBE Paula Vennells gael ei dynnu oddi wrthi

Paula Vennells oedd Prif Weithredwr Swyddfa’r Post pan wnaethon nhw gyhuddo 700 o is-bostfeistri o ddwyn, a gwadu fod problemau gyda’r …

Cynnal protest ym Mangor yn erbyn maes olew newydd

Cadi Dafydd

Mae maes olew Rosebank eisoes wedi cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth San Steffan, ond mae’r ymgyrchwyr yn galw arnyn nhw i newid eu meddyliau

Humza Yousaf yn barod i gyfaddawdu tros strategaeth annibyniaeth

Y cyfaddawd yw dull Prif Weinidog yr Alban o atal gwrthryfel gan aelodau’r SNP

Beth sydd gan arweinydd Plaid Cymru i’w ddweud am gyhoeddiadau diweddaraf Rishi Sunak?

Catrin Lewis

“Rydyn ni’n gwybod go iawn mai cyhoeddiad gwleidyddol oedd hwnna, nid cyhoeddiad ynglŷn â thrafnidiaeth”

“Addewidion gwag” Rishi Sunak am drydaneddio rheilffordd gogledd Cymru

Mae pryderon nad yw cynnig Prif Weinidog y Deyrnas Unedig i ddyrannu £1bn o arian HS2 i reilffordd gogledd Cymru yn ddigon

Polisïau sero net: Bydd yn “ddadlennol iawn” gweld a fydd safbwynt Llafur yn newid

Catrin Lewis

“Mae o’n teimlo fel bod y tir gwleidyddol yn newid ar net sero ar yr asgell dde”

Aelod Seneddol y Rhondda’n ymuno â chabinet cysgodol Llafur

Cyn ei benodiad newydd, Chris Bryant oedd Cadeirydd y Pwyllgor Safonau yn San Steffan