Geraint Pugh

Geraint Pugh o Aberystwyth wedi’i benodi’n Ysgrifennydd Bwrdd S4C

Bu’n Ysgrifennydd Prifysgol Aberystwyth ers dros wyth mlynedd

Nid ysgolion ddylai fod yn gyfrifol am “orfodi na phlismona” brechiadau Covid-19 i bobol ifanc 16 ac 17 oed

“Mae’n amlwg na ddylai ysgolion fod yn gyfrifol am hybu brechu, gorfodi na phlismona”

Logo Heddlu'r De yn siap helmed

Plismon sy’n gweithio i Heddlu’r De wedi’i gyhuddo o ymosod

Daw’r cyhuddiad yn erbyn y Cwnstabl Rowan Knight yn dilyn ymchwiliad gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu

Cyhuddo tri o bobol mewn perthynas â marwolaeth Logan Mwangi

John Cole, 39, wedi’i gyhuddo o lofruddio, ac Angharad Williamson a bachgen 13 oed wedi’u cyhuddo o wyrdroi cwrs cyfiawnder

Y gorau o Ewrop ar lin Mam: Cofio “gwir arloeswr” ym myd llyfrau plant

‘Does dim casgliad tebyg…’ – edmygwyr llyfrau cynnar y Dref Wen yn trafod cyfraniad mawr Roger Boore y sylfaenydd, a fu farw’r wythnos …

Gwaith llaw sy’n codi hiraeth

Gallwch weld pob manylyn bach yn narluniau cywrain y pensaer-a-drôdd-yn-artist Katherine Jones – y toeau, y drysau a’r ffenestri i gyd

Colli Richard Fflach – ffarwelio ag arwr arall yn Aberteifi

Mae tref Aberteifi yn ei galar eto, ar ôl colli trydydd eicon cerddorol mewn cyfnod byr

Dysgu Cymraeg ac edrych ymlaen at ddefnyddio’r iaith

“Dw i’n gwisgo fy mathodyn dysgu Cymraeg gyda balchder ar hyd coridorau San Steffan”

Blas o’r Bröydd

Blas o’r fideos, blogs ac erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi gan bobl y filltir sgwâr, am eu milltir sgwâr, ar rwydwaith Bro360 yn yr wythnos ddiwethaf

Llun pen ac ysgwydd o Leanne Wood

Pandem-oniwm

Mae’r dadlau’n parhau am y pandemig. Ac, yn groes i lawer, mae Leanne Wood yn feirniadol o Lywodraeth Lafur Cymru.