Cymru

Y pleidleisio drosodd… beth nesa’?

Bydd llawer o weithgarwch ledled Cymru wrth i'r broses gyfrif ddechrau.

Map etholiadau’r Senedd 2021

Sut fydd map gwleidyddol Cymru yn newid yn 2021? Arbrofwch gydag arolygon barn neu eich dewis eich hun i ddarogan y canlyniadau.
Gwleidyddiaeth

Gorsafoedd yn y Gogledd wedi derbyn papurau pleidleisio anghyflawn

Golwg360 yn derbyn cadarnhad bod “camgymeriad argraffu” wedi achosi problem

Byd y Blogiau

Ymgyrchu ymgyrchu ymgyrchu

Rhyw ambell sylw o ymylon yr ymgyrchu Cymreig, wrth i’r brif frwydr fethu â thanio
Gwleidyddiaeth

Llafur yn blaid fwyaf, ond yn brin o fwyafrif – pôl Savanta ComRes

Y pôl hefyd yn gofyn am annibynaeth, a'r canlyniadau y tro hwn, ac eithrio 'ddim wedi penderfynu', oedd 65% yn erbyn a 35% o blaid

Bwrlwm y Bae

Mi wela’ i chi ar y pen arall!

Na waeth beth fydd yn digwydd ddydd Iau, heb os mi fydd y drafodaeth am annibyniaeth yn dal i dyfu oddi fewn i’r Blaid Lafur
Gwleidyddiaeth

Cyn-ymgeisydd Llafur yn annog pobol i bleidleisio dros Blaid Cymru yn Aberconwy

Dywedodd Aaron Wynne, ymgeisydd Plaid Cymru yn yr etholaeth, fod "hon yn ras eithriadol o dynn"
Gwleidyddiaeth

Y Ceidwadwyr yn ennill tir yn nyddiau olaf yr ymgyrch etholiadol, yn ôl pôl piniwn ITV Wales

Awgryma'r pol y gallai’r Blaid Lafur ennill yr un faint o’r bleidlais ag yn yr etholiad diwethaf, ond colli seddi i'r Ceidwadwyr

Cymru

Arweinwyr y pleidiau’n ymweld ag etholaethau allweddol ar ddiwrnod olaf yr ymgyrch etholiadol

Bydd pleidiau gwleidyddol Cymru’n gwneud un ymdrech olaf i ennill pleidleisiau heddiw

Gwleidyddiaeth

Tair stori, tair sedd

Gyda'r etholiad ar y gorwel, Jason Morgan sy'n cymryd pip ar dair sedd arwyddocaol sydd heb gael y sylw y maen nhw'n ei haeddu

Etholaethau ac ymgeiswyr