Gwrthod galwadau am ddiwrnod gŵyl banc blynyddol i gofio am Frenhines Lloegr

Roedd mwy na 100,000 o bobol wedi llofnodi deiseb, ond mae Liz Truss, Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, wedi wfftio’r syniad

Staff cyn-Dywysog Cymru yn wynebu diswyddiadau

Dywed llefarydd ar ran y Palas fod colli swyddi yn “anochel”

Brenhines Elizabeth II (1926-2022)

Mae Palas Buckingham wedi cyhoeddi marwolaeth Ei Mawrhydi

Pryderon am iechyd Brenhines Lloegr

Mae Palas Buckingham wedi cyhoeddi datganiad, ac roedd cryn bryder i’w weld yn San Steffan heddiw (dydd Iau, Medi 8)

Biliau ynni cyfartalog cartref yn £2,500 y flwyddyn o fis Hydref: Liz Truss “ar ochr y cwmnïau ynni”

Huw Bebb

Mae disgwyl i gost pecyn cymorth Llywodraeth y Deyrnas Unedig ddod i gyfanswm o ryw £100bn

Boris Johnson yn cwyno bod y Blaid Geidwadol wedi “newid y rheolau” i’w orfodi o’i rôl

Ond roedd araith olaf Boris Johnson fel Prif Weinidog yn “rhithdybiaethol”, medd Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan

Ystadegau chwyddiant diweddaraf y Deyrnas Unedig yn “codi braw”

Huw Bebb

Mae chwyddiant wedi cynyddu i 10.1% yn y 12 mis hyd at Orffennaf 2022 – i fyny o 9.4% fis ynghynt

‘Y Torïaid yn cymeradwyo gweithwyr yn gyhoeddus, a’u sarhau yn breifat’

Vaughan Gething yn ymateb i adroddiad bod Liz Truss wedi dweud bod angen i weithwyr gwledydd Prydain wneud “mwy o ymdrech i weithio’n …

Dioddefwyr sgandal Swyddfa’r Post i gael rhagor o iawndal

Mae “sicrhau iawndal llawn, teg a therfynol i holl ddioddefwyr Sgandal Horizon yn flaenoriaeth”

‘Cynlluniau’r Deyrnas Unedig i newid Protocol Gogledd Iwerddon yn tanseilio rheolaeth y gyfraith’

Cadi Dafydd

Mae hi’n ymddangos fel petai’r Deyrnas Unedig wedi “rhoi’r ffidil yn y to” ar drafod efo’r Undeb Ewropeaidd, yn ôl y sylwebydd gwleidyddol …