Iechyd

Rhagor o achosion a marwolaethau’n “anochel” wrth lacio cyfyngiadau Covid-19

Rhybudd gan Boris Johnson, prif weinidog Prydain, sy’n dweud y bydd brechlynnau’n gwella’r sefyllfa rywfaint

Gwleidyddiaeth

Shirley Williams wedi marw yn 90 oed

Roedd yn un o’r “Gang o Four” gwreiddiol a adawodd y Blaid Lafur i ffurfio’r SDP gan arwain at greu’r Democratiaid …

Prydain

Boris Johnson yn lansio adolygiad annibynnol i ffrae lobïo David Cameron

Bydd yr ymchwiliad yn edrych i weld sut y gwnaeth y cwmni sicrhau cytundebau gyda’r Llywodraeth, ac yn ymchwilio i weithredoedd y cyn-Brif Weinidog

Prydain

Dynes o’r Gogledd wedi gweld bomiwr Arena Manceinion funudau cyn y ffrwydrad

Sarah Nellist yn sôn sut y bu iddi ddilyn car â sticer Draig Goch er mwyn dychwelyd adref ar y noson

Prydain

Gwerthwyr cylchgrawn y Big Issue yn dychwelyd i’r stryd fawr

Bydd tua 1,400 o werthwyr yn ailddechrau gwerthu’r cylchgrawn i’r cyhoedd am y tro cyntaf ers 22 wythnos

Gwleidyddiaeth

Gordon Brown yn galw ar wledydd yr G7 i wneud “ymdrech sylweddol” i frechu pobl ar draws y byd

Y cyn-brif weinidog yn dweud y dylai brechiadau torfol fod yn brif flaenoriaeth i uwch-gynhadledd yr G7

Iechyd

Galw ar bobl i “ymddwyn yn gyfrifol” wrth i dafarndai a bwytai ailagor tu allan yn Lloegr

Apêl Boris Johnson wrth i ragor o gyfyngiadau gael eu llacio

Gwleidyddiaeth

Llafur am bwyso am ddeddfwriaeth i warchod menywod yn dilyn llofruddiaeth Sarah Everard

Mae’r blaid am weld aflonyddu menywod ar y stryd yn dod yn drosedd, ac ymestyn y ddedfryd am dreisio a stelcian

Refferendwm yr Alban
Gwleidyddiaeth

Annibyniaeth i’r Alban yn llai pwysig nag erioed, yn ôl pôl piniwn newydd

Scotland on Sunday yn nodi bod 50% o blaid a 50% yn erbyn