Prydain

Marw Dave Prowse, yr actor Star Wars

Roedd hefyd yn adnabyddus am chwarae cymeriad y Green Cross Code Man

Nicola Sturgeon, Prif Weinidog yr Alban ac arweinydd yr SNP
Prydain

Mynnu’r hawl am bleidlais arall ar annibyniaeth i’r Alban

Arolygon barn cyson yn dangos mwyafrifoedd o blaid

Gwleidyddiaeth

Ailgychwyn rhagor o drafodaethau Brexit

Dal i geisio cytundeb rhwng Prydain a’r Undeb Ewropeaidd cyn diwedd y flwyddyn

Arian a Busnes

15,000 o weithwyr Topshop a Burton yn wynebu’r fwyell

“Ergyd drom” i weithwyr wythnosau’n unig cyn y Nadolig

Iechyd

Y GIG yn peilota prawf gwaed sy’n gallu darganfod 50 math gwahanol o ganser

Fe allai’r prawf roi diagnosis cynnar o ganser a helpu i atal marwolaethau

Prydain

Milwrio ffiniau’r Deyrnas Unedig wedi arwain at 296 o farwolaethau ymysg ceiswyr lloches, medd adroddiad

Ymateb y Swyddfa Gartref i gychod bach yn croesi wedi tyfu i raddau “bwystfilaidd”

Arian a Busnes

Canghellor yn amddiffyn torri’r gyllideb cymorth tramor a rhewi cyflogau’r sector cyhoeddus

Mynnu y bydd Prydain yn “gwario mwy fel canran” ar gymorth tramor na UDA, Ffrainc a Siapan a bod “premiwm cyflog” y sector …

Iechyd

Covid-19: disgwyl i fwy o awdurdodau lleol Lloegr gael eu rhoi yn yr haenau uchaf

Bydd pob ardal yn Lloegr yn cael ei rhoi mewn un o dair haen pan fydd y cyfnod clo yn dod i ben ar Ragfyr 2

Prydain

Lefel boddhad gwylwyr hŷn â’r BBC yn dangos ‘arwyddion o ddisgyn’, yn ôl adroddiad

Netflix, YouTube a Spotify “yn parhau i ddenu cynulleidfaoedd i ffwrdd o’r BBC”

Gwleidyddiaeth

Adolygiad Gwariant Rishi Sunak yn “ergyd drom” i deuluoedd ar Gredyd Cynhwysol

Beirniadu adolygiad gwariant y Canghellor, Rishi Sunak