Y gwleidydd yn defnyddio ei ddwylo i egluro pwynt

Jeremy Hunt yw Canghellor newydd Llywodraeth Prydain

A thro pedol ariannol arall yn golygu y bydd y Dreth Gorfforaethol yn codi o 19% i 25% fis Ebrill nesaf

Kwasi Kwarteng ar y clwt

Liz Truss yn taflu ei Changhellor dan y bws
Adeilad y banc yn Llundain

Banc Lloegr yn mynnu y bydd eu cynllun prynu bondiau yn dod i ben ddydd Gwener

Mae neges y Banc i Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn glir: “Mae gennych chi dri diwrnod ar ôl nawr ac mae’n rhaid i chi ddatrys hyn”
Nadine Dorries

Nadine Dorries yn awgrymu y dylai Liz Truss alw etholiad cyffredinol – a Chris Bryant yn cytuno

Ac “am ddiwrnod!” meddai’r Canghellor Kwasi Kwarteng wrth drafod ei gynllun economaidd yng nghynhadledd y Ceidwadwyr

Liz Truss yn amddiffyn polisi economaidd Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Huw Bebb

“Roedd yn rhaid i ni gymryd camau brys er mwyn sbarduno twf economaidd, cael Prydain i symud a hefyd delio â chwyddiant,” meddai’r Prif Weinidog

Gwrthod galwadau am ddiwrnod gŵyl banc blynyddol i gofio am Frenhines Lloegr

Roedd mwy na 100,000 o bobol wedi llofnodi deiseb, ond mae Liz Truss, Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, wedi wfftio’r syniad

Staff cyn-Dywysog Cymru yn wynebu diswyddiadau

Dywed llefarydd ar ran y Palas fod colli swyddi yn “anochel”

Brenhines Elizabeth II (1926-2022)

Mae Palas Buckingham wedi cyhoeddi marwolaeth Ei Mawrhydi

Pryderon am iechyd Brenhines Lloegr

Mae Palas Buckingham wedi cyhoeddi datganiad, ac roedd cryn bryder i’w weld yn San Steffan heddiw (dydd Iau, Medi 8)

Biliau ynni cyfartalog cartref yn £2,500 y flwyddyn o fis Hydref: Liz Truss “ar ochr y cwmnïau ynni”

Huw Bebb

Mae disgwyl i gost pecyn cymorth Llywodraeth y Deyrnas Unedig ddod i gyfanswm o ryw £100bn