Gadael am y bennod nesaf

Sara Huws

“Hon fydd fy ngholofn olaf. Anfantais anochel ildio lle i’r gwcw yw bod pethau gwerthfawr eraill yn powlio allan o’r nyth”

Mae sawl Sara Huws

Sara Huws

“Mae’n disgrifio’r foment ble y bydd y fersiynau gwahanol ohonom ni’n dymchwel ar ben ei gilydd yn blith draphlith, a chreu hafoc”

Y cyfnod llafurus rhwng Dwynwen a Ffolant

Sara Huws

“Dw i wedi sylwi ar newid yn y ffordd mae pobl yn fy nhrin i’n gyffredinol hefyd – mae ‘divorcée’ yn statws peryglus, crinji, atyniadol”

Cofnodion casglwr wisgars

Sara Huws

“Byd rhyfedd yw byd y teledu. Er fy mod i, nawr, wedi bod ar ei gyrion pellennig ers sbel, dw i ddim nes at ddod i’w ddeall”

Gaza yn gysgod dros y Dolig

Sara Huws

“Doeddwn i ddim yn edrych mlaen at sgwennu’r golofn hon. A dweud y gwir dw i wedi ei osgoi tan y funud olaf un”

Claddu’r blŵs pen-blwydd

“O godi fy mhen o’r sgrin, ac edrych tu hwnt i’r mewnflwch tuag at y brwgaits trwy’r ffenest, mi alla i weld bod cymaint yn rhagor o fy …

Carcharor cofid

Sara Huws

“Wrth i’r encil fynd yn ei flaen, a’r symptomau barhau, teimla digwyddiadau’r byd yn bellach nag erioed”

Galw am gadoediad yn Gaza ar strydoedd Caerdydd

Sara Huws

“Yn y golau gaeafol ar Stryd Santes Fair, teimlo wedi ein huno yn ein holl amrywiaeth a’n anghydfod bob-dydd wrth i ni gerdded gyda’n …

Dan gadarn gwrlid

Sara Huws

Yn araf dyma Eryri yn agor ei ffurfafen i ni: codi cwrlid cymylog i ddangos miloedd o sêr, deg munud distaw ym mro gogoniant

Ffrynt crôl ffrantig mewn llyn oer yn Lloegr

Sara Huws

“Ro’n i ar fy nhrydedd shifft, rhwng dau a thri’r bore, pan ddaeth hi’n eglur nad oedd moeswers anhygoel ar ei ffordd”