Diwrnod da yn Abertawe

Gwern Gwynfil

“Y cam nesaf fydd dod ynghyd yn ein cannoedd yng Nghynhadledd ac Ysgol Haf YesCymru yn Aberystwyth dros benwythnos 10/11 Mehefin”
Adam Price

Plaid Cymru mewn twll

Huw Prys Jones

Mae’r adroddiad Prosiect Pawb gan Nerys Evans yn codi o leiaf gymaint o gwestiynau ag y mae’n ceisio’u hateb

Dim byd hiliol ynghylch arwyddair T Gwynn

Gruffudd Aled

Da y datganodd Cyngor Hil Cymru nad oedd unrhyw beth hiliol ynghylch arwyddair T Gwynn Jones ‘Byd gwyn fydd byd a gano, / Gwaraidd fydd ei gerddi fo’

Gallai trafferthion yr SNP dolcio ymgyrch YesCymru

Huw Prys Jones

Mae gan Blaid Cymru ei thrafferthion hithau ar hyn o bryd, gyda sawl ffrae fewnol yn dal heb ei datrys

“Mae doethineb ym mhenderfyniad Eisteddfod Llangollen”

“Cadwch yr hen eiriau fel rhan o hanes yr Eisteddfod; gofynnwch i un o ein prifeirdd i ysgrifennu rhywbeth newydd ar gyfer y dyfodol!”

Pêl-droedwyr yn gwybod mwy am Hanes Cymru na rhai athrawon

Dr Huw Griffiths

“I mi, arwr mwyaf pêl-droed Cymru yw Ian Gwyn Hughes”

Angen dysgu am Gymry disglair

Dr Huw Griffiths

“Rwy’n awyddus iawn gweld pob disgybl yng Nghymru yn dod yn ymwybodol o ‘Hanes Mawrion Ein Mathemateg’”
Betty Campbell

Bame

Dr Huw Griffiths

“Mae’n hawdd cwyno am hyn i gyd a phwyntio bys at eraill ond mae’n bwysig iawn cynnig ateb”
Mererid Hopwood

Cynefin

Dr Huw Griffiths

“Dwi’n mynd i dreulio’r erthygl yma yn trafod un gair – Cynefin, ac esbonio’r frwydr i gael y gair yn y Cwricwlwm i Gymru”

Ein stori ni

Dyma amlinellu’r newidiadau sydd eu hangen yn ein hysgolion er mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc yn dysgu am Hanes Cymru