Darn Barn

Beth ddigwyddodd i’r £350m ychwanegol i’r Gwasanaeth Iechyd?

Mae Boris Johnson ar fai am orbwysleisio bendithion Brecsit, yn ôl Rhodri Glyn Thomas sy’n gyn-Weinidog Treftadaeth Llywodraeth Cymru

Darn Barn

Dim ond athrawon all asesu cyflawniad pob disgybl

“Mae addysg wedi bod yn lled anobeithiol eleni,” meddai Huw Onllwyn
Darn Barn

Pam gadael i deuluoedd estynedig gwrdd dros y Nadolig?

Cwestiynau amserol a phigog gan Rhodri Glyn Thomas, cyn-Weinidog Treftadaeth Llywodraeth Cymru

Darn Barn

Heddiw FI ynteu yfory NI?

Tra bod y ddeiseb boblogaidd yn hawlio’r penawdau, mae yna stori arall yn tyfu a lledu ar hyd a lled cymdogaeth y cymdogaethau

Darn Barn

Blas o’r bröydd – Aelod o The Struts adref yn Llanddewi

Er ei fod yn byw bywyd seren roc, mae Geth ‘Foelallt’ yn falch o’i wreiddiau yn ardal Llanddewi Brefi

Darn Barn

Tara yn trafod y da a’r drwg gyda’r DEWR

Mae’r berfformwraig Tara Bethan wedi recordio cyfres o sgyrsiau sensitif gyda phobol greadigol o fyd y celfyddydau a’r cyfryngau

Darn Barn

“Wna i fynd i’r steddfod pan maen nhw’n gwneud fi’n Archdderwydd!”

“Ond dros y cyfnod clo, rhaid cyfaddef fy mod i wedi meddalu rhywfaint ar fy safbwynt…”
Darn Barn

“Bygythiad difrifol” i ffermio

Ddydd Sadwrn yma fe fydd ffermwyr yn gyrru heidiau o dractors i ralis ledled Cymru, er mwyn protestio tros ddiogelu safonau bwyd

Darn Barn

Sut i adfer enw da’r ‘celwyddgwn diegwyddor’

Rhaid i’r gwrthbleidiau yn y Bae fod yn fwy parod i gydnabod llwyddiannau Llywodraeth Cymru

Darn Barn

DARN BARN: ‘Dylai dim mwy na 5% fod yn dai haf’

‘Mae tai haf yn dinistrio cefn gwlad ac mae angen gweithredu’, meddai Gwyn Wigley Evans, Arweinydd Plaid Gwlad