Mae rôl Gweinidog Annibyniaeth yr Alban wedi cael ei dileu.

Yn ôl John Swinney, Prif Weinidog newydd yr Alban, byddai’n well o lawer pe bai modd cryfhau’r economi er mwyn darbwyllo pobol ynghylch annibyniaeth.

Fe wnaeth e gyfleu’r neges honno pan gafodd ei gadarnhau’n Brif Weinidog ddechrau’r wythnos.

Jamie Hepburn oedd wedi bod yn y swydd gafodd ei chreu gan Humza Yousaf, rhagflaenydd John Swinney, flwyddyn yn ôl.

Prif dasg y gweinidog oedd cyhoeddi cyfres o adroddiadau ynghylch sut y byddai Llywodraeth yr Alban yn gweithredu pe bai’r wlad yn dod yn annibynnol.

Ond roedd y gwrthbleidiau’n feirniadol o’r gwaith, gan ddweud ei fod yn wastraff arian gan nad oes refferendwm ar y gorwel.

Mae 13 o adroddiadau wedi cael eu cyhoeddi hyd yn hyn.

Yn ôl y blaid, mae eu holl weinidogion yn canolbwyntio ar fater annibyniaeth.

John Swinney wedi cyhoeddi ei Gabinet ar ôl dod yn Brif Weinidog yr Alban

Kate Forbes fydd ei ddirprwy, ar ôl penderfynu peidio sefyll yn ei erbyn