“Llawer yn hiraethu am nosweithiau Geraint Lloyd” – Radio Cymru yn colli 40,000 o wrandawyr

Mae’n chwith heb raglen gelfyddydol Nia Roberts (er gwaetha’r un newydd ar bnawniau Sul) a slot Y Silff Lyfrau Catrin Beard

Y dinistr yn cael ei ffrydio’n fyw

Deian ap Rhisiart

Y Sadwrn diwethaf bu Gai Toms a Steve Eaves yn chwarae gig i godi arian yng Nghaernarfon, gan godi eu lleisiau dros ddioddefaint y Palesteiniaid

Helyntion S4C: yr achos dros Awdurdod Cyfathrebu i Gymru  

Tom O\'Malley a Meic Birtwistle

Mae angen parchu S4C am yr hyn y mae: darlledwr unigryw a gafodd ei sefydlu dim ond oherwydd gweithredu gan bobl ar lawr gwlad

Tawelu’r Eco-bryder a bod yn bositif

Eco-bryder, neu bryder am yr hinsawdd ydy’r term sy’n cael ei roi i’r teimladau o ofn, galar a dicter mae pobl ifanc yn eu teimlo am yr argyfwng

Helpwch ni i helpu’r llai ffodus

“Dim ond drwy’r Gronfa oedd hi’n bosib i fy mab fynychu ei gwrs preswyl cyntaf erioed.

Cofiwch am y Mentrau Iaith!

“Rhaid peidio anghofio bod ein rhwydwaith o 22 Menter Iaith ledled Cymru yn gwneud gwaith aruthrol i hybu’r Gymraeg yn eu cymunedau”

Gwell Cymraeg slac na Saesneg slic?

“Os yw pobl yn cael eu cywiro bob munud, neu’n clywed “dyw dy Gymraeg di ddim digon da” drwy’r amser, buan iawn fydda nhw’n rhoi’r gorau i …

Saesneg sy’n cŵl

“Dwi’n gweld postiad gan gyflwynydd Cymraeg ar ei ffordd i Nantes i recordio rhaglen arall ar gyfer S4C. Yn Saesneg”

Beca yn ateb y beirniaid

“Mae fy nghlustiau i bob amser yn agored i syniadau creadigol a blaengar a fydd yn sicrhau ein bod yn parhau i arloesi”

Ffiji – disgyblaeth a doniau disglair

COLOFN RYGBI NEWYDD Gareth Charles, wrth iddo edrych ymlaen at benwythynos cyntaf Cwpan y Byd