Prydain

Y ffrae dros brotocol Gogledd Iwerddon

Golwg ar y ffrae sy’n datblygu dros y protocol ddaeth yn sgil Brexit

Cymru

39% o blaid annibyniaeth i Gymru, yn ôl pôl piniwn ITV

Gwnaed y pôl ar gyfer rhaglen ‘UK: The End of the Union?’ a chan eithrio ‘ddim yn gwybod’, dywedodd 39% y byddent yn …

Prydain

Ceisio “gwneud synnwyr” o Seisnigrwydd

Richard Wyn Jones yn taflu goleuni dros hunaniaeth ein cymdogion
Prydain

Sturgeon yn mynnu na wnaeth gynllwynio yn erbyn Salmond

“Roedd yr hyn a ddisgrifiodd yn ymddygiad amhriodol iawn yn fy marn i, efallai’n rheswm pam bod yr eiliad honno wedi’i gwreiddio …

Rishi Sunak
Prydain

Rishi Sunak yn cyhoeddi £740m o gyllid i Gymru

Ac ymestyn y cynllun ffyrlo tan fis Medi i 178,000 o bobol yng Nghymru

Alex Salmond a Nicola Sturgeon gyda dogfennau lansio'r 'Sgwrs Genedlaethol'
Gwleidyddiaeth

Ymchwiliad Alex Salmond: Nicola Sturgeon yn cydnabod “camgymeriad difrifol”

Ond mae hi’n mynnu na wnaeth hi ymyrryd yn yr ymchwiliad i ymddygiad rhywiol ei rhagflaenydd

San Steffan
Gwleidyddiaeth

Beth sydd i’w ddisgwyl yng Nghyllideb Llywodraeth y Deyrnas Unedig?

Adroddiadau bod Rishi Sunak yn bwriadu ymestyn cyfres o fesurau cymorth Covid, fel y cynllun ffyrlo, sydd i fod i ddod i ben yn fuan

Baner Cernyw
Prydain

Sut mae dathlu nawddsant yn ystod pandemig?

BBC Cymru a Chernyw yn dathlu Dewi a Piran gyda delweddau i’w rhoi mewn ffenestri

Gwleidyddiaeth

Llywodraeth yr Alban yn trosglwyddo cyngor cyfreithiol “allweddol” i ymchwiliad Holyrood

John Swinnney, Dirprwy Brif Weinidog yr Alban, wedi cytuno i drosglwyddo cyngor cyfreithiol yn dilyn bygythiad o bleidlais o ddiffyg hyder

Cymru

Prif Weinidog Cymru a Phrif Weinidog Prydain yn anghytuno am reolau’r ffin

Dywedodd Mark Drakeford y byddai ef, yn yr achos hwn, yn gwneud y “gwrthwyneb” i Lywodraeth y Deyrnas Unedig