Cyfri fy mendithion

Sara Huws

“Fe ges wahoddiad i dreulio fy nos Sadwrn gyda’r Songbirds, a sefydlwyd fel côr lesbaidd yma yn y ddinas”

Dim ond yn glanhau pan fydd pobol yn ymweld

Sara Huws

“Mae’r syniad o lygaid o’r ‘tu allan’ yn craffu ar fy sgyrtins a fy safonau byw yn ddigon i symbylu 48 awr o lanhau ffrantig”

Dan Ddylanwad?

Sara Huws

“Dw i, fel llawer o fy nghenhedlaeth, wedi gwneud tipyn o waith amgen i gadw dau ben llinyn ynghyd dros y blynyddoedd”

Gwneud ffrindiau wrth gerdded

Sara Huws

“Mae fy mlys at anturiaethau newydd yn parhau, a’r tro hwn aeth a fi i ben bryn hardd yn y Bannau, gyda chriw o bobl sydd, fel fi, yn ‘genod …

Troi cefn ar twitter

Sara Huws

“Ro’n i wedi amau am sbel, ond dyma’r tro cynta i fi weld y dystiolaeth o fy mlaen. Mae twitter yn ddrwg i fy iechyd”

Ffonio’r dyn treth

Sara Huws

“Dyma fi’n synnu pa mor braf oedd profi gwasanaeth cyhoeddus ble ‘roedd y staff yn fodlon eu byd ac yn gwbod eu stwff, a pha mor brin yw’r …

Mentro ‘nôl i’r byd ‘go-iawn’

Sara Huws

“Criw o tua deg ar hugain o bobl, o bob siâp, yn cystadlu’n gyfeillgar, yn annog ein gilydd ac yn bloeddio dathlu”

Y Cythraul Codi Pwysau

Sara Huws

“Mae’n rhyfedd fel y mae amser yn newid archwaeth rhywun at bethau”

Ceisio cofio arafu

Sara Huws

“Ar amserau fel hyn, dw i’n troi, fel rheol, at yr archif – antidot i’r cyfryngau cyflym”

Mwynhau yn yr haul

Sara Huws

“Mae’n beth rhyfedd i’w ddweud fel Cymraes sentimental, ond anaml iawn fydda i’n profi hiraeth”