Etholiad

Caerffili

Sedd sydd wastad wedi cael ei chynrychioli gan y Blaid Lafur. Oddi fewn i’w ffiniau mae Caerffili, Ystrad Mynach, Bargoed, a Hengoed.

Ymgeisydd Plaid
Steven Mayfield Ceidwadwyr
Stephen Aicheler Democratiaid Rhyddfrydol
Hefin David Llafur
Delyth Jewell Plaid Cymru
Stephen Jones Plaid Diddymu Cynulliad Cymru
Tim Price Reform UK

Etholaethau ac ymgeiswyr