Etholiad

Torfaen

Sedd ôl-ddiwydiannol cwbl ddiogel i’r Blaid Lafur yw’r etholaeth hon. Ymhlith ei threfi amlycaf mae Blaenafon, Cwmbrân, a Phont-y-pŵl.

Ymgeisydd Plaid
Alfie Best Annibynnol
Gruffudd Parry Ceidwadwyr
Veronica German Democratiaid Rhyddfrydol
Matthew Ross-Francombe Freedom Alliance
Ryan Williams Gwlad
Lynne Neagle Llafur
Lyn Ackerman Plaid Cymru
Ian Williams Reform UK
Jade Ball Y Blaid Werdd

Etholaethau ac ymgeiswyr