Fe fydd nifer o sefydliadau pêl-droed yn dilyn esiampl Clwb Pêl-droed Abertawe wrth gynnal boicot o’r cyfryngau cymdeithasol wrth iddyn nhw geisio brwydro yn erbyn hiliaeth.

Yn eu plith mae Cymdeithas Bêl-droed Lloegr, Uwch Gynghrair Lloegr, y Gynghrair Bêl-droed (EFL), Super League y Menywod, Pencampwriaeth y Menywod, Cymdeithas y Pêl-droedwyr Proffesiynol (PFA), Cymdeithas Rheolwyr y Gynghrair (LMA), PGMOL, Kick It Out, Women in Football a Chymdeithas y Cefnogwyr Pêl-droed (FSA).

Yn ogystal â’r Elyrch, mae Birmingham a Glasgow Rangers hefyd wedi cynnal boicot.

Mae Thierry Henry, cyn-chwaraewr Arsenal wedi gadael y cyfryngau cymdeithasol yn llwyr, tra bod Jordan Henderson, capten Lerpwl, yn dweud y byddai yntau hefyd yn barod i wneud hynny er mwyn gwneud safiad yn erbyn hiliaeth.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae tri o chwaraewyr Abertawe – Ben Cabango, Yan Dhanda a Jamal Lowe – wedi cael eu sarhau’n hiliol ar y cyfryngau cymdeithasol.

Daeth pawb yn y clwb oddi ar y cyfryngau cymdeithasol am wythnos gyfan yn dilyn y gyfres o ddigwyddiadau.

Ond mae’n broblem sydd wedi effeithio nifer fawr o glybiau, ac maen nhw i gyd bellach yn dweud “Digon yw digon”.

Datganiad

“Gyda’n gilydd, mae’r gêm yn cydnabod cyrhaeddiad a gwerth sylweddol y cyfryngau cymdeithasol i’n camp,” meddai’r sefydliadau mewn datganiad ar y cyd.

“Mae cysylltedd a mynediad at y cefnogwyr sydd wrth galon pêl-droed yn parhau’n hanfodol.

“Fodd bynnag, mae’r boicot yn dangos pêl-droed Lloegr yn dod ynghyd i bwysleisio bod rhaid i gwmnïau cyfryngau cymdeithasol wneud mwy i ddileu casineb ar-lein, tra’n tynnu sylw at bwysigrwydd addysgu pobol yn y frwydr barhaus yn erbyn gwahaniaethu.

“Wrth gwrs na fydd gweithredu boicot gan y byd pêl-droed ynddo’i hun yn dileu pla sylwadau sarhaus ar-lein, ond fe fydd yn dangos bod y gêm yn barod i gymryd camau gwirfoddol a rhagweithiol yn y frwydr barhaus hon.”

Cyfathrebu â phenaethiaid Facebook a Twitter

Mae nifer o glybiau eisoes wedi ceisio cyfathrebu â Mark Zuckerberg, pennaeth Facebook, a Jack Dorsey, pennaeth Twitter ond dydyn nhw ddim yn credu eu bod nhw wedi gwneud digon i ddileu casineb oddi ar y llwyfannau hynny ac Instagram, sydd dan berchnogaeth Facebook.

Mae’r awdurdodau pêl-droed yn dweud y bu “peth cynnydd” ond fod angen gwneud mwy i sicrhau bod “canlyniadau bywyd go iawn” i’r rhai sy’n euog o sylwadau sarhaus ar y we.

Maen nhw hefyd yn galw ar Lywodraeth Prydain i sicrhau bod deddfwriaeth yn cael ei chyflwyno er mwyn gwneud cwmnïau o’r fath “yn fwy atebol”.

Daw hynny yn dilyn trafodaethau gan bwyllgor Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS).

Logo Abertawe

Streic wythnos CPD Abertawe fel safiad yn erbyn camdriniaeth ar-lein

Tri o chwaraewyr wedi cael eu targedu gan ymosodiadau hiliol o fewn y saith wythnos ddiwethaf

Brwydr pêl-droed yn erbyn hiliaeth yn dal i fod “mewn lle tywyll” – medd cyn-ymosodwr Caerdydd

“Mae hiliaeth mor amlwg ar y cyfryngau cymdeithas nes ei fod yn dod law yn llaw,” yn ôl Cameron Jerome

Gareth Bale yn barod i foicotio’r cyfryngau cymdeithasol oherwydd cam-drin ar-lein

“Rwy’n credu y bydd hynny’n atal pobl rhag dweud pethau oherwydd yna byddwch yn gallu eu holrhain a’u dal yn atebol”

Ben Cabango

Facebook yn cau cyfrifon wedi i bêl-droedwyr Cymru dderbyn camdriniaeth hiliol

Gareth Bale yn ychwanegu ei lais a’r cwmni’n dweud eu bod wedi ymrwymo i “wneud mwy”

Yr Elyrch a’r Adar Gleision yn sefyll ynghyd yn erbyn hiliaeth cyn y gêm ddarbi

Bydd y gêm yn mabwysiadu’r slogan ‘Gwrthwynebwyr ar y cae – unedig yn erbyn hiliaeth’

Yan Dhanda

Cefnogwyr Caerdydd ac Abertawe yn uno i roi’r cerdyn coch i hiliaeth

Fe ddaw yn sgil sawl digwyddiad yn ddiweddar

Yan Dhanda

Pêl-droediwr Asiaidd Abertawe’n galw am waharddiad oes am negeseuon hiliol ar y we

“Dydy’r cwmnïau cyfryngau cymdeithasol ddim wedi fy argyhoeddi y byddan nhw’n gwneud yn well y tro nesaf” medd Yan Dhanda wrth golwg360