baner Israel
Prydain

“Tawelwch byddarol” gan Lywodraeth Prydain ar atodi’r Lan Orllewinol

Llywodraeth Prydain am ddwyn perswâd ar Israel, sy’n “ffrind a chynghreiriad”

Matt Hancock, Ysgrifennydd Iechyd San Steffan
Iechyd

Ailgyflwyno cyfyngiadau’r coronafeirws yng Nghaerlŷr

Y ddinas yn nwyrain canolbarth Lloegr wedi gweld cynnydd sydyn mewn achosion

Prydain

Nicola Sturgeon yn ystyried gorfodi pobol o rannau eraill o Brydain i dreulio cyfnod mewn cwarantin

Nicola Sturgeon: “Mae’n rhaid i ni fod yn wyliadwrus o achosion sy’n dod i’r Alban o fannau eraill”.

Gwleidyddiaeth

Boris Johnson yn wfftio beirniadaeth am ymadawiad Pennaeth y Gwasanaeth Sifil

Mae ymadawiad Mark Sedwill yn dilyn nifer o newidiadau ar frig y Gwasanaeth Sifil yn ddiweddar

Gwleidyddiaeth

Boris Johnson: Coronafeirws wedi bod yn “drychinebus” i’r Deyrnas Unedig

Mae angen parhau i gefnogi’r economi yn ôl y Prif Weinidog

Iechyd

Coronafeirws: Ystyried cyflwyno cyfyngiadau penodol yng Nghaerlŷr

866 o achosion wedi eu nodi yn y ddinas yn y bythefnos ddiwethaf

Gwasanaethau Brys

Cyhuddo dyn, 19, o ddifrod troseddol yn ystod dathliadau yn Lerpwl

Mae Matthew Egglesden wedi’i gyhuddo o daflu tân gwyllt at adeilad y Liver

Llun pen ac ysgwydd o'r gwleidydd, ar gefndir gwyn
Gwleidyddiaeth

Priti Patel yn cyhuddo aelodau seneddol BAME y Blaid Lafur o hiliaeth

Fe fu ffrae rhyngddyn nhw am eu hagweddau tuag at brotestiadau Black Lives Matter

Kate Green
Gwleidyddiaeth

Kate Green yw llefarydd addysg newydd Llafur yn lle Rebecca Long-Bailey

Cafodd Rebecca Long-Bailey ei diswyddo ar ôl rhannu erthygl wrth-Semitaidd ar y we