Prydain

The Crown yn un o enillwyr mawr y Golden Globes

Josh O’Connor ac Emma Corrin yn cipio gwobrau am eu portread o’r Tywysog Charles a’r Dywysoges Diana

Profion Covid-19, y coronafeirws
Iechyd

Chwilio’n parhau am berson y credir sydd wedi’u heintio ag amrywiolyn Covid o Frasil

Roedd chwe achos o’r amrywiolyn wedi’u cadarnhau yn y DU, tri yn Lloegr a thri yn yr Alban

Gwleidyddiaeth

Ceidwadwyr yr Alban am arwain pleidlais o ddiffyg hyder yn John Swinney

Dirprwy brif weinidog yr Alban dan y lach yn sgil helynt Alex Salmond

Refferendwm yr Alban
Gwleidyddiaeth

Llai o blaid annibyniaeth i’r Alban, yn ôl pôl gan Survation

50% o blaid, yn ôl y pôl ar gyfer y Sunday Mail

Johnny Briggs
Prydain

Marw’r actor Johnny Briggs

Roedd yn fwyaf adnabyddus fel Mike Baldwin yn Coronation Street

Baner yr Alban
Gwleidyddiaeth

Democratiaid Rhyddfrydol yn galw am Deyrnas Unedig ffederal

Daw hyn wrth iddyn nhw groesawu Anas Sarwar yn arweinydd newydd Llafur yr Alban

Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch
Gwleidyddiaeth

Anas Sarwar yw arweinydd newydd Llafur yr Alban

“Yr anrhydedd fwyaf” meddai’r Mwslim cyntaf i arwain un o bleidiau gwleidyddol gwledydd Prydain

Capten Tom Moore
Prydain

Cynnal angladd y Capten Syr Tom Moore

Bu farw ar Chwefror 2 yn 100 oed ar ôl cael ei heintio â Covid-19 ar ôl bod ar wyliau yn y Caribî

Alex Salmond a Nicola Sturgeon gyda dogfennau lansio'r 'Sgwrs Genedlaethol'
Gwleidyddiaeth

Ian Blackford yn mynnu nad yw Nicola Sturgeon wedi torri’r cod gweinidogol

Ond arweinydd yr SNP yn San Steffan yn gwrthod dweud a ddylai hi gamu o’r neilltu

Alex Salmond a Nicola Sturgeon gyda dogfennau lansio'r 'Sgwrs Genedlaethol'
Gwleidyddiaeth

Alex Salmond yn cyhuddo Nicola Sturgeon o fethu ag arwain yr Alban

“Nid yw’r Alban wedi methu, mae ei harweinyddiaeth wedi methu,” meddai Alex Salmond