Addysg

Efallai y bydd rhaid i fyfyrwyr hunanynysu cyn dychwelyd adref dros y Nadolig

Y Blaid Lafur yn mynnu bod “rhaid cael gafael” ar sefyllfa myfyrwyr prifysgolion

Iechyd

Boris Johnson yn ymddiheuro am ddiffyg eglurder ar gyfyngiadau gogledd-ddwyrain Lloegr

Prif weinidog Prydain yn dweud iddo “siarad yn wallus” wrth egluro’r drefn newydd

Gwleidyddiaeth

Y BBC am gyflwyno canllawiau ynghylch defnydd staff o Twitter

Sawl cyflwynydd a newyddiadurwr dan y lach yn ddiweddar am godi amheuon ynghylch a ydyn nhw’n ddi-duedd

Llun camera cylch cyfyng o James Bulger yn cael ei arwain gerfydd ei law mewn canolfan siopa
Gwleidyddiaeth

Dim parôl i lofrudd James Bulger

Jon Venables wedi’i garcharu eto yn 2010 a 2017 am fod â delweddau anweddus o blant yn ei feddiant

Gwleidyddiaeth

Cyfarwyddwr Cyffredinol newydd y BBC yn wynebu pwyllgor seneddol am y tro cyntaf

Bydd Tim Davie yn mynd gerbron Pwyllgor Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon San Steffan heddiw (dydd Mawrth, Medi 29)

Prydain

‘Byddwn wedi rhwygo cladin Grenfell oedd wedi’i ffitio’n wael i ffwrdd’ meddai contractwr

Gellid gweld bylchau ac ymylon garw ar luniau “brawychus” o “waith gwael”

Llun pen ac ysgwydd o'r gwleidydd, ar gefndir gwyn
Prydain

Priti Patel: ‘Y Swyddfa Gartref yn ystyried creu llwybrau diogel i geiswyr lloches’

Cadarnhau fod ei hadran yn gweithio “ar hyn o bryd” i ddod o hyd i lwybrau newydd “er mwyn diogelu’r rhai y mae angen ein …

Addysg

Galw ar brifysgolion i ddysgu ar-lein yn lle wyneb yn wyneb yn sgil Covid-19

Pryderon am “gaethiwo” myfyrwyr mewn neuaddau preswyl dan “amgylchiadau erchyll.”

y faner yn cyhwfan
Gwleidyddiaeth

Michael Gove ar ei ffordd i Frwsel i gyfarfod â’r Comisiwn Ewropeaidd

Taioseach Iwerddon yn paratoi i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb

Iechyd

Dirwy o hyd at £10,000 am beidio hunan ynysu yn Lloegr

Mae hi bellach yn drosedd i beidio â chydymffurfio â’r rheolau yn Lloegr