Iechyd

Heddlu’n amau’r gallu i orfodi gwisgo mygydau yn Lloegr

Bydd gwisgo mwgwd mewn siopau ac archfarchnadoedd yn orfodol yn Lloegr o Orffennaf 24 ymlaen

Iechyd

Gwyddonwyr yn rhybuddio am ail don coronafeirws waeth na’r gyntaf dros y gaeaf

Prif Gynghorydd Gwyddonol Llywodraeth Prydain yn dadlau y gallai ysbytai weld 120,000 o farwolaethau Covid-19 rhwng mis Medi a mis Mehefin nesaf

Iechyd

Traean o bobl â dementia ac Alzheimer yn dirywio’n feddyliol a chorfforol ers y clo

Cyfran uchel o bobol ddim yn teimlo’n hyderus yn mynd allan wrth i’r cyfyngiadau ddechrau cael eu llacio

Iaith

Jane Dodds yn galw am ymddiheuriad gan y BBC am sarhau’r Gymraeg

Carrie Gracie wedi dweud ei bod hi’n “gobeithio na fyddan nhw’n gwneud mwy o Gymraeg”

Nyrs yn siarad gyda chlaf
Prydain

“Traed moch” wrth i weithwyr gofal cymdeithasol gael eu heithrio o reolau mewnfudo newydd

Cynlluniau Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn “embaras”

Iechyd

Arbenigwr yn galw am “neges glir” ar wisgo mygydau

Daw hyn ar ôl i Michael Gove ddweud na ddylai gwisgo mygydau mewn siopau fod yn orfodol

Maes awyr Heathrow
Arian a Busnes

Gostyngiad o 95% yn nifer teithwyr Heathrow ym mis Mehefin

Dim ond 350,000 o bobl deithiodd drwy’r maes awyr

Iechyd

Tua 200 o weithwyr fferm dan gwarantîn yn Sir Henffordd

73 o weithwyr llysiau wedi profi’n bositif ar gyfer y coronafeirws

Nicola Sturgeon, Prif Weinidog yr Alban ac arweinydd yr SNP
Gwleidyddiaeth

Nicola Sturgeon ddim yn ofni rhoi ymwelwyr o Loegr dan gwarantîn

Ond prif weinidog yr Alban yn dweud na fyddai’n benderfyniad hawdd

Llun pen ac ysgwydd o'r gwleidydd, ar gefndir gwyn
Iechyd

Priti Patel am amlinellu system bwyntiau i fewnfudwyr

Y Blaid Lafur yn dweud bod ganddyn nhw “bryderon gwirioneddol”