Wedi wythnosau o ddyfalu, ddechrau’r wythnos roedd Llywodraeth Lafur Cymru a’r Blaid yn cyhoeddi eu bod am gydweithio – ond nid clymbleidio yn ffurfiol.

Cafwyd awyr las hyfryd yn gefnlen i’r cyhoeddiad – arwydd o’r hyn sydd i ddod?!

‘Y fargen fydd yn diffinio Adam Price’ – Jason Morgan 

‘Gweithredu, nid troi at y grandstand’ – Dylan Iorwerth

Y fargen fydd yn diffinio Adam Price

Jason Morgan

“Os oes cyflawniadau o bwys yn deillio o’r cytundeb [Llafur-Plaid Cymru], mae’n anodd gweld sut y gallan nhw ei wrthod”

Gweithredu, nid troi at y grandstand

Dylan Iorwerth

Ydi Plaid Cymru yn derbyn mai catalydd fydd hi, yn hytrach nag arweinydd, yn y daith at annibyniaeth?