Ro’n i ar fy nhrydedd shifft, rhwng dau a thri’r bore, pan ddaeth hi’n eglur nad oedd moeswers anhygoel ar ei ffordd.