Brenhines Elizabeth II (1926-2022)

Mae Palas Buckingham wedi cyhoeddi marwolaeth Ei Mawrhydi

Pryderon am iechyd Brenhines Lloegr

Mae Palas Buckingham wedi cyhoeddi datganiad, ac roedd cryn bryder i’w weld yn San Steffan heddiw (dydd Iau, Medi 8)

Biliau ynni cyfartalog cartref yn £2,500 y flwyddyn o fis Hydref: Liz Truss “ar ochr y cwmnïau ynni”

Huw Bebb

Mae disgwyl i gost pecyn cymorth Llywodraeth y Deyrnas Unedig ddod i gyfanswm o ryw £100bn

Boris Johnson yn cwyno bod y Blaid Geidwadol wedi “newid y rheolau” i’w orfodi o’i rôl

Ond roedd araith olaf Boris Johnson fel Prif Weinidog yn “rhithdybiaethol”, medd Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan

Ystadegau chwyddiant diweddaraf y Deyrnas Unedig yn “codi braw”

Huw Bebb

Mae chwyddiant wedi cynyddu i 10.1% yn y 12 mis hyd at Orffennaf 2022 – i fyny o 9.4% fis ynghynt

‘Y Torïaid yn cymeradwyo gweithwyr yn gyhoeddus, a’u sarhau yn breifat’

Vaughan Gething yn ymateb i adroddiad bod Liz Truss wedi dweud bod angen i weithwyr gwledydd Prydain wneud “mwy o ymdrech i weithio’n …

Dioddefwyr sgandal Swyddfa’r Post i gael rhagor o iawndal

Mae “sicrhau iawndal llawn, teg a therfynol i holl ddioddefwyr Sgandal Horizon yn flaenoriaeth”

‘Cynlluniau’r Deyrnas Unedig i newid Protocol Gogledd Iwerddon yn tanseilio rheolaeth y gyfraith’

Cadi Dafydd

Mae hi’n ymddangos fel petai’r Deyrnas Unedig wedi “rhoi’r ffidil yn y to” ar drafod efo’r Undeb Ewropeaidd, yn ôl y sylwebydd gwleidyddol …
Refferendwm yr Alban

‘Llywodraeth yr Alban ag achos cryf iawn dros gael cynnal ail refferendwm annibyniaeth’

“Os ydy’r llywodraeth Brydeinig yn parhau i wrthod yna mae hynna ynddo fo ei hun yn mynd i newid natur y wladwriaeth,” medd yr …

Ymateb chwyrn i fabwysiadu ‘Sweet Caroline’ ar gyfer y jiwbilî

Cafodd un o glasuron Neil Diamond ei mabwysiadu gan dîm pêl-droed Lloegr adeg yr Ewros, a dydy cenhedloedd eraill y Deyrnas Unedig ddim yn hapus