Cynnig cau Coleg Sir Gâr yn Rhydaman yn “drychinebus”

Cadi Dafydd

Dywed Jeremy Miles fod Llywodraeth Cymru’n cefnogi cynlluniau i fuddsoddi yng nghampws Pibwrlwyd yng Nghaerfyrddin, fyddai’n arwain at …

Protest: Heddlu’n annog ffermwyr i beidio dod â thractorau i Fae Caerdydd

Mae disgwyl torf fawr tu allan i’r Senedd ddydd Mercher (Chwefror 28)

Ymchwiliad Covid-19: “Pam y gwnaeth Llywodraeth Cymru oedi?”

Cwestiynu penderfyniad gweinidogion Cymru i beidio ag ymestyn profi i holl staff a phreswylwyr cartrefi gofal nes Mai 16 2020

Cofio Iolo Trefri: “Dyn arbennig a ffarmwr heb ei ail”

Cadi Dafydd

“Roedd ei gariad o at Gymru yn fawr, ond at Sir Fôn yn anferthol,” medd cyfaill i’r gŵr busnes a ffermwr o Ynys Môn, sydd wedi …
Pen ac ysgwydd Huw Edwards yn edrych tua'r dde

Y BBC wedi ymddiheuro wrth deulu’r unigolyn yng nghanol sgandal Huw Edwards

Daw’r ymddiheuriad yn sgil y ffordd yr aeth y Gorfforaeth ati i gynnal ymchwiliad i’r cwynion yn erbyn y cyflwynydd
Tegid Phillips yn bowlio

‘Angen rhoi mwy o gyfleoedd i blant ysgolion gwladol Cymru chwarae criced’

Alun Rhys Chivers

Daw ymateb Tegid Phillips yn dilyn sefydlu gweithgor i geisio ymestyn criced y tu hwnt i ysgolion bonedd

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi newidiadau i Gyllideb 2024-25

Un o’r prif newidiadau yw £40m ychwanegol o gyllid cyfalaf i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar gyfer gwaith cynnal a chadw

‘Byddai cefnu ar y Cytundeb Cydweithio’n gyfystyr â cherdded oddi wrth ffermwyr’

Cadi Dafydd

“Fydden ni ddim yma oni bai am Brexit, ond fydden ni ddim yma chwaith pe bai’r hyn sy’n cael ei gynnig gan y Llywodraeth yn fwy tebygol o …

Galw am gamau brys i ddiogelu’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Mae Sustrans Cymru yn rhybuddio bod angen gweithredu ar frys i ddiogelu’r rhwydwaith rhag effaith tywydd eithafol

Cymro o Lanfyllin yw’r prif hyfforddwr ieuengaf yng nghynghrair yr MLS

Mae Eric Ramsay, sy’n 32 oed, wedi’i benodi i brif swydd Minnesota