Refferendwm yr Alban

39% o drigolion yr Alban yn cefnogi annibyniaeth

Mae 47% o blaid aros yn rhan o’r Deyrnas Unedig

‘San Steffan yn ddi-drefn a di-gyfeiriad wrth ddyrannu arian ar gyfer codi’r gwastad’

“Sut allwn ni ddioddef cael ein rheoli gan lywodraeth sydd mor ddi-hid, di-glem a di-drefn?” gofynna Dyfrig Siencyn am Lywodraeth y Deyrnas …
Adeilad y banc yn Llundain

Beio Llywodraeth y Deyrnas Unedig am y ffaith fod Banc Lloegr wedi codi cyfraddau llog

“Mae eu methiant llwyr i leihau chwyddiant wedi arwain at berchnogion tai yn talu’r pris,” meddai Jane Dodds

‘Ffiaidd nad ydy Llywodraeth San Steffan wedi gweithredu’n llymach yn erbyn cwmnïau ynni’

Fe wnaeth cwmni olew a nwy Shell wneud mwy o elw nag erioed llynedd wedi ymosodiad Rwsia ar Wcráin
Matt Hancock, Ysgrifennydd Iechyd San Steffan

Cyhuddo dyn o ymosod ar y cyn-ysgrifennydd iechyd Matt Hancock

Y gred yw na chafodd yr Aelod Seneddol ei anafu yn y digwyddiad

Dyfarniad yr Uchel Lys ar gynllun Rwanda: “Diwrnod tywyll i hawliau dynol”

Mae’r Uchel Lys wedi dyfarnu bod cynllun y Deyrnas Unedig i yrru ceiswyr lloches i Rwanda yn un cyfreithiol

Aelod o staff Palas Buckingham wedi gadael ei swydd tros sylwadau hiliol

Cafodd honiadau eu gwneud gan Ngozi Fulani, sy’n gweithio ym maes trais yn y cartref, yn dilyn digwyddiad dan ofal Camilla, y Frenhines …
Dominic Raab, yr Ysgrifennydd Cyfiawnder a'r Dirprwy Brif Weinidog

Lansio ymchwiliad i ddwy gŵyn ffurfiol ynglŷn ag ymddygiad Dominic Raab

Mewn llythyr at Rishi Sunak, dywed yr Ysgrifennydd Cyfiawnder nad yw e “erioed wedi goddef bwlio”

Galw am ymchwiliad i Suella Braverman ar ôl iddi gael ei hailbenodi’n Ysgrifennydd Cartref

“Dydy Ysgrifennydd Cartref a dorrodd y rheolau ddim yn addas ar gyfer y Swyddfa Gartref”

‘Natur wrth-ddemocrataidd system San Steffan wedi’i harddangos i’r byd’

Y gwrthbleidiau’n galw am etholiad cyffredinol, ond Andrew RT Davies yn mynnu bod Rishi Sunak yn “ffrind i Gymru”