Etholiad

Pontypridd

Yng ngogledd yr etholaeth hon ceir cymunedau ôl-ddiwydiannol, a thua’r de ceir ardal faestrefol. Llafur sydd wedi ennill y sedd hon ym mhob un etholiad.

Ymgeisydd Plaid
Wayne Owen Annibynnol
Joel James Ceidwadwyr
Steven Rajam Democratiaid Rhyddfrydol
Mick Antoniw Llafur
Heledd Fychan Plaid Cymru
Mike Hughes Plaid Diddymu Cynulliad Cymru
Jamie Jenkins Reform UK
Ken Barker Y Blaid Werdd

Etholaethau ac ymgeiswyr