Un o’r pethau dwi’n ei grefu yw cymhlethdod. Os yw stori’n rhy syml, dw i’n amheus ohoni – achos pethau blêr ydi pobol yn y bôn.