Etholiad

Gogledd Caerdydd

Ras chwyrn rhwng Llafur a’r Ceidwadwyr yw’r sedd hon yn hanesyddol. Mae’r ffiniau’r etholaeth yn cwmpasu ardaloedd llai dinesig o’r brifddinas.

Ymgeisydd Plaid
Joel Williams Ceidwadwyr
Rhys Taylor Democratiaid Rhyddfrydol
Virginia Kemp Freedom Alliance
Julie Morgan Llafur
Fflur Elin Plaid Cymru
Lawrence Gwynn Plaid Diddymu Cynulliad Cymru
Akil Kata Propel
Haydn Rushworth Reform UK
Debra Cooper Y Blaid Werdd

Etholaethau ac ymgeiswyr