Etholiad

Dwyfor Meirionnydd

Mae Plaid Cymru wedi ennill y sedd hon ym mhob un etholiad ers i’r etholaeth gael ei sefydlu yn 2007. Sedd wledig yw hi, sydd yn cwmpasu Pen Llŷn a’r hen Meirionnydd.

Ymgeisydd Plaid
Charlie Evans Ceidwadwyr
Steve Churchman Democratiaid Rhyddfrydol
Michelle Murray Freedom Alliance
Cian Ireland Llafur
Robert Glyn Daniels Llais Gwynedd
Mabon ap Gwynfor Plaid Cymru
Peter Read Propel
Louise Hughes Reform UK

Etholaethau ac ymgeiswyr