Rhan o ganol y dref gyda phabell heddlu las

Cyhuddo trydydd ysbïwr o Rwsia yn yr achos o wenwyno yng Nghaersallog

Mae Denis Sergeev yn wynebu’r un saith cyhuddiad â Alexander Mishkin a Anatoliy Chepiga

Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac Ofgem yn cytuno i gadw’r cap ar bris ynni

Yn ôl rhai dadansoddwyr, gallai nifer cwmnïau ynni’r Deyrnas Unedig ostwng yn sylweddol dros y misoedd nesaf gan adael cyn lleied â deg cwmni

Kabul, prifddinas Afghanistan

Y Weinyddiaeth Amddiffyn yn ymddiheuro ar ôl datgelu cyfeiriadau e-byst cyfieithwyr o Affganistan

Cafodd cyfeiriadau e-byst dros 250 o bobol sydd eisiau cael eu hadleoli yn y Deyrnas Unedig eu copïo i e-bost yn gofyn am ddiweddariad ar eu statws

Pris gofynnol am dŷ ym Mhrydain yn uwch nag erioed

Bu cynnydd o 9.4% mewn prisiau cyfartalog yng Nghymru ers mis Medi llynedd, ond mae prisiau wedi gostwng 1.5% ers mis Awst

Logo SSE

Ansicrwydd ynghylch dyfodol y cwmni ynni SSE

“Dim penderfyniad” i hollti’r cwmni, yn ôl penaethiaid

John Challis

Yr actor John Challis wedi marw’n 79 oed

Roedd yn fwyaf adnabyddus am chwarae’r cymeriad Boycie yn Only Fools and Horses

Jimmy Greaves

Jimmy Greaves wedi marw’n 81 oed

Cafodd y cyn-bêldroediwr a darlledwr strôc yn 2015

Nazanin Zaghari Ratcliffe a'i gŵr Richard Ratcliffe

Gŵr Nazanin Zaghari-Ratcliffe am gyfarfod ag Ysgrifennydd Tramor San Steffan

Mae e’n galw am “gamau clir” er mwyn sicrhau y gall ei wraig ddod adref o Iran

Kwasi Kwarteng

“Dim achos i boeni ar unwaith” ynghylch cyflenwadau nwy

Daw sylwadau Kwasi Kwarteng, Ysgrifennydd Busnes San Steffan, yn dilyn pryderon am brisiau cynyddol

Arestio nifer am “ganu hiliol a sectyddol” yn ystod gorymdaith Protestanaidd yn Glasgow

“Na i orymdeithiau gwrth-Gatholig heibio i eglwysi Catholig a Na i weithrediadau gwrth-Gatholig sefydliadol”