Mae’r tyndra yn annioddefol yma heno. Deg munud ar ôl yn craffu ar linell wen ar gefndir gwyn, yn ymbilio iddi beidio â throi’n goch – achos dwi rili, rili, eisio gallu gadael y tŷ. Ro’n i wedi gobeithio dod â rhyw damed celfyddydol i chi’r wythnos yma – gyda chyfoeth o arddangosfeydd newydd ac ymddangosiad Branwen: Dadeni yn y ddinas. Ond mae arna i ofn mai’r unig beth diwylliannol dw i wedi ei wneud yr wythnos hon yw gwylio ôl-gatalog Sylvester Stallone a gweu sno