Mae dau wleidydd a dau berchennog gwesty yn wynebu cyhuddiadau eu bod nhw wedi torri cyfyngiadau Covid-19 drwy drefnu cinio clwb golff yn sir Galway yn Iwerddon ym mis Awst 2020.

Mae Noel Grealish, aelod annibynnol o’r Dáil, cyn-seneddwr Fianna Fáil Donie Cassidy, a pherchnogion gwesty’r Station House, John a James Sweeney, yn wynebu cyhuddiadau am eu rhan wrth drefnu parti’r Gymdeithas Golff Oireachtas.

Mae honiadau bod y parti, lle’r oedd 81 o bobol yn bresennol, yn groes i Ddeddf Iechyd 1947 ddiwygiedig.

Grealish oedd capten y gymdeithas golff, tra bod Cassidy yn llywydd arni.

Bu’n rhaid i Dara Calleary, y gweinidog amaeth ar y pryd, gamu o’r neilltu am fod yn y parti, tra bod nifer o wleidyddion Fianna Fáil a Fine Gael wedi colli’r chwip dros dro.

Fe wnaeth Phil Hogan, Comisiynydd Ewrop, gamu o’r neilltu hefyd yn sgil yr helynt, tra bod Seamus Woulfe, barnwr yn y Goruchaf Lys, hefyd dan bwysau ar y pryd i ymddiswyddo am ei fod yntau hefyd yn y parti.

Ond daeth ymchwiliad i’r casgliad nad oedd Woulfe yn haeddu colli ei swydd.

Mae’r gymdeithas golff ddadleuol bellach wedi dod i ben.

Mae disgwyl i fwy na 50 o dystion roi tystiolaeth yn ystod yr achos, a’r disgwyl yw y bydd yn para pum niwrnod.

Baner Iwerddon

Gweinidog Amaeth Iwerddon yn camu o’r neilltu ar ôl bod mewn cinio golff

Dara Calleary wedi mynd i’r digwyddiad yn groes i gyfyngiadau’r coronafeirws – lai na mis ers iddo olynu gweinidog arall a gafodd ei ddiswyddo

Rhagor o wleidyddion yn camu o’r neilltu yn sgil cinio golff yn Iwerddon

Roedd y Gweinidog Amaeth Dara Calleary eisoes wedi ymddiswyddo am ei ran yn y digwyddiad yn Galway

Baner Iwerddon

Mynd i ginio golff “yn gamgymeriad enfawr”, yn ôl Taoiseach Iwerddon

Michéal Martin yn ymateb i’r helynt sydd wedi arwain at ymadawiadau ac ymddiheuriadau

Galw’r Dáil yn ôl i drafod helynt cinio golff a gwleidyddion Iwerddon

Sawl un wedi ymddiswyddo a rhagor dan bwysau i fynd

Baner Iwerddon

Dara Calleary, dirprwy arweinydd Fianna Fáil, yn gadael ei swydd

Fe ddaw ar ôl iddo adael y Llywodraeth yn sgil helynt yn ymwneud â chinio golff yn Galway

Baner Iwerddon

Llywydd Comisiwn Ewrop yn “parchu” ymddiswyddiad Gwyddel wedi helynt cinio golff

Roedd Phil Hogan wedi bod dan bwysau ar ôl mynd i ginio yn ystod y cyfnod clo