Boris Johnson i gadeirio cyngor gyda’r llywodraethau datganoledig

Daw hyn fel rhan o broses ailstrwythuro i wella’r berthynas rhwng holl lywodraethau’r Deyrnas Unedig

‘Cytundeb i’w wneud’ ar Brotocol Gogledd Iwerddon, medd Truss wrth iddi gwrdd â Sefcovic

Liz Truss yn dweud bod gan yr Undeb Ewropeaidd “gyfrifoldeb clir” i ddatrys y problemau sydd wedi’u hachosi gan y gytundeb ôl-Brexit

Llywodraethau yn uno i fynnu gweithredu ar frys o ran yr ‘argyfwng costau byw’

Angen i aelwydydd “weld camau brys gan y Trysorlys i helpu pobl gyda biliau a chostau byw wrth iddynt gynyddu”

Caniatáu dwyn achos sifil yn erbyn Dug Caerefrog

Roedd cyfreithiwr y Dug wedi dadlau y dylid gwrthod yr achos yn sgil setliad cyfrinachol rhwng Virginia Giuffre a Jeffrey Epstein

Boris Johnson

Boris Johnson yn “ymddiheuro o’r galon” am bartïon yn Downing Street

Ond Prif Weinidog y Deyrnas Unedig yn dweud ei fod yn credu ei fod mewn digwyddiad gwaith

“Does dim ots sut rydych chi’n ei ddweud e. Dydy Boris Johnson ddim yn ffit i arwain”

Angela Rayner yn ymateb i feirniadaeth ynghylch ei hacen a’i gramadeg

Cyhuddo Fay Jones o ddangos “ddiffyg empathi” tuag at bobol sy’n cael trafferth talu biliau ynni

Mae Chris O’Shea, prif weithredwr Centrica, wedi rhybuddio y gallai’r argyfwng ynni bara am ddwy flynedd

Nicola Sturgeon o flaen darllenfa a dau feic

Nicola Sturgeon yn codi cyfyngiadau ar chwaraeon awyr agored yn yr Alban

O ddydd Llun (Ionawr 17), Cymru fydd yr unig wlad yn y Deyrnas Unedig â chyfyngiadau ar ddigwyddiadau chwaraeon proffesiynol awyr agored

Parti gardd Downing Street: ysgrifennydd preifat Boris Johnson yn dal yn ei swydd

Mae Martin Reynolds dan y lach ar ôl gwahodd 100 o bobol mewn e-bost i barti yn ystod y cyfyngiadau Covid-19 oedd yn atal pobol rhag ymgynnull

Cwestiynau brys am bartïon Downing Street

Boris Johnson ddim yn San Steffan i ateb